intTypePromotion=1
ADSENSE

Thế lực tài chính

Xem 1-20 trên 3782 kết quả Thế lực tài chính
 • Đâu là năng lực tài chính thực sự của ngân hàng? Trần Phương Minh Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng thế giới nhiều lần chao đảo bởi một số vụ “bê bối tài chính” của các ngân hàng lớn như Citi Bank của Mỹ, NAB của Australia. Tất cả những vụ việc trên đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về năng lực tài chính của các ngân hàng. Chỉ khi các ngân hàng có năng lực tài chính vững mạnh thì mới đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, từ đó nền kinh tế cũng sẽ tăng...

  pdf6p meoheo5 13-05-2011 159 39   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án: Hệ thống hóa, luận giải để góp phần hoàn thiện, nâng cao nhận thức lý luận về tài chính, năng lực tài chính của của các NHTM; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính ngân hàng thương mại; tìm hiểu kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực tài chính NHTM, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm với các NHTMCP Việt Nam;... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf218p change00 04-05-2016 94 27   Download

 • Đánh giá thực trạng công tác quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân cụ thể. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và tăng cường công tác quản lý huy động, sử các nguồn lực tài chính nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh.

  pdf202p quenchua 28-09-2019 57 19   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là tập trung nghiên cứu đánh giá năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam có đảm bảo khung an toàn CAMEL hay không? Và các nhân tố tác động đến năng lực tài chính Ngân hàng thương mại Việt Nam như thế nào? Hệ thống hóa cơ sở lí luận về năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam; phân tích thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam so với khung an toàn CAMEL;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf181p tsmttc_007 12-09-2015 122 17   Download

 • Luận văn Thạc sĩ với mục tiêu cụ thể như sau nghiên cứu thực trạng đánh giá năng lực tài chính, các phương pháp, nội dung và quy trình đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp tại Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng, và đưa ra đề xuất một số giải pháp hoàn thiện phương pháp, quy trình và nội dung đánh giá năng lực tài chính các đơn vị tham gia đấu thầu dự án tại ban QLDA tầu tư và XD.

  pdf0p hanh_tv22 12-03-2019 56 6   Download

 • Mục đích cơ bản của đề tài là dựa trên những dữ liệu tài chính trong quá khứ và hiện tại của công ty TNHH Dịch vụ và thương mại nội thất Mai Vân để tính toán và xác định các chỉ tiêu phản ánh thực trạng năng lực tài chính của doanh nghiệp, dự đoán được năng lực tài chính trong tương lai cũng như rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải; qua đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực tài chính cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

  pdf137p kexauxi9 03-12-2019 38 7   Download

 • Nguồn lực tài chính để xây dựng nông thôn mới bao gồm nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước (ngân sách địa phương, ngân sách trung ương) và nguồn lực tài chính ngoài ngân sách nhà nước (vốn tín dụng, vốn từ các doanh nghiệp, vốn từ cộng đồng). Trong những năm qua, việc huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An bên cạnh những thành công vẫn còn tồn tại một số hạn chế: nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới cho các xã chưa đáp ứng nhu cầu, nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp, nguồn vốn từ cộng đồng dân cư có xu hướng giảm...

  pdf10p 035522894 01-04-2020 80 6   Download

 • Bài viết Huy động nguồn lực tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu sau đây bao gồm những nội dung về biến đổi khí hậu - những nỗ lực của Việt Nam; xu thế về tài chính cho biến đổi khí hậu trên thế giới. Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 67 3   Download

 • Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác lập kế hoạch (KH) và các mô hình lập KH gắn với nguồn lực tài chính (NLTC); Làm rõ các điều kiện cần và đủ để gắn kết lập lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KHPT KTXH) với NLTC ở địa phƣơng trong điều kiện kinh tế thị trƣờng tại Việt Nam; Khái quát hóa bối cảnh thể chế phân cấp từ trung ƣương xuống địa phương và những nỗ lực của chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho quá trình đổi mới; Phân tích thực trạng công tác lập KHPT KTXH và KH NLTC hiện nay ở địa phƣơng, từ đó rút ra bất cập cơ bản và nguyên nhân khiến việc gắn kết này chƣa chặt chẽ; Đề ...

  pdf24p fennik 14-11-2019 43 4   Download

 • Nguồn lực tài chính từ đất đai đã được nhiều nước theo nền kinh tế thị trường trên thế giới nghiên cứu và áp dụng vào thực tế, việc khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai đã được thực hiện ở Việt Nam trong thời gian gần đây, khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường.

  pdf6p vikiba2711 12-05-2020 17 3   Download

 • Khu vực tư nhân vừa là chủ thể chịu tác động của biến đổi khí hậu, vừa là nguồn lực quan trọng thúc đẩy hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu. Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tích cực và có vai trò quan trọng đến việc thu hút nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

  pdf7p kethamoi11 01-04-2021 11 2   Download

 • Tài sản công là nguồn lực quan trọng của đất nước. Nguồn lực tài chính từ tài sản công được hiểu là tổng hợp các khả năng có thể khai thác được từ tài sản công thông qua các hình thức nhất định theo quy định của pháp luật nhằm tạo nguồn tài chính để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Mời các cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

  pdf4p bautroibinhyen15 09-02-2017 61 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tăng cường thẩm định năng lực tài chính của khách hàng tại Chi nhánh NHPT Thái Nguyên nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn tín dụng Nhà nước của các tổ chức vay vốn trên địa bàn; đồng thời, bảo đảm khả năng thu hồi vốn vay tín dụng đầu tư Nhà nước tại Chi nhánh NHPT Thái Nguyên. Qua đó, góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng đầu tư Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao vị thế của Chi nhánh NHPT Thái Nguyên.

  pdf108p sonhalenh09 27-04-2021 5 0   Download

 • · Tài chính công đảm bảo nguồn lực tài chính cho việc duy trì sự tồn tại và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước Việt Nam. - Tài chính công được sử dụng để huy động một phần nguồn tài chính của quốc gia thông qua đống góp bắt buộc hoặc tự nguyện của cách chủ thể trong nền kinh tế tạo lập quỹ tài chính công.

  doc2p honodu141 01-10-2011 706 332   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích tài chính doanh nghiệp", phần 2 giới thiệu tới người học các nội dung: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, phân tích và dự báo rủi ro trong doanh nghiệp, dự báo các báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích khả năng sinh lời, tăng trưởng và định giá doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf244p doinhugiobay_09 06-01-2016 520 256   Download

 • Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng thế giới nhiều lần chao đảo bởi một số vụ “bê bối tài chính” của các ngân hàng lớn như Citi Bank của Mỹ, NAB của Australia. Tất cả những vụ việc trên đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về năng lực tài chính của các ngân hàng.

  pdf6p minhanh 14-03-2009 188 29   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài là phân tích tình hình tài chính để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của công ty. Từ đó có thể đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sức mạnh tài chính của công ty.

  doc79p vuvankha91 02-12-2017 83 25   Download

 • Theo dõi, đánh giá năng lực tài chính của khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn tài chính của công ty. Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết cách làm thế nào tiến hành quản lý đẳng cấp quỹ tín dụng của khách hàng

  pdf6p hongnhung_0 25-11-2010 117 19   Download

 • Báo cáo tài chính doanh nghiệp phản ánh tổng hợp các số liệu tài chính quan trọng của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định. Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp sẽ cung cấp cho nhà quản trị thấy được một bức tranh tổng thể về nguồn lực tài chính doanh nghiệp và kết quả hoạt động của một doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

  doc6p lanwangji 12-02-2020 66 5   Download

 • Quản trị tài chính doanh nghiệp (Financial Management) trong kinh tế học là việc lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo, kiểm soát các hoạt động tài chính ví dụ như: mua sắm, sử dụng các quỹ tài chính của doanh nghiệp vào các hoạt động cần thiết. Quản trị tài chính doanh nghiệp từ xưa đã gắn bó liền với tài chính kế toán. Nó được thể hiện trong việc quản lý các báo cáo tài chính. Việc quản trị tài chính trong doanh nghiệp cần phải áp dụng các nguyên tắc quản lý chung cho các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

  doc6p lanxichen 20-04-2020 80 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thế lực tài chính
p_strCode=theluctaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2