intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tập đoàn kinh tế

Xem 1-20 trên 3066 kết quả Tập đoàn kinh tế
 • Sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nề nếp lối sống, tinh thần đoàn kết yêu thương nhau. Trong đó tôi nhấn mạnh tới việc đổi mới các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ. Hiện nay việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua những hoạt động tập thể, đổi mới giờ sinh hoạt lớp và trải nghiệm thực tế đang được lưu tâm nhiều.

  doc19p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Cuốn sách "Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học Tài chính doanh nghiệp" là tài liệu hỗ trợ bổ ích cho việc học tập của sinh viên chuyên ngành TCDN và các chuyên ngành khác của Học viện Tài chính. Việc biên soạn cuốn sách nhằm đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước, phù hợp với việc đổi mới nội dung, chương trình và phương thức đào tạo của Học viện Tài chính.

  pdf176p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Cuốn sách "Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp" được biên soạn trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các bài tập Tài chính doanh nghiệp được biên soạn từ những lần trước, bổ sung thêm nhiều bài tập mới, phù hợp với những thay đổi của giáo trình môn học Tài chính doanh nghiệp, cũng như đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi nền kinh tế và những thay đổi trong công tác quản lý tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam.

  pdf13p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Phát triển thanh toán điện tử trong nền kinh tế số ở Việt Nam và đặt ra yêu cầu nguồn nhân lực kế toán – kiểm toán" tập trung phân tích làm rõ tính cấp bách về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực kế toán – kiểm toán cũng phải chuyển động nhanh theo kịp xu hướng công nghệ số, thanh toán điện tử; quá trình hoàn thiện trường pháp lý về thanh toán điện tử và căn cứ cho hoạt động kế toán – kiểm toán trong lĩnh vực này; phân tích và đánh giá thực trạng phát triển thanh toán điện tử dựa trên công nghệ ngân hàng số trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam; đưa ra kết luận và khuyến nghị các ...

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Đầu tư trực tiếp nước ngoài có góp phần biến đổi khí hậu? Trường hợp các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á" tập trung phân tích bộ dữ liệu từ Ngân Hàng Thế Giới giai đoạn 2000-2020 để làm rõ tác động của FDI đến biến đổi khí hậu tại 43 nền kinh tế châu Á đang phát triển. Kết quả chỉ ra FDI có tương quan thuận đến lượng phát thải CO2, làm gia tăng biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Ấn phẩm “Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020” tập trung phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2020 với các thay đổi, biến động bất thường, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội của đất nước. Nội dung ấn phẩm gồm hai phần chính, trong đó phần thứ nhất trình bày tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020.

  pdf164p zizaybay1103 05-06-2024 0 0   Download

 • Phần 1 ấn phẩm “Kinh tế - xã hội các địa phương ven biển giai đoạn 2011-2022” gồm có 2 chương, tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế, một số lĩnh vực xã hội và tác động tăng trưởng của các địa phương ven biển tới tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf89p zizaybay1103 05-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững từ thực tiễn tỉnh Thái Bình" sẽ tập trung phân tích nguồn lực, luận giải một số mô hình phát triển du lịch nông nghiệp cũng như đề xuất chính sách đưa du lịch nông nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng của Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025 và đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình Phân tích tài chính tập đoàn được biên soạn lần đầu tiên trên cơ sở kế thừa các giáo trình về phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu về phân tích tài chính Tập đoàn, Tổng công ty hoạt động theo mô hình mẹ con, tập trung đánh giá tình hình hợp nhất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư, hoạt động tài trợ, dự báo tiềm năng tăng trưởng, kiểm tra, giám sát mức độ an toàn về tài chính, phát hiện và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các nguồn lực tài chính đang bị sử dụng lãng phí, nguy cơ rủi ro tài chính...

  pdf150p khanhchi2590 10-06-2024 4 2   Download

 • Giáo trình Phân tích tài chính tập đoàn được sử dụng làm học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho sinh viên đại học hệ chính quy chuyên ngành Phân tích tài chính với thời lượng 2 tín chỉ trong khối kiến thức chuyên ngành, sử dụng làm tài liệu nghiên cứu của các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ở trong cũng như ngoài Học viện Tài chính quan tâm đến quản lý tài chính các tập đoàn kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf263p khanhchi2590 10-06-2024 2 2   Download

 • Bài viết "Kinh tế nhân bản và bền vững, thân thiện môi trường: Bài học từ tập đoàn Honda Nhật Bản" trình bày về bài học của một tập đoàn lớn như Honda để phát triển vững mạnh, tạo ra “chiếc xe chấn động thế giới” ngoài việc tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật Muskie tại Hoa Kỳ sau năm 1968 thì “chúng tôi làm việc cho xã hội”— câu chuyện cho toàn thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Cuốn sách "Triết học - những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy" do tác giả Đức Doãn Đoàn và Đăng Sinh Trần biên soạn tập hợp những bài viết đã được công bố. Mỗi bài viết là một công trình khoa học ở một mức độ nhất định với những tìm tòi mới, những phát hiện riêng. Bên cạnh những nội dung cơ bản vốn đã quen thuộc với giới nghiên cứu triết học, như: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Chủ nghĩa duy vật lịch sử, những đóng góp của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin đối với sự phát triển triết học v.v..., rất nhiều những vấn đề mới đã được các tác giả đặt ra và giải quyết.

  pdf123p zizaybay1102 03-06-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của FDI, đổi mới công nghệ (TEC), tài nguyên thiên nhiên (NAR), công nghiệp hóa (IDV) đến tăng trưởng kinh tế (GDP) tại Việt Nam giai đoạn 1986-2022. Để ước lượng mối quan hệ phức tạp này, mô hình hồi qui phân vị và kiểm định nhân quả quang phổ được sử dụng nhằm phân tích tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc trên các điều kiện kinh tế và tần số khác nhau.

  pdf12p viamancio 04-06-2024 1 1   Download

 • Bài viết tập trung trình bày tổng quan cơ sở lý thuyết về mối liên hệ giữa khủng hoảng tài chính và đa dạng hóa thu nhập ngân hàng; Mô tả dữ liệu và mô hình kinh tế lượng. Kết quả nghiên cứu cung cấp một cái nhìn toàn diện về tác động của khủng hoảng tài chính đến đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng cũng như vai trò của một số quy định ngân hàng trong giai đoạn khủng hoảng tài chính.

  pdf16p viamancio 04-06-2024 8 2   Download

 • Nghiên cứu "Triển vọng ứng dụng công nghệ tài chính đối với thị trường chứng khoán Việt Nam: Bài học từ các nước phát triển trên thế giới" tập trung vào việc đánh giá triển vọng của công nghệ tài chính đối với thị trường chứng khoán Việt Nam bằng việc học hỏi từ các nước phát triển trên thế giới trong giai đoạn hiện nay.

  pdf14p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Nghị định số 64/2023/NĐ-CP về việc bổ sung Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

  doc3p khanhchi2540 11-05-2024 4 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng chính sách thuế với giáo dục đại học ở Việt Nam thời gian qua, bài viết đề xuất một số khuyến nghị hoàn thiện chính sách thuế nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam trong thời gian tới. Việc hoàn thiện chính sách thuế nhằm phát huy vai trò trọng tâm phát triển giáo dục đại học, cùng với thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, sẽ là nền tảng quan trọng quyết định sự thành công của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 3 0   Download

 • Trên thế giới không có mô hình chuẩn nào về chính sách thuế bất động sản (BĐS). Tại từng giai đoạn phát triển cụ thể mà mỗi quốc gia có một chính sách thuế BĐS phù hợp. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi theo hướng kinh tế thị trường, việc hoàn thiện chính sách về thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản là rất cần thiết.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp ở địa phương là hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, và các chủ thể khác tham gia quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp cho chính quyền địa phương quản lý thông qua việc sử dụng có chủ định các phương pháp quản lý và các công cụ quản lý để tác động và điều khiển hoạt động của ngân sách nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu đã định.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 4 0   Download

 • Bài nghiên cứu dựa vào lý thuyết Phát triển kinh tế, lý thuyết Hiện đại hóa, lý thuyết Hệ thống thế giới…để giải thích mối quan hệ giữa việc áp dụng IFRS với sự phát triển của thị trường chứng khoán 24 quốc gia đang phát triển khu vực châu Á, giai đoạn 2000 - 2020. Kết quả mô hình GMM cho thấy, việc áp dụng hoàn toàn IFRS có ảnh hưởng tích cực và đáng kể tới sự phát triển của thị trường tài chính. Việc không áp dụng hoặc áp dụng một phần IFRS không những không phù hợp mà còn có tác động tiêu cực lên sự phát triển của thị trường tài chính.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1443 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2