intTypePromotion=4
ADSENSE

Quy trình quản lý đất bền vững

Xem 1-20 trên 27 kết quả Quy trình quản lý đất bền vững
 • Đất đai là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố khu dân cư và là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. Vì vậy quản lý đất bền vững đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp dài hạn. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bài thuyết trình: Quản lý đất bền vững" đã được thực hiện.

  ppt10p khatinh 12-05-2016 66 4   Download

 • Đất nước ta đang ở trong giai đoạn thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, chủ động hội nhập quốc tế có hiệu quả.

  pdf101p tengteng8 06-12-2011 70 13   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu các giải pháp quản lý bền vững bệnh đạo ôn hại lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long" được thực hiện nhằm xác định các giải pháp có hiệu quả cao trong quản lý bệnh đạo ôn và xây dựng quy trình quản lý tổng hợp bệnh đạo ôn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt hiệu quả cao và thân thiện với môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p hanh_tv28 19-04-2019 17 0   Download

 • Thực trạng phát triển bền vững ở Việt Nam những năm vừa qua: Thành tựu: Qua mười tám năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường. Về kinh tế: Nền kinh tế Việt Nam đã từng bước chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  doc51p hocoto 21-01-2010 429 132   Download

 • Việt nam là quốc gia ven biển ở Đông Nam á, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, nên có tiềm năng thủy sản to lớn, phong phú và có giá trị cao. Đồng bằng sông cửu long (đbscl) có bờ biển dài và giàu đất ngập nước, là những hệ sinh thái thủy sinh quan trọng, là nơi cung cấp nguồn tài nguyên đa dạng sinh học để phát triển lâu dài ngành thủy sản. Tiềm năng tuy lớn nhưng ngành thủy sản việt nam và vùng đbscl nói riêng trước đây rất thô...

  pdf239p cugiai1311 03-11-2012 313 132   Download

 • Đề cương môn học: Quy hoạch sử dụng đất và quản lý tài nguyên đất với mục tiêu tập trung trình bày về tài nguyên đất, phương pháp quy hoạch sử dụng đất đai, các mâu thuẫn trong sử dụng đất đai, các quan điểm trong sử dụng đất đai hợp lý và bền vững, các công cụ phục vụ cho quy hoạch và sử dụng bền vững đất đai.

  pdf6p vtu123 18-03-2016 180 20   Download

 • Từ sau Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và Phát triển Rio 1992 đến nay, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện PTBV và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Những thành quả đạt được về kinh tế đã tạo nguồn lực cho việc giải quyết thành công hàng loạt các vấn đề xã hội: xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hoàn thành các. Mục tiêu Thiên niên kỷ nhằm không ngừng nâng cao chất...

  pdf53p manutd1907 09-04-2013 75 14   Download

 • Báo cáo trình bày các nội dung chính về điều kiện tự nhiên, xã hội và thực trạng sử dụng và chất lượng đất đai, tiềm năng đất đai, cơ hội và thách thức công tác quản lý, sử dụng đất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quan điểm, định hướng quy hoạch sử dụng đất vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất phát huy lợi thế, tiềm năng đất đai với mục tiêu tăng giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

  pdf24p aquaman27 18-01-2019 43 13   Download

 • QUẢN LÝ TỔNG HỢP DẢI VEN BIỂN TRONG BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH QUỐC TẾ 7.1. Mở đầu Chương này trình bày tóm lược một số sáng kiến quốc tế quan trọng trong việc phát triển các hiểu biết về phát triển bền vững dải ven biển và thúc đẩy quản lý tổng hợp dải ven biển cho cả các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách như là một quy trình được chấp nhận rộng rãi để đạt được phát triển bền vững. ...

  pdf0p meogiay 15-11-2011 75 26   Download

 • Ngày nay hầu hết các quốc gia đều coi nguồn nhân lực (NNL) là yếu tố cơ bản, có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nƣớc. Ở Việt Nam, trong nhiều văn kiện, nghị quyết Đảng và nhà nƣớc ta cũng đã nhấn mạnh yếu tố quyết định này Do sự gia tăng dân số trong vài thập kỷ qua, NNL nƣớc ta có lợi thế về quy mô số lƣợng.

  pdf25p ctrl_12 08-07-2013 57 16   Download

 • Bài báo trình bày nội dung và phương pháp xác định giá trị các chỉ số đại diện cho sức chứa du lịch nhằm tạo cơ sở khoa học cho các nhà quản lý lồng ghép trong quy hoạch phát triển du lịch bền vững huyện Sa Pa. Tập thể tác giả hy vọng các kết quả nghiên cứu đạt được sẽ góp phần đưa lý luận về sức chứa du lịch vào ứng dụng thực tiễn trong một lãnh thổ miền núi cao cụ thể.

  pdf7p lalala04 25-11-2015 150 14   Download

 • Hệ thống đô thị Việt Nam trong quá trình CNH-HĐH đất nước đang gặp nhiều thách thức và trở ngại về nhiều mặt, như các vấn đề: Di dân từ nông thôn ra thành thị, phát triển kinh tế đô thị, giao thông đô thị, công bằng xã hội, môi trường, quy hoạch và quản lý đô thị,…

  pdf5p cumeo2004 02-07-2018 19 5   Download

 • Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng diện tích rừng phòng hộ ven biển của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2015 là 4.258,3ha, trong đó 3.138,6 đất có rừng và 1.119,6ha đất chưa có rừng và đất bãi bồi quy hoạch cho trồng rừng. Chất lượng rừng bị suy thoái nghiêm trọng do công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác giao khoán rừng và đất rừng còn nhiều bất cập, quá trình sạt lở và xâm thực bờ biển diễn ra phức tạp và các giải pháp kỹ thuật tác động để nâng cao chất lượng rừng chưa được áp dụng đồng bộ.

  pdf12p hanh_tv30 26-04-2019 22 2   Download

 • Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao....

  pdf190p 986753421 28-05-2012 367 143   Download

 • Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao. ...

  pdf11p zues05 22-06-2011 329 118   Download

 • Đánh giá tài nguyên đất xây dựng phải dựa trên quan điểm địa chất công trình và địa chất môi trường. Theo quan điểm phát triển bền vững (PTBV) tài nguyên đất xây dựng khu vực thành phố Huế, để sử dụng hợp lý, tái tạo tài nguyên thiên nhiên kết hợp bảo vệ môi trường nói chung và môi trường địa chất (MTĐC) nói riêng, thì các hoạt động tự nhiên - kỹ thuật ảnh hưởng đến cấu trúc nền công trình phải phù hợp với quy luật tự nhiên. ...

  pdf10p phalinh15 12-08-2011 163 35   Download

 • Đất là tài sản quý giá của mỗi quốc gia, vừa là tư liệu vừa là đối tượng sản xuất và cũng là nơi xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh và an ninh quốc phòng. Quá trình khai thác sử dụng đất luôn gắn liền với quá trình phát triển của xã hội. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất càng cao, trong khi đó đất đai lại có hạn và ngày càng trở nên quý giá. Chính vì vậy mà việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững luôn là...

  doc105p anhtaic2 14-08-2013 102 22   Download

 • Đề tài thực hiện nhằm nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trước các tác động khôn lường của biến đổi khí hậu toàn cầu.

  doc122p change13 07-07-2016 67 21   Download

 • Công tác đo đạc có ý nghĩa rất quan trọng trong việ xác lập ổn định về măt pháp lý đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai. Bên cạnh đó giúp người sử dụng đất hiểu và chấp hành đúng các quy định của nhà nước trong việc sử dụng đất. Việc tành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đấ huyện thực hiên một số chức năng về dịch vụ công phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện...

  pdf41p tranminhvuongcddd10 24-05-2013 87 19   Download

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội.Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với việc đổi mới căn bản về công nghệ và kỹ thuật ở nông thôn, tạo nền tảng cho việc phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế nông thôn....

  pdf30p huemanvdoc 25-11-2009 638 224   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy trình quản lý đất bền vững
p_strCode=quytrinhquanlydatbenvung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2