intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị MBA

Xem 1-20 trên 327 kết quả Quản trị MBA
 • Bài giảng Quản trị MBA: Định giá sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về định giá, định giá bán sản phẩm, định giá bán dịch vụ, định giá trong trường hợp đặc biệt, chi phí mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf47p bautroibinhyen11 25-12-2016 47 5   Download

 • Bài giảng "Quản trị MBA - Chương 1: Kế toán, ngôn ngữ của kinh doanh và cơ sở ra quyết định quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của kế toán, kế toán tài chính – Ngôn ngữ kinh doanh, kế toán quản trị - Cơ sở cho việc ra quyết định quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p bautroibinhyen11 25-12-2016 36 3   Download

 • Bài giảng "Quản trị MBA - Chương 3: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Báo cáo kết quả HĐKD, bảng cân đối kế toán, các giả định và nguyên tắc chi phối đến việc lập và trình bày BCTC, các hạn chế của báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf74p bautroibinhyen11 25-12-2016 44 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị MBA - Chương 4: Phân loại chi phí và phân tích mô hình CVP" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về chi phí, cách ứng xử của chi phí theo mức độ hoạt động, phân tích quan hệ CVP, các hạn chế của phân tích quan hệ CVP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf63p bautroibinhyen11 25-12-2016 31 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị MBA - Chương 2: Quy trình kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, ảnh hưởng của các hoạt động cơ bản của DN đến quy trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf36p bautroibinhyen11 25-12-2016 36 1   Download

 • Nội dung của "Bài giảng Quản trị thương hiệu" gồm có khái quát về thương hiệu, qui trình quản trị thương hiệu, kiến tạo thương hiệu, xác lập mục tiêu và xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu, quản lý cơ cấu danh mục thương hiệu, đo lường sức khỏe thương hiệu.

  ppt120p buikhacha 23-01-2010 1620 896   Download

 • Tài liệu tham khảo dùng sau đại học và học MBA chuuyên đề quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh là làm kinh tế tạo ra khách hàng, phối hợp mọi hoạt động để tạo ra sự hài lòng cho khách hàng, nhận sự tưởng thưởng với giá trị lớn hơn công sức

  ppt90p tiennuhoiai 01-07-2010 1154 543   Download

 • Tài liệu tham khảo chương trình cao học - Gíao trình quản trị học.

  ppt50p sonyt707 29-09-2010 803 464   Download

 • Khái niệm quản trị ? Vì sao nói quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật ? Lấy một ví dụ thực tiễn để làm rõ ? 2. Nhà QT phân tích môi trường kinh doanh để đưa ra các quyết định. Hãy lấy 1 vd thành công và 1 vd thất bại trong việc phân tích môi trường kinh doanh và ra quyết định của nhà QT Hãy nêu 5 sai lầm khi phân tích môi trường kinh doanh 3. Hãy chọn một công ty biết rõ thành công. Tóm tắt về công ty đó...

  pdf72p sonyt707 29-09-2010 709 369   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vai trò, cức năng của nhà quản trị học', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt28p sonyt707 29-09-2010 483 296   Download

 • Lãnh đạo là một phần của quản trị, nhưng không phải toàn bộ việc lãn đạo...Lãnh đạo là một hoạt động gây ảnh hưởng đến con người nhằm phấn đấu một cách tự nguyện cho những mục tiêu của nhóm. Lãnh đạo là một quá trình gây ảnh hưởng đến các hoạt động của một cá nhân hay một nhóm nhằm đạt được mục đích trong tình huonas nhất định

  ppt52p sonyt707 29-09-2010 501 296   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn mba : quản trị nguồn nhân lực part 2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p iiduongii4 14-04-2011 490 231   Download

 • Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó. Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất" hoặc/ và "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm...

  pdf30p sonyt707 29-09-2010 406 220   Download

 • Tham khảo tài liệu 'qủan trị học - giữ chân người giỏi 1', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt24p sonyt707 29-09-2010 360 201   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn mba : quản trị nguồn nhân lực part 3', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p iiduongii4 14-04-2011 341 198   Download

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu (Brand management) giúp sinh viên nắm vững các kiến thức, kỹ năng hoạch định xây dựng thương hiệu trong thực tiễn và có thể bắt tay ngay trong việc triển khai các hoạt động xây dựng & phát triển thương hiệu tại doanh nghiệp.

  pdf428p nam112111 17-04-2013 572 180   Download

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu của Lâm Hồng Phong bao gồm 7 chương trình bày lý thuyết căn bản về quản trị thương hiệu như: tổng quan về sản phẩm, nhãn hiệu, thương hiệu, xây dựng thương hiệu, tạo dựng giá trị thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu, truyền thông thương hiệu và đo lường và quản lý giá trị thương hiệu.

  pdf70p small_12 11-06-2014 439 176   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề báo cáo quản trị học', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt26p sonyt707 29-09-2010 437 174   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn mba : quản trị nguồn nhân lực part 4', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p iiduongii4 14-04-2011 289 171   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn mba : quản trị nguồn nhân lực part 5', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p iiduongii4 14-04-2011 287 169   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị MBA
p_strCode=quantrimba

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2