intTypePromotion=4
ADSENSE

Ths phan thu trang

Xem 1-20 trên 112 kết quả Ths phan thu trang
 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế do ThS. Phan Thu Trang biên soạn với các nội dung được trình bày như sau: Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường kinh doanh quốc tế, chiến lược kinh doanh quốc tế và các mô hình cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 48 3   Download

 • Bài tập Tài chính doanh nghiệp 2 do ThS. Đoàn thị Thu Trang biên soạn gồm giới thiệu tới người học 23 bài tập bám sát kiến thức từng chương phần trong môn học Tài chính doanh nghiệp 2. Tài liệu giúp các bạn ôn tập và hệ thống kiến thức đã học trên lớp.

  pdf15p thangnamvoiva19 13-09-2016 369 37   Download

 • Chương 2 Phân tích môi trường kinh doanh trong bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về: phân tích môi trường bên ngoài, phân tích môi trường nội bộ nhằm phân tích, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và những thách thức từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

  pdf35p vespa_12 14-04-2014 92 14   Download

 • Bài giảng Quan hệ pháp luật do ThS. Đặng Thị Thu Trang biên soạn bao gồm những nội dung chính về khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật; thành phần của quan hệ pháp luật; sự kiện pháp lý. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt30p cocacola_08 14-11-2015 77 15   Download

 • Bài giảng Marketing quốc tế chương 1 trình bài khái quát về Marketing quốc tế và tổ chức công ty kinh doanh quốc tế. Chương này giúp người học hiểu khái niệm, bản chất và chức năng của Marketing; hiểu và vận dụng Marketing bộ phận và Marketing hỗn hợp; hiểu quá trình phát triển của Marketing và vận dụng các quan điểm kinh doanh trong Marketing; hiểu khái niệm, vai trò và cách thức tổ chức công ty kinh doanh quốc tế. Mời tham khảo.

  pdf61p namthangtinhlang_00 30-10-2015 64 7   Download

 • Chương 3 trình bày các nội dung liên quan đến vấn đề nghiên cứu thị trường trong Marketing quốc tế. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu khái niệm và phân loại thị trường; hiểu và vận dụng các nội dung nghiên cứu thị trường; hiểu và vận dụng quy trình, phương pháp nghiên cứu thị trường, có khả năng thiết kế bảng câu hỏi điều tra;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết cảu bài giảng.

  pdf63p namthangtinhlang_00 30-10-2015 40 4   Download

 • Chương 7 trình bày các nội dung liên quan đến chiến lược phân phối quốc tế. Chương này giúp người học hiểu rõ khái niệm, mục đích, chức năng và yêu cầu đối với hoạt động phân phối; hiểu và vận dụng các phương thức phân phối, kênh phân phối và có khả năng lựa chọn trung gian phân phối; hiểu và vận dụng các chiến lược phân phối quốc tế; có khả năng quản lý kênh phân phối quốc tế.

  pdf46p namthangtinhlang_00 30-10-2015 51 5   Download

 • “Kinh doanh quốc tế là tất cả các giao dịch mang tính thương mại của tư nhân hoặc chính phủ giữa hai hay nhiều quốc gia” Kinh doanh quốc tế là hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ, hoặc hoạt động đầu tư giữa các chủ thể ở hai hay nhiều quốc gia. “Kinh doanh quốc tế được đưa ra, đó là các hoạt động gắn liền với lợi nhuận được thực hiện qua biên giới của quốc gia” Kinh doanh quốc tế bao gồm những hoạt động vượt qua biên giới của quốc gia, được thực hiện vì mục đích...

  pdf16p boymarketing92 12-10-2012 267 37   Download

 • Bài tập Tài chính doanh nghiệp 1 do ThS. Đoàn thị Thu Trang biên soạn gồm 122 bài tập bám sát kiến thức từng chương phần trong môn học Tài chính doanh nghiệp 1. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu, học tập và ôn thi môn Tài chính doanh nghiệp 1.

