Lý thuyết tính toán

Xem 1-20 trên 3553 kết quả Lý thuyết tính toán
 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết tính toán', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p phanvan611 18-03-2011 223 91   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Lý thuyết tính toán Otomat và ngôn ngữ hình thức thông qua tìm hiểu nội dung trong 9 chương sau: chương 1 giới thiệu về lý thuyết tính toán, chương 2 Otomat hữu hạn, chương 3 ngôn ngữ chính qui và văn phạm chính qui, chương 4 các tính chất của ngôn ngữ chính qui, chương 5 ngôn ngữ phi ngữ cảnh, chương 6 đơn giản hóa văn phạm phi ngữ cảnh và các dạng chuẩn, chương 7 Otomat đẩy xuống, chương 8 các tính chất của ngôn ngữ phi ngữ cảnh, ch...

  pdf316p kusan89 26-06-2014 113 44   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, giáo trình "Lý thuyết tính toán" giới thiệu đến các bạn những nội dung về nhập môn lý thuyết tính toán, mô hình các máy Ram, mô hình các máy Turing, luận đề Church,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf108p quangduy2011 24-10-2015 196 36   Download

 • Chương 3 của bài giảng Lý thuyết tính toán tập trung trình bày về văn phạm và ôtômat đẩy xuống. Các nội dung chính của chương này gồm có: Khái niệm ngôn ngữ lập trình, văn phạm, Ôtômat đẩy xuống. Hy vọng bài giảng sẽ mang lại cho các bạn nhiều hữu ích.

  pdf13p namthangtinhlang_04 15-11-2015 33 10   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán chương 4 giới thiệu về máy Turing với một số nội dung liên quan như: Định nghĩa máy Turing, ngôn ngữ thừa nhận được và ngôn ngữ xác định được, các hàm tính được bởi máy Turing, một số kỹ thuật xây dựng máy Turing,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf10p namthangtinhlang_04 15-11-2015 35 7   Download

 • Chương 1 của bài giảng Lý thuyết tính toán trình bày một số kiến thức cơ sở của môn học như: Một số kiến thức Toán học cơ sở, bảng chữ và câu, khái niệm ngôn ngữ, máy trừu tượng, vấn đề biểu diễn ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p namthangtinhlang_04 15-11-2015 32 6   Download

 • Chương 5 của bài giảng Lý thuyết tính toán giới thiệu về hàm đệ quy. Chương này trình bày một số nội dung cơ bản như sau: Gödel's incompleteness theorem; zero, successor, projector functions; functional composition; primitive recursion; proving functions are primitive recursive, Ackermann's function. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p namthangtinhlang_04 15-11-2015 26 5   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 00 - Nguyễn Ngọc Tú với mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn phạm và ô tô mát; cung cấp các phương pháp phân tích từ vựng, phân tích cú pháp; cơ sở cho việc tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình;...

  pdf7p hera_01 22-04-2016 23 1   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về ngôn ngữ; văn phạm; ô tô mát; các phép toán trên ngôn ngữ;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 01" do Nguyễn Ngọc Tú biên soạn.

  pdf29p hera_01 22-04-2016 15 1   Download

 • Automat hữu hạn (p01) là nội dung bài 2 thuộc Bài giảng Lý thuyết tính toán. Bài giảng hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về Accepter hữu hạn đơn định; Accepter hữu hạn không đơn định; sự tương đương giữa Accepter hữu hạn đơn định và Accepter hữu hạn không đơn định;...

  pdf43p hera_01 22-04-2016 12 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 03 - Ngôn ngữ và văn phạm chính quy hướng đến trình bày những vấn đề cơ bản về biểu thức chính quy; mối quan hệ giữa Biểu thức và ngôn ngữ chính quy; văn phạm chính quy.

  pdf53p hera_01 22-04-2016 13 1   Download

 • Các tính chất của ngôn ngữ chính quy là nội dung bài 4 thuộc "Bài giảng Lý thuyết tính toán" tập trung vào tính đóng của ngôn ngữ chính quy; các câu hỏi cơ bản về ngôn ngữ chính quy; nhận biết các ngôn ngữ không chính quy. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf32p hera_01 22-04-2016 19 1   Download

 • Văn phạm phi ngữ cảnh; phân tích cú pháp và tính nhập nhằng; văn phạm phi ngữ cảnh và ngôn ngữ lập trình là những nội dung chính mà "Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 05 - Ngôn ngữ phi ngữ cảnh" hướng đến trình bày. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf28p hera_01 22-04-2016 20 1   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu biến đổi văn phạm; hai dạng chuẩn quan trọng; giải thuật thành viên cho văn phạm phi ngữ cảnh được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 06 - Ngôn ngữ phi ngữ cảnh và dạng chuẩn".

  pdf23p hera_01 22-04-2016 13 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức: Cơ sở tính toán các hệ kết cấu không đàn hồi chịu động đất, các phương pháp tính toán kết cấu chịu tác động động đất, quy trình thiết kế theo khả năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf146p doinhugiobay_12 22-01-2016 71 32   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Động đất và cơ sở của động đất học công trình, cơ sở của động lực học công trình và tính toán các hệ kết cấu đàn hồi chịu động đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf99p doinhugiobay_12 22-01-2016 58 25   Download

 • (BQ) Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện", phần 2 trình bày các nội dung: Tính toán về điện trong lưới cung cấp điện, lựa chọn tiết diện dây dẫn và dung lượng máy biến áp, tính toán dòng điện ngắn mạch, lựa chọn các thiết bị điện, tiết kiệm điện năng bù công suất phản kháng nâng cao hệ số công suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf230p doinhugiobay_17 04-03-2016 91 56   Download

 • (BQ) Phần 1 cuốn sách "Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện" trình bày các nội dung: Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện, phụ tải điện, vạch và lựa chọn phương án cung cấp điện, sơ đồ nối điện của hệ thống cung cấp điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf151p doinhugiobay_17 04-03-2016 87 52   Download

 • Bài giảng Lý thuyết ôtômát và ngôn ngữ hình thức do giảng viên Hồ Văn Quân trường Đại học Bách khoa biên soạn gồm 9 chương với những nội dung chủ yếu như: Giới thiệu về lý thuyết tính toán, ôtômát hữu hạn, ngôn ngữ chính quy và văn phạm chính quy, các tính chất của ngôn ngữ chính quy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf316p nganga_07 12-10-2015 82 38   Download

 • Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải: Tập 1 giới thiệu các phần chung về ô nhiễm không khí và lý thuyết tính toán chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao, nguồn gốc dạng điểm,... Cuốn sách dành cho các đối tượng bạn đọc khác nhau có quan tâm đến phòng chống và xử lý ô nhiễm môi trường không khí.

  pdf214p duykhanhhumg 17-05-2011 1056 573   Download

Đồng bộ tài khoản