intTypePromotion=1
ADSENSE

Minh bạch thu nhập

Xem 1-20 trên 44 kết quả Minh bạch thu nhập
 • Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập cho chính phụ ban hành ngày 09 tháng 03 năm 2007

  doc36p tuankl050283 11-08-2010 299 37   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là cung cấp những luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

  pdf127p anhinhduyet000 01-07-2019 36 5   Download

 • Bài viết đề xuất chế tài đối với những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhưng không kê khai, kê khai không trung thực, và kiến nghị “tất cả các bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai, minh bạch trước nhân dân; trước hết là tại nơi cư trú hợp pháp tại chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt hai chiều và tại địa bàn hoạt động thường xuyên của người có nghĩa vụ kê khai.

  pdf6p viankanra2711 11-09-2020 3 0   Download

 • Quyết định 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

  pdf11p hoangchau 19-08-2009 548 37   Download

 • Tổ chức thương mại thế giới gọi tắt là WTO (World Trade Oganiztion) là một tổ chức thương mại toàn cầu lớn nhất và quan trọng nhất thế giới, thu hút tới 145 nước (trong số khoảng 200 nước là thành viên của liên hiệp quốc) và chi phối tới 95% tổng kim ngạch thương mại toàn thế giới. WTO cũng là tổ chức kinh tế - thương mại đưa ra các yêu cầu rất cao về minh bạch hoá các quy định thương mại, về cắt giảm thuế quan nhập khẩu, tiến tới xoá bỏ thuế quan, tự do...

  pdf79p trungtri 27-07-2009 521 356   Download

 • Toàn cầu hoá đã và đang thay đổi cơ bản những gì đang diễn ra trong nền kinh tế thế giới, nó được bắt đầu từ những năm 40 với sự ra đời của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) nhằm tiến tới một nền thương mại thế giới công bằng dựa trên các nguyên tắc không phân biệt đối xử, nguyên tắc minh bạch hoá, công khai chính sách, tất cả mọi bảo hộ phải ở dạng thuế quan v.v. và vòng đàm phán thứ 8 của GATT tại Uruguay dẫn đến sự ra đời...

  doc104p tiennuhoiai 18-07-2010 269 148   Download

 • Được tiếp cận thị trường hàng hoá và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên với mức thuế nhập khẩu đã được cắt giảm và các ngành dịch vụ mà các nước mở cửa theo các Nghị định thư gia nhập của các nước này, không bị phân biệt đối xử; Với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện công khai minh bạch các thiết chế quản lý theo quy định của WTO, môi trường kinh doanh của nước ta ngày càng...

  doc20p dinhthao00 10-06-2011 317 123   Download

 • Luận án đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động M&A trong lĩnh vực TCNH theo các hướng: Nhà nước cần xây dựng được một hệ thống văn bản pháp lý chuyên biệt cho M&A thay vì quy định M&A chung chung trong nhiều văn bản pháp lý; Nhà nước cần nghiên cứu nới biên độ và tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình mở cửa thị trường tài chính tới năm 2020 là cơ sở cho sự gia tăng các thương vụ M&A; Nhà nước cần ban hành một quy trình chuẩn cho các thương vụ M&A tại thị trường Việt Nam với 8 giai đoạn, trong đó chú trọng tới vấn đề định giá.

  pdf209p change05 14-06-2016 77 22   Download

 • “SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP” CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN MEKONG (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5703000016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cần Thơ - nay là Thành phố Cần Thơ - cấp ngày ngày 28/02/2002) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN...

  pdf61p anhhoangmeo1 20-11-2011 233 19   Download

 • UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5...

  pdf76p anhhoangmeo1 20-11-2011 90 7   Download

 • Chế tài hành chính - Khái niệ m và yêu cầu đảm bảo tính minh bạch, công khai, dân chủ và hội nhập 1. 1. Khái niệm chế tài hành chính Theo GS. Yucel Ogurlu, khái niệm chế tài hành chính trước đây được nhiều học giả luật hình sự xem là một nội dung của chuyên ngành luật hình sự xuất phát từ những điểm giao thoa của hai hình thức chế tài này.(1) Ông trích dẫn Hiệp hội luật hình sự của các nước châu Âu lần thứ 14 tổ chức tại Vienna (Áo) năm 1989 đã...

  pdf9p dontetvui 23-01-2013 65 6   Download

 • Luận án đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động M&A trong lĩnh vực TCNH theo các hướng: Nhà nước cần xây dựng được một hệ thống văn bản pháp lý chuyên biệt cho M&A thay vì quy định M&A chung chung trong nhiều văn bản pháp lý; Nhà nước cần nghiên cứu nới biên độ và tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình mở cửa thị trường tài chính tới năm 2020 là cơ sở cho sự gia tăng các thương vụ M&A; Nhà nước cần ban hành một quy trình chuẩn cho các thương vụ M&A tại thị trường Việt Nam với 8 giai đoạn, trong đó chú trọng tới vấn đ...

  pdf12p change05 14-06-2016 50 5   Download

 • NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu số … do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cấp ngày … tháng … năm 2009) Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại: 1. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) Quốc lộ 51,

  pdf80p muaythai9 18-11-2011 76 3   Download

 • Tài chính công Việt Nam trước ngưỡng cửa gia nhập WTO trình bày về những kết quả đạt được trước thềm WYO của tài chính công Việt Nam, thách thức đối với tài chính công Việt Nam thời gian tới,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p dienham63 09-12-2015 28 2   Download

 • Luận văn được kết cấu thành 3 chương, cụ thể như sau: Cơ sở lý luận của pháp luật về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan hành chính nhà nước; Thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay; Định hướng, giải pháp bảo đảm pháp luật về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay...

  pdf27p anhinhduyet000 01-07-2019 14 1   Download

 • Trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta phải tiến hành đổi mới và mở cửa nền kinh tế thỡ mới cú thể trỏnh tụt hậu xa hơn về kinh tế. Trong quá trỡnh đó chúng ta cần phải có một lực lượng nào đó để dẫn dắt nền kinh tế đi theo đúng hướng và đạt được những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đó đặt ra, giúp chúng ta hoà nhập mà không hoà tan trong bối cảnh nền kinh tế thế giới hiện nay. Lực lượng đó chính...

  doc33p trandinhhg 11-01-2010 208 89   Download

 • Trong những năm qua, ngành du lịch của huyện đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, và đang khẳng định vị trí vai trò của mình vào thu nhập GDP của huyện. Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng và phát triển nhiều loại hình du lịch, lựa chọn phương hướng phát triển du lịch phù hợp với tiềm năng tạo ra các sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh để có thể thu hút khách du lịch là hết sức cần thiết và cấp bách. ...

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 224 64   Download

 • Công nghiệp hóa hiện đại hóa đã mang đất nước ta hội nhập nhanh chóng với toàn thế giới, nước ta cũng đang trên con đường chừng tỏ cho thế giới biết sức mạnh của mình. Tuy nhiên, bên cạch quá trình phát triển đó Việt Nam phải đối đầu với bao thử thách. Trong đó, ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề ngang giải, cấp bách cần được chú trọng giải quyết.

  doc10p nine4219 21-08-2012 139 13   Download

 • Thứ ba, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và khu vực không những đã mở rộng được thị trường mà còn làm cho chính sách thương mại được tiến hành theo tiến trình minh bạch hoá và nhất quán, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thông qua lịch trình giảm thuế, loại bỏ hạn chế định hướng theo khuôn khổ CEPT/AFTA cũng nhơư các Hiệp định khác và việc thực hiện tiến trình này cũng góp phần đơưa kim ngạch xuất khẩu gia tăng trong những năm vừa qua. -Thứ tư, những biến động thị trường và biến...

  pdf12p ttcao1 05-08-2011 42 6   Download

 • Quyển 2 + 3: Đoạt Tiên Thảo - U Châu loạn Chương 75 : Phù bật Thấp Hay Phù Bật Cao Nguồn: Sưu Tầm “Nhiều như vậy sao?” Lâm Hiên lúc đầu tỏ vẻ sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhưng khi nhìn kĩ thì lại dở khóc dở cười; phù lục trước mặt đúng là có đặc tính phòng ngự nhưng… Thủy Phao thuật, Phong Tường thuật, Hỏa Diễm thuẫn, Mộc Linh quyết… Toàn là phù lục cấp thấp ứng với các pháp thuật phòng ngự nhập môn. Mình cần mấy thứ bỏ đi này làm gì? “Khụ khụ…...

  pdf5p nhudadauyeu_vh 22-12-2010 39 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
534 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Minh bạch thu nhập
p_strCode=minhbachthunhap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2