intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính độc lập ngân hàng

Xem 1-20 trên 156 kết quả Tính độc lập ngân hàng
 • “Có 3 phát minh vĩ đại từ khi bắt đầu sự sống của loài người: lửa, bánh xe và Ngân hàng Trung ương" - Will Rogers, một nhà văn hài hước người Mỹ đã vui tính tổng kết như thế. Từ một góc nhìn cụ thể của nền kinh tế hàng hoá về Ngân hàng Trung ương (NHTW), đa số chúng ta nhất định phải thốt lên: Đúng vậy! NHTW như chúng ta biết ngày nay thực sự là một trong những phát minh lớn nhất trong thế kỷ 20 - Lần đề cập đầu tiên được ghi nhận bằng tiếng Anh với khái niệm là...

  doc25p c08k09a2089 01-02-2011 357 155   Download

 • Tính độc lập trong hoạt động của ngân hàng trung ương. Luật ngân hàng nhà nước năm 1997 được sửa đổi , bổ sung năm 2003 là một trong những văn bản luật nằm trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội khóa XI . Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung là vị trí, chức năng và sự độc lập cần thiết của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung là vị trí, chức năng và sự độc lập cần thiết của ngân hàng nhà...

  pdf2p noel_noel 12-01-2013 76 13   Download

 • Đề tài: Tính độc lập của ngân hàng trung ương và cơ chế điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam trình bày về tính độc lập của ngân hàng nhà nước Việt Nam với chính phủ, chính sách tiền tệ của Việt Nam, mục tiêu chính sách tiền tệ của việt nam hiện nay.

  doc14p jtnguyen_0311 14-12-2009 1170 542   Download

 • Là một định chế công cộng, nhưng quan hệ của NHTW với chính phủ không hoàn toàn giống các định chế công cộng khác. Mối quan hệ này ở các nước khác nhau cũng không giống nhau. Tùy thuộc vào đặc điểm ra đời, thể chế chính trị, nhu cầu của nền kinh tế cũng như truyền thống văn hóa của từng quốc gia mà NHTW có thể được tổ chức theo mô hình trực thuộc hay độc lập với chính phủ.

  doc27p vanhoangquy 25-11-2010 258 109   Download

 • Đề tài: Tính độc lập của Ngân hàng Trung Ương trình bày các nội dung chính: sự ra đời của Ngân hàng Trung ương và chức năng, Ngân hàng Trung ương, tìm hiểu về Ngân hàng Trung ương, sự ra đời của Ngân hàng TW, bản chất và chức năng Ngân hàng Trung ương, vài nét về tính độc lập của Ngân hàng TW, tính độc lập của Ngân hàng TW, tính độc lập của Ngân hàng TW Việt Nam hiện nay và một số đề xuất.

  doc18p langtuthangpro 14-04-2014 112 24   Download

 • Ngân hàng TW như chúng ta biết ngày nay thực sự là một trong những phát minh lớn nhất trong thế kỷ 20. Lần đề cập đầu tiên được ghi nhận bằng Tiếng Anh với khái niệm là "NHTW- Centrol Bank" vào năm 1873 do Walter Bagehot.

  doc16p 050889 27-11-2009 245 133   Download

 • Đề tài khoa học "Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối quan hệ với lạm phát-nghiên cứu thực tế tại Việt Nam" có mục tiêu nghiên cứu sau: tìm hiểu về tính độc lập của NHTW và mối quan hệ của tính độc lập của NHTW với lạm phát, kiểm tra xem liệu có tồn tại mối quan hệ ngược chiều giữa mức độc lập của NHNN Việt Nam và tỷ lệ lạm phát, đề xuất về tính độc lập của NHNN Việt Nam phù hợp thực tiễn hiện tại.

  pdf85p galaxyhehe 19-08-2014 330 121   Download

 • Bài viết do đó sẽ tính toán chỉ số độc lập của Ngân hàng trung ương (CBI) cho trường hợp của Việt Nam, so sánh với các nước có yếu tố tương đồng để đưa ra kiến nghị phù hợp. NHNN cần phải thắt chặt hơn các quy định về cho vay đối với cơ quan thuộc Chính phủ để có thể đạt được mức độc lập cao và tiến tới ổn định mức giá. Mời các bạn tham khảo!

  pdf10p sieunhansoibac2 07-04-2018 51 2   Download

 • trong những năm vừa qua, nền kinh tế của đất nước ta đang có những chuyển biến hết sức khả quan, đất nước đang dần gia nhập vào thị trường khu vực và thế giới, thiết lập mối quan hệ quốc tế trên nhiều lĩnh vực, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong mọi mặt của đời sống xã hội. Trong đó hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc đạt được những thành tựu kể trên....

  doc81p laupva 04-12-2009 964 504   Download

 • Sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam vào ngày 6/5/1951 đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng của nước ta. Với sự ra đời của NHQG lần đầu tiên chúng ta có một ngân hàng mang đầy đủ tính độc lập tự chủ, và là một ngân hàng quốc gia duy nhất. Cho dù trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có những thay đổi thích hợp để phù hợp với hoàn cảnh mới, song nó vẫn là một cơ quan...

  pdf82p trungtri 27-07-2009 1144 476   Download

 • Tại sao cần một NHTW độc lập? Cần một sự phân quyền giữa 2 cơ quan tạo tiền (NHTW) và tiêu tiền của nhà nước trong nền kinh tế Nếu NHTW chịu sự quản lý của nhà nước: Chính sách tiền tệ sẽ có thể được NN sử dụng để hỗ trợ cho các chính sách kinh tế của mình, không phải bao giờ cũng phân bổ nguồn lực tối ưu, Ví dụ: Tốc độ tăng cung tiền, tín dụng chỉ định, lạm phát, thâm hụt ngân sách …...

  ppt27p misadu 02-07-2010 648 334   Download

 • Trong quá trình sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước theo hướng tạo cho NHNN cơ sở pháp lý để đổi mới hoạt động của NHNN, một trong những vấn đề đang được thảo luận, đó là luật pháp phải khẳng định được một vị trí độc lập nhất định của NHNN trong hoạt động cuả mình. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là qui định mức độ độc lập như thế nào cho phù hợp với thể chế kinh tế, chính trị, lịch sử văn hoá của Việt Nam. ...

  pdf3p misadu 02-07-2010 333 133   Download

 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TẠI VIETINBANK CẨM PHẢ 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Cẩm Phả. Vietinbank Cẩm Phả được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1967. Những năm trước năm 1967 NH Cẩm Phả chỉ là phòng thu của cụm liên huyện. Từ năm 1967 đến năm 1988 NH Cẩm Phả thực hiện chức năng của NHNN. Từ tháng 6 năm 1988 đến nay thực hiện chức năng...

  doc28p vuvankha91 18-03-2013 535 128   Download

 • Giám sát ngân hàng (GSNH) nói chung thường là trách nhiệm của NHTW, nhưng ở một số nước lại do Bộ Tài chính hoặc một tổ chức độc lập tiến hành. Một hình thức lưỡng tính, bằng cách trao cho cơ quan thực hiện GSNH một vị thế đặc biệt - bán độc lập, trong khi vẫn duy trì chức năng này trong NHTW, cũng đã được một số nơi trên thế giới lựa chọn.

  doc5p songanh 07-03-2009 430 111   Download

 • Hiện nay, hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đã đạt được những bước phát triển rất mạnh mẽ và đã trở thành một mắt xích quan trọng cấu thành sự vận động liên tục của nền kinh tế. Cùng với các thành phần khác trong thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng thương mại đóng một vai trò quan trọng trong việc tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kìm chế lạm phát, phát triển thị trường ngoại hối…Trong những năm qua các ngân hàng thương mại nước ta đã thực hiện huy động được một...

  doc49p thangdovocotdien 22-04-2013 283 94   Download

 • Sở giao dịch là đơn vị phụ thuộc trụ sở chính của ngân hàng thương mại, hạch toán phụ thuộc, có con dấu, thực hiện hoạt động kinh doanh theo ủy quyền của ngân hàng thương mại. Mỗi ngân hàng thương mại chỉ được mở một sở giao dịch. Địa điểm sở giao dịch nằm trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính.

  doc5p phamngocbao 11-12-2009 403 93   Download

 • Luận án hướng tới phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Thông tin tín dụng (TTTD) trong hệ thống ngân hàng CHDCND Lào về quy trình tổ chức hoạt động và thực trạng hoạt động của hệ thống TTTD trong thời gian qua, để nhận thức được thuận lợi và khó khăn; thách thức đối với sự phát triển hệ thống TTTD trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế hiện đại hóa.

  doc197p change03 06-05-2016 31 4   Download

 • Luận án phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống NHTM Lào, làm rõ tính tất yếu khách quan phải cổ phần hóa NHTMNN Lào; tập trung đánh giá đề án thí điểm cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL), từ đó chỉ ra những thành công, kết quả bước đầu, những tồn tại, vướng mắc trong tiến trình triển khai cổ phần hóa; xác lập mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm cổ phần hóa NHTMNN Lào, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến trình thực hiện cổ phần hóa NHTMNN Lào.

  doc207p change05 14-06-2016 44 4   Download

 • Nhân viên Kế toán ngân hàng chịu trách nhiệm về các công việc: kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ, lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng... Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo 2p vrohtovitamin 21-06-2019 23 1   Download

 • Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam. Hệ thống mạng lưới của VietinBank trải rộng toàn quốc với 3 Sở Giao dịch, 141 chi nhánh và trên 700 điểm/phòng giao dịch. NHTMCPCT có 4 Công ty hạch toán độc lập là Công ty Cho thuê Tài chính, Công ty TNHH Chứng khoán, Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản, Công ty TNHH Bảo hiểm...

  doc18p ntttrang2712 26-09-2010 1736 857   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính độc lập ngân hàng
p_strCode=tinhdoclapnganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2