Trương trạch đoan

Xem 1-20 trên 136 kết quả Trương trạch đoan
 • Thanh minh thượng hà đồ Thanh minh thượng hà đồ Phồn thể: 清明上河圖, Giản thể: 清明上河图 Trương Trạch Đoan, 1085-1145 Tranh phong cảnh khổ rộng, 24,8 × 528,7 cm Bảo tàng Cố Cung, Bắc Kinh Thanh minh thượng hà đồ (chữ Hán giản thể: 清明上河图, chính thể: 清明 上河圖, latin hóa: Qīngmíng Shànghé Tú); nghĩa là "tranh vẽ cảnh bên sông .

  pdf7p chuyenphimbuon 08-09-2012 65 8   Download

 • Ebook Quản trị hiệu quả trường học có mục đích chính là giúp cho các giáo viên chịu trách nhiệm quản lý cao cấp trong trường học, cũng như các trường phổ thông và cao đẳng hiệu quả hơn. Đây không phải cuốn sách của những nhà lý luận viết cho những nhà lý luận, mà là những người thực hành viết cho người thực hành.

  pdf340p cxt_tuan 16-04-2011 287 122   Download

 • Kế toán là một công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống loài người. Theo quy định tái sản xuất trong doanh nghiệp cộng nghiệp bao gồm các quá trình sản xuất- phân phối tiêu thụ, các giai đoạn này được diễn ra một cách tuần tự.

  pdf82p thanhdat86 20-07-2011 249 78   Download

 • K toán viên là khái niệm chung để chỉ tất cả những người làm kế toán, bao gồm kế toán trưởng các nhân viên kế toán như kế toán tài chính,kế toán quản trị,kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết.  Các công ty, tập đoàn lớn hoặc áp dụng thêm cả hệ thống kế toán quốc tế khác có thể phân chia chức năng để có các kế toán chuyên sâu hơn như, kế toán công nợ, kế toán thuế, kế toán bán hàng,......

  ppt11p lacmatmuaxuan 08-09-2011 199 73   Download

 • Hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hành đầu , quyết định sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại phải làm ăn “có lói”, nhất là những doanh nghiệp đó tiến hành CPH bước vào hoạt động với tư cách là CTCP, vận hành theo cơ chế thị trường tự chịu trách nhiệm với công việc sản xuất kinh doanh của mỡnh. Nõng cao hiệu quả SXKD là nhiệm vụ chủ đạo của mỗi doanh nghiệp....

  doc84p haiqtkdtm09 22-06-2011 156 68   Download

 • Trình bày về các phương pháp chẩn đoán bệnh Thủy sản, chương 4 của Bài giảng Bệnh học thủy sản có kết cấu nội dung giới thiệu về các mức độ chẩn đoán, những yêu cầu và trách nhiệm; phương pháp chẩn đoán; phương pháp thu mẫu; phương pháp chẩn đoán bệnh do kí sinh trùng; chẩn đoán bệnh do nấm;...

  pdf52p but_xanh 26-06-2014 182 52   Download

 • Dấu ấn Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ngày 29 tháng 11 năm 2006 và trở thành thành viên WTO ngày 11 tháng 01 năm 2007 minh chứng cho sự nỗ lực của nước ta trong 11 năm qua. Bước chuyển này đã mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam vô vàng cơ hội để phát triển. Thế nhưng, bên cạnh những cơ hội, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Cụ thể là nhiều công ty, tập đoàn nước ngoài với thế mạnh...

  doc85p ngocminh_0984 07-03-2013 90 41   Download

 • Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, y tá (điều dưỡng) khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức có nhiệm vụ sau: 1. Nghiêm chỉnh thực hiện qui chế bệnh viện, đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa ngoại. 2. Nghiêm chỉnh thực hiện y lệnh của bác sĩ điều trị. 3. Trước cuộc phẫu thuật: Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, thuốc cho cuộc phẫu thuật.

  pdf4p thiuyen6 24-08-2011 335 38   Download

 •  Sổ tay Du lịch Cộng đồng Việt Nam được thiết kế như một tài liệu hướng dẫn tham khảo thực tế.

  pdf38p uocvongxua02 04-06-2015 109 38   Download

 • Cải cách tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung - cơ quan Viện kiểm sát nói riêng là một đòi hỏi có tính cấp bách của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: "Chất lượng công tác tư pháp nói chung chưa ngang tầm với yêu cầu và đòi hỏi của nhân dân; còn nhiều trường hợp bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, vi phạm các quyền tự do dân chủ...

  pdf105p vinamilkvietnam 21-08-2012 156 29   Download

 • Đề tài Thực trạng nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu tại tập đoàn tài chính - bảo hiểm Bảo Việt và một số giải pháp phát triển thông qua việc nghiên cứu, phân tích thực trạng tình hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu tại Bảo Việt, từ đó phân tích những nguyên nhân và tồn đọng của nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự ở Bảo Việt cũng như trên thị trường Việt Nam.

  pdf110p next_12 17-04-2014 116 29   Download

 • Môi trường là một trong những nội dung thiết yếu của CSR . Bảo vệ môi trường là việc làm rất thiêng liêng và cao cả, bảo vệ môi trường là bảo vệ chính bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; nơi mà chúng ta đang học tập lao động và cống hiến. Mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi trường của tập đoàn Unilever qua nội dung chuyên đề.

  doc22p ngoctuan1962 30-05-2017 46 22   Download

 • Kinh tế thị trường tạo môi trường để các doanh nghiệp phát triển trong mối quan hệ kinh tế đa dạng, đan xen các hình thức sở hữu về vấn đề tài sản. Điều đó dã và đang diễn ra trong nền kinh tế nước ta; ngày nay doanh nghiệp không chỉ tồn tại trong khu vực kinh tế quốc doanh với hình thức doanh nghiệp Nhà nước, nó còn tồn tại và phát triển với các hình thức: Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty tư nhân, Công ty liên doanh… thuộc sở...

  pdf89p notonline1122 21-02-2013 52 15   Download

 • Đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chức năng xã hội của nhà nước, làm cơ sở cho việc nghiên cứu lý luận về nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta; xác định những chức năng xã hội của nhà nước - đây là cơ sở quan trọng cho việc xác định những nhiệm vụ của nhà nước đối với xã hội; là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện đẩy mạng cải cách hành chính ở nước ta trong...

  pdf166p tsmttc_003 06-06-2015 37 14   Download

 • Cây bưởi là một trong những cây ăn quả quan trọng và có giá trị kinh tế cao ở nước ta. Giống như các loại cây cam quýt khác cây bưởi có phổ thích nghi khá rộng, nhờ vậy có thể trồng từ Nam chí bắc. Tuy nhiên, số lượng giống bưởi ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng là ít.

  pdf6p sunshine_3 26-06-2013 56 11   Download

 • Nguyên tắc của test phát hiện và chiến lược phát hiện 1. Nguyên tắc phát hiện Sự khảo sát chính xác toàn thể những điểm của thị truờng mất nhiều thời gian, những tét phát hiện cho phép đi nhanh bằng cách chỉ quan tâm thực tế tới những điểm bất thường. Khi một tét như vậy được chọn , máy vi tính tiến hành phỏng định chân dung lý tưởng của thị trường.

  pdf6p thiuyen4 19-08-2011 52 9   Download

 • Phàm những lời