Mức phụ cấp

Xem 1-20 trên 1625 kết quả Mức phụ cấp
 • Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định số 276/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y trong các cơ sở y tế của Nhà nước. Theo đó, mức phụ cấp 50% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, viện, bệnh viện chuyên khoa HIV/AIDS hay chuyên trách xét nghiệm HIV/AIDS....

  pdf1p alibabava40tencuop 01-10-2009 288 47   Download

 • Một là, về đối tượng áp dụng và mức phụ cấpthẩm tra viên thi hành án dân sự: Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự thì đối tượng được hưởng mức phụ cấp này là công chức xếp lương theo các ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính và thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự, còn những trường hợp l...

  pdf5p alibabava40tencuop 01-10-2009 270 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục xác nhận điều chỉnh, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã; mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p _duahau_ 08-02-2012 60 10   Download

 • Tại nước Nhóm Số ngày được trợ cấp lưu trú (4) Mức phụ cấp lưu trú (A hoặc B) (5a) Mức chi phụ cấp lưu trú theo ngày (5b) Người lập (ký, ghi rõ họ tên) Trưởng bộ phận (ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (ký, ghi rõ họ tên)

  pdf1p nonla21 30-09-2013 47 3   Download

 • Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng đối với đại biểu kiêm nhiệm các chức danh của Hội đồng nhân dân 3 cấp tỉnh Phú Thọ.

  pdf2p 0162987154 16-11-2017 4 0   Download

 • I.CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.Khái niệm Phụ cấp lương là khoản tiền lương bổ sung cho lương cấp bậc, chức vụ, lương cấp hàm khi điều kiện lao động, mức

  doc12p mauxanhtuoitho 23-12-2010 743 177   Download

 • Phụ cấp lương là khoản tiền lương bổ sung cho lương cấp bậc, chức vụ, lương cấp hàm khi điều kiện lao động, mức độ phức tạp của công việc và điều kiện sinh hoạt có các yếu tố không ổn định.

  ppt37p thuys2h 25-05-2012 287 57   Download

 • Nghị định 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí

  doc2p tuuyen 17-08-2009 225 24   Download

 • QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI THÔN ĐỘI TRƯỞNG, MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ CHỈ HUY PHÓ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p quadau_haudau 28-01-2011 68 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN VÀ THỦ QUỸ CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 26 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC PHỤ CẤP TĂNG THÊM ĐỐI VỚI BÍ THƯ CHI BỘ ĐỒNG THỜI LÀ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 22 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 23 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf4p poqueen 13-05-2013 36 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về quy định mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

  pdf2p poqueen 13-05-2013 27 2   Download

 • Ebook Phần 1 cuốn sách giới thiệu những quy định mới nhất về mức lương tối thiểu chung đối với đơn vụ sự nghiệp, quy định về bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ bậc lương đối với cán bộ công chức, quy định mới nhất về chế độ phụ cấp thâm niên, trợ cấp khó khăn đối với nhà giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf246p bautroibinhyen18 21-02-2017 6 1   Download

 • Nghị quyết số: 06/2015/NQ-HĐND về quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 15 0   Download

 • Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND về quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf4p cuonghuyen0628 13-11-2015 22 0   Download

 • Nghị quyết số 109/2017/NQ-­HĐND Thành Phố Đà Nẵng ban hành quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với tổ phó tổ dân phố. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 2 0   Download

 • Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp hằng tháng của từng chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

  pdf5p nghivanquyet0908 24-11-2017 2 0   Download

 • Theo NĐ số 203/NĐ-CP, mức lương tối thiểu chung (MLTTC) 290.000 đồng/tháng được coi là "MLTTC cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường" và mức lương này sẽ còn được điều chỉnh tùy theo mức tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá sinh hoạt và cung cầu lao động trong từng thời kỳ. Mức lương 290.

  pdf5p alibabava40tencuop 01-10-2009 322 108   Download

 • Nghị định 38/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

  pdf11p hoangchau 19-08-2009 309 40   Download

Đồng bộ tài khoản