intTypePromotion=1
ADSENSE

Phí sử dụng đường quốc lộ 1a

Xem 1-20 trên 26 kết quả Phí sử dụng đường quốc lộ 1a
 • Quyết định 13/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Trảng Bom km 1847 tỉnh Đồng Nai

  doc2p anhphuong 17-08-2009 90 3   Download

 • Quyết định 22/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Cam Thịnh Km 1517 tỉnh Khánh Hoà

  doc2p anhphuong 17-08-2009 64 2   Download

 • Quyết định 14/1999/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường Quốc lộ 1A trạm Bừn Lức Km 1933 tỉnh Long An

  doc2p anhphuong 17-08-2009 57 2   Download

 • Quyết định 21/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Diên Phú Km 1453 tỉnh Khánh Hoà

  doc2p anhphuong 17-08-2009 60 1   Download

 • Quyết định 73/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên quốc lộ 1A tại trạm thu phí Diên Phú (Km 1453) và trạm thu phí Cam Thịnh (Km 1517+600)

  doc1p huynhphuc 16-08-2009 87 2   Download

 • Quyết định 119/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí sông Phan, quốc lộ 1A, tỉnh Bình Thuận

  pdf4p nguyenchien 08-08-2009 164 23   Download

 • Quyết định số 14/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường Quốc lộ 1A trạm Bừn Lức Km 1933 tỉnh Long An do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 69 3   Download

 • Quyết định số 13/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Trảng Bom km 1847 tỉnh Đồng Nai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 62 2   Download

 • Quyết định số 22/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Cam Thịnh Km 1517 tỉnh Khánh Hoà do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 71 1   Download

 • Quyết định số 21/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Diên Phú Km 1453 tỉnh Khánh Hoà do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 39 1   Download

 • Quyết định 113/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tào Xuyên, quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hoá

  pdf3p nguyenchien 08-08-2009 118 16   Download

 • Thông tư 53/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf3p buitubt 06-03-2014 41 1   Download

 • Thông tư 106/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam hầm Hải Vân và trạm thu phí Hoà Phước, quốc lộ 1A, thành phố Đà Nẵng

  pdf4p crispy 07-08-2009 183 14   Download

 • Quyết định 61/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh

  pdf3p nguyendung 13-08-2009 131 9   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2010 Số: 52/2010/TT-BTC THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 106/2009/TT-BTC NGÀY 26/5/2009 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ NAM HẢI VÂN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2005/QĐ-BTC NGÀY 08/7/2005 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN, QUỐC LỘ 1A ...

  pdf5p shishomaru 15-06-2010 137 7   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ TUYẾN TRÁNH QUỐC LỘ 1A, ĐOẠN QUA THỊ TRẤN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf4p nuockhoangchanh 29-12-2011 44 1   Download

 • Quyết định số 119/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, quốc lộ 1A, tỉnh Bình Thuận do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawttnh14 13-11-2009 54 3   Download

 • Quyết định số 113/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tào xuyên, quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hoá do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawgtvt1 26-11-2009 137 3   Download

 • Quyết định 78/2004/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1A do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 62 3   Download

 • Quyết định số 61/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu rác, quốc lộ 1a, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawttnh20 19-11-2009 63 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phí sử dụng đường quốc lộ 1a
p_strCode=phisudungduongquoclo1a

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2