intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình hồi qui phụ

Xem 1-20 trên 55 kết quả Mô hình hồi qui phụ
 • Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) : E(Y/X2i,…,Xki) = b1+ b2X2i +…+ bkXki Yi = b1+ b2X2i + …+ bkXki + Ui Trong đó : Y - biến phụ thuộc X2,…,Xk - các biến độc lập

  ppt25p do_manh 27-03-2010 400 75   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là thiết lập mối liên hệ giữa độ che phủ thực vật (FVC) với nhiệt độ bề mặt đất (LST) tại huyện Đông Anh (Hà Nội). FVC và LST được chiết tách từ ảnh vệ tinh landsat 8 oli sử dụng phép phân tích lẫn phổ tuyến tính hai đối tượng thuần (LSMA) và mô hình truyền bức xạ trong khí quyển (RTE). Mô hình hồi quy tuyến tính (LRM) được ứng dụng để thiết lập mối liên hệ giữa FVC với LST.

  pdf9p hanh_tv24 29-03-2019 26 1   Download

 • Trong chương 3 chúng ta giới hạn trong trường hợp đơn giản của mô hình hồi qui hai biến. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét hồi qui bội, nghĩa là liên hệ biến phụ thuộc Y cho trước với nhiều biến độc lập X1, X2,..., Xk.

  pdf56p womanhood911_06 02-11-2009 484 217   Download

 • Hệ số hồi qui cũng được ước lượng thông qua sử dụng phương pháp bình phương bé nhất như trong phân tích hồi qui đơn. Giá trị ước lượng phù hợp của Y trong quan sát thứ i phụ thuộc vào giá trị ước lượng b1, b2, và b3.Sai số ei trong quan sát thứ i là sự khác biệt giữa giá trị thực tế và giá trị ước lượng phù hợp của Y.

  ppt62p rongphuongnam 18-05-2010 381 107   Download

 •  Bản chất của biến giả - Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số chặn  Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số góc  Biến giả và Kiểm định tính ổn định cấu trúc của mô hình  Hồi qui tuyến tính từng khúc  Biến phụ thuộc là biến giả  Mô hình xác suất tính tuyến tính (LPM)  Mô hình Probit và Logit  Biến bị chặn: mô hình Tobit .Bản chất của biến giả - Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số chặn Trong phân tích hồi qui, có 2 loại...

  pdf36p 123968574 26-06-2012 332 87   Download

 • Một sinh viên đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa Giá nhà phụ thuộc như thế nào vào Số phòng ngủ. Dữ liệu thu thập từ mẫu gồm 14 ngôi nhà và được kết quả như sau...a) Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến Giá nhà và biến Số phòng ngủ . b) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui.

  doc1p manh89 02-09-2010 234 53   Download

 • - Phân tích hồi qui là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc hay còn gọi là biến được giải thích) vào một hay nhiều biến khác (biến độc lập hay còn gọi là biến giải thích) với ý tưởng cơ bản là ước lượng (hay dự đoán) giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị đã biết của biến độc lập.

  ppt32p teo1961988 24-04-2011 226 51   Download

 • Các hệ số hồi qui là các dạng đặc biệt của biến ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ chứng minh điều này bởi việc sử dụng mô hình hồi qui đơn trong đó Y phụ thuộc vào X. Hai phương trình trên chỉ ra mô hình thức thế và mô hình ước lượng phù hợp

  ppt112p rongphuongnam 18-05-2010 134 23   Download

 • Vấn đề đặt ra cho các nghiên cứu dạng này là làm cách nào để ước tính độ tương quan (magnitude of association) giữa yếu tố nguy cơ và bệnh. Các phương pháp phân tích như mô hình hồi qui tuyến tính (linear regression model) không thể áp dụng được, bởi vì biến phụ thuộc (dependent variable) không phải là một biến liên tục, mà là biến nhị phân.

  pdf23p slimzslimz 17-12-2019 15 1   Download

 • Phân tích hồi quy đề cập đến việc nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến số, biến phụ thuộc, vào một hay nhiều biến số khác, biến độc lập, với ý định ước lượng và/hoặc dự đoán giá trị trung bình (tổng thể) của biến phụ thuộc dựa trên những giá trị đã biết hay cố định của biến độc lập.

  pdf54p 123968574 26-06-2012 319 38   Download

 • Một sinh viên đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa số thuế mà doanh nghiệp phải nộp (TAX) phụ thuộc như thế nào vào Thu nhập (INCOME). Dữ liệu thu thập từ mẫu gồm 15 doanh nghiệp và được kết quả như sau trong bảng. a) Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến Tax và Income .

  doc1p manh89 02-09-2010 182 25   Download

 • Câu 2: (70điểm) Dữ liệu trong Data 4-8 trong bộ dữ liệu của Ramanathan với các định nghĩa biến như sau: Biến phụ thuộc: sub = số đăng ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình (1000 khách hàng Biến độc lập: home = số hộ gia đình mà mỗi hệ thống cáp truyền hình đi ngang qua (ngàn hộ) inst = phí lắp đặt (đô la/ lần) svc = phí dịch vụ cho mỗi hệ thống (đô la/tháng) tv = số kênh truyền hình mà mỗi hệ thống cáp cung cấp (kênh/hệ thống cáp)...

  doc2p manh89 02-09-2010 159 18   Download

 • Giả định CLRM (Classical Linear Regression Model mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển): Các biến độc lập không có mối quan hệ tuyến tính chính xác (Independent Variables do not exist exact linear relationship) Nếu điều này xảy ra thì sẽ có hiện tượng đa cộng tuyến, đó là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc lẫn nhau và thể hiện được dưới dạng hàm số.

  ppt35p boysanhdieu_chungtin 01-09-2011 164 38   Download

 • Chương 3 Mô hình hồi qui bội, trong chương này sẽ trình bày các nội dung sau: Xây dựng mô hình; Ước lượng SRF; Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS; Độ chính xác của các ước lượng; Phân tích hồi qui; Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui; Kiểm định thu hẹp (mở rộng) hồi quy; Dự báo; Một số dạng hàm trong kinh tế.

  pdf33p thanhdieutran 11-04-2014 34 5   Download

 • Bài giảng môn học Kinh tế lượng - TS.Phạm Cảnh Huy với mục đích giúp học viên nắm rõ và vận dụng được các mô hình hồi qui để ước lượng, dự đoán giá trị trung bình của tổng thể của các biến phụ thuộc theo giá trị của biến giải thích nhằm xác định mức độ quan hệ giữa các biến, từđó thấy được bản chất của các hiện tượng và tìm được các biện pháp khắc phục. Môn học còn nhằm trang bị cho các học viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào việc xử lý phân tích các vấn đề kinh tế cụ thể. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf112p ag108home 23-07-2011 856 252   Download

 • Mô hình hồi qui hai biến  PRF tuyến tính: E(Y/Xi) = β1+ β2Xi trong đó β1, β2 là các tham số chưa biết nhưng cố định – các tham số hồi qui.  β1 là hệ số tự do, cho biết giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y sẽ thay đổi như thế nào khi biến X nhận giá trị 0.  β2 là hệ số góc, cho biết giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y sẽ thay đổi (tăng or giảm) bao nhiêu đơn vị khi giá trị của biến độc lập X tăng 1...

  pdf11p iiduongii3 06-04-2011 92 16   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.3 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định sự phù hợp của mô hình, ứng dụng phân tích hồi qui: Vấn đề dự báo, trình bày kết quả phân tích hồi qui,...

  pdf23p kyniemchieumua_09 14-12-2017 44 2   Download

 • Phân tích hồi qui là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc hay còn gọi là biến được giải thích) vào một biến hay nhiều biến khác (biến độc lập hay còn gọi là biến giải thích) với ý tưởng cơ bản là ước lượng (hay dự đoán) giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị đã biết của biến độc lập.

  doc29p le_cuongtv 07-05-2011 773 162   Download

 • HỒI QUI VỚI BIẾN GIẢ VÀ BIẾN BỊ CHẶN  Bản chất của biến giả - Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số chặn  Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số góc  Biến giả và Kiểm định tính ổn định cấu trúc của mô hình  Hồi qui tuyến tính từng khúc  Biến phụ thuộc là biến giả  Mô hình xác suất tính tuyến tính (LPM)  Mô hình Probit và Logit  Biến bị chặn: mô hình Tobit

  pdf13p iiduongii3 06-04-2011 387 82   Download

 • Mô hình hồi quy đơn đã trình bày ở các chương 2 và 3 là khá hữu dụng cho rất nhiều trường hợp khác nhau. Mặc dù vậy, nó trở nên không còn phù hợp nữa khi có nhiều hơn một yếu tố tác động đến biến cần được giải thích. Hồi quy đa biến cho phép chúng ta nghiên cứu những trường hợp như vậy.

  pdf12p lmduong86 11-03-2010 208 76   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình hồi qui phụ
p_strCode=mohinhhoiquiphu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2