  pdf12p thangnamvoiva19 13-09-2016 406 44   Download

 • Nội dung của chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược nằm trong bộ bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về xác định mục tiêu hàng năm, phân bổ nguồn lực, thiết kế cơ cấu tổ chức, kiểm soát chiến lược. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học kiểm soát chiến lược nhanh.

  pdf34p vespa_12 14-04-2014 107 19   Download

 • Đề hiểu bài giảng Quản trị chiến lược Chương 1 Giới thiệu về quản trị chiến lược chúng ta cần tìm hiểu khái niệm về quản trị chiến lược. Quản trị chiến lược là tập hợp các quyết định và hành động quản trị quyết định sự thành công lâu dài của doanh nghiệp. Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được mục tiêu của nó.

  pdf26p vespa_12 14-04-2014 126 18   Download

 • Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về quan niệm công bằng xã hội; mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội; các thước đo bất bình đẳng trong phân phối thu nhập; các mô hình giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong phân phối thu nhập; quan điểm và giải pháp nhằm gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội ở nước ta hiện nay thông qua bài giảng Tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội sau đây.

  ppt30p cocacola_04 20-10-2015 88 16   Download

 • Nội dung bài giảng Quản trị chiến lược chương 3 Chiến lược cạnh tranh trình bày về mục tiêu của doanh nghiệp mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, phân tích 2 yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận dài hạn của doanh nghiệp và nền tảng của chiến lược kinh doanh.

  pdf27p vespa_12 14-04-2014 170 15   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 7: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và hoạch định ngân sách vốn ĐQG cung cấp cho người học các kiến thức phần "Đầu tư trực tiếp nước" bao gồm: Động cơ cho đầu tư trực tiếp nước ngoài, lợi ích đa dạng hóa kinh doanh quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p thangnamvoiva19 13-09-2016 42 5   Download

 • Mục tiêu của bài giảng chương 2 là giúp học viên hiểu được các khái niệm, phân loại môi trường Marketing quốc tế và ý nghĩa của việc nghiên cứu môi trường Marketing quốc tế; hiểu và vận dụng các yếu tố môi trường bên trong doanh nghiệp; hiểu được tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài; vận dụng lựa chọn chiến lược marketing hỗn hợp phù hợp với môi trường Marketing.

  pdf25p namthangtinhlang_00 30-10-2015 50 4   Download

 • Sau khi học xong bài học về "Chiến lược sản phẩm quốc tế" này người học có thể: Hiểu và vận dụng khái niệm về sản phẩm, phân loại và các cấp cấu tạo sản phẩm; hiểu và vận dụng lý thuyết vòng đời sản phẩm quốc gia và vòng đời sản phẩm quốc tế; có khả năng xây dựng chiến lược sản phẩm; hiểu và vận dụng kiến thức về bao bì và nhãn hiệu sản phẩm.

  pdf49p namthangtinhlang_00 30-10-2015 45 4   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 3: Hàng hóa của thị trường chứng khoán cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chứng khoán, phân loại chứng khoán, cơ chế hình thành giá chứng khoán, các yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm hàng hóa lưu hành trên thị trường chứng khoán,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf27p thangnamvoiva19 13-09-2016 35 4   Download

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 4: Các khoản thanh toán theo kỳ cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phân loại chuỗi tiền tệ, chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ, chuỗi tiền tệ phát sinh đầu kỳ, các chuỗi tiền tệ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p thangnamvoiva19 13-09-2016 53 4   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 4: Phân tích và đầu tư chứng khoán (Phần 2) cung cấp cho người học các kiến thức về chỉ tiêu thanh khoản, chỉ số về khả năng tạo vốn, chỉ số bảo chứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p thangnamvoiva19 13-09-2016 54 4   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 2: Công ty cổ phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm của CTCP, cơ cấu tổ chức quản lý CTCP, phân loại CTCP, nguồn tài trợ cho CTCP, chính sách cổ tức, tác và gộp cổ phần, xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi thành CTCP.

  pdf7p thangnamvoiva19 13-09-2016 33 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ths phan thu trang
p_strCode=thsphanthutrang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2