intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân phối xác suất biến ngẫu nhiên một chiều

Xem 1-12 trên 12 kết quả Phân phối xác suất biến ngẫu nhiên một chiều
 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Biến ngẫu nhiên một chiều và phân phối xác suất sau đây để nắm bắt được những kiến thức về khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên một chiều, phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên một chiều, hàm của biến ngẫu nhiên một chiều.

  pdf15p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 51 2   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Bài 4 - Biến ngẫu nhiên một chiều và phân phối xác suất (Tiếp) giới thiệu tới các bạn khái niệm biến ngẫu nhiên hai chiều và phân phối xác suất, phân phối biên duyên, phân phối xác suất có điều kiện và một số nội dung khác.

  pdf18p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 105 15   Download

 • Nội dung chương 2 trình bày về biến ngẫu nhiên một chiều như định nghĩa, phân loại, phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  ppt128p lalala09 22-01-2016 63 3   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên một chiều. Chương này gồm có những nội dung sau: Định nghĩa, phân loại bnn, hai biến ngẫu nhiên độc lập, hàm ppxs, công thức ppxs, hàm khối xác suất, biến ngẫu nhiên liên tục,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt71p nhanmotchut_4 01-11-2016 56 3   Download

 • Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về Lý thuyết xác suất và thống kê toán. Sau khi học xong học phần, người học có kiến thức nền tảng về lý thuyết xác suất, biết vận dụng để giải quyết một vấn đề thực tế trong sản xuất kinh doanh.

  doc9p nthn17101998 18-09-2017 53 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê do Nguyễn Văn Tiến biên soạn gồm 5 chương. Nội dung bài giảng trình bày về các biến cố – xác suất – các định lý, biến ngẫu nhiên một chiều – quy luật phân phối xác suất, các quy luật phân phối xác suất thông dụng, biến ngẫu nhiên hai chiều, luật số lớn, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết.

  ppt112p lamtran89 04-07-2014 293 71   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê có kết cấu gồm 2 phần. Trong đó phần 1 gồm 5 chương trình bày về biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên, một số quy luật phân phối sác xuất của biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên nhiều chiều, luật số lớn - các định lý giới hạn; Phần 2 gồm 3 chương giới thiệu về cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf61p perfect291 17-09-2014 197 38   Download

 • Nội dung chương 4 trình bày khái niệm lý thuyết mẫu, tổng thể, mẫu ngẫu nhiên, thống kê, phân phối xác suất của một số thống kê đặc trưng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf43p lalala09 22-01-2016 33 1   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" có cấu trúc gồm 8 chương được sắp xếp theo thứ tự chặt chẽ giúp giúp học sinh hiểu rõ hơn các khái niệm, các công thức cơ bản và các phương pháp xác xuất để nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên. Phần 1 cuốn giáo trình trình bày các nội dung của 4 chương đầu tiên bao gồm: Lý thuyết của biến cố và công thức tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, đại lượng ngẫu nhiên hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf95p tsmttc_010 19-08-2015 389 90   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" có cấu trúc gồm 8 chương được sắp xếp theo thứ tự chặt chẽ giúp giúp học sinh hiểu rõ hơn các khái niệm, các công thức cơ bản và các phương pháp xác xuất để nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên. Phần 1 cuốn giáo trình trình bày các nội dung của 4 chương đầu tiên bao gồm: Lý thuyết của biến cố và công thức tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, đại lượng ngẫu nhiên hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf95p nhasinhaoanh_06 18-09-2015 32 5   Download

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức về: Xác suất của biến cố và công thức tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, đại lượng ngẫu nhiên hai chiều - Hàm của các đại lượng ngẫu nhiên.

  pdf145p kieuvinha000 03-06-2019 29 6   Download

 • Câu 1: 2,5đ Trọng lượng 1 loại sản phẩm có phân phối chuẩn với trung bình 100 g và độ lệch chuẩn 2 g. a) Tính xác suất để tổng trọng lượng của 4 sản phẩm nhỏ hơn 398 g b) Lấy ngẫu nhiên 10 sản phẩm, số sản phẩm có trọng lượng lớn hơn 98 g là phân phối theo quy luật nào. Giải thích. Câu 2: 1,5đ Biến ngẫu nhiên 2 chiều. a) Tính lãi suất trung bình của cổ phiếu B biết lãi suất cổ phiếu A = 10%. b) Một người đầu tư 30% vào cổ A và 70% vào cổ B, hỏi lãi suất...

  doc3p meomeoten 03-12-2012 126 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân phối xác suất biến ngẫu nhiên một chiều
p_strCode=phanphoixacsuatbienngaunhienmotchieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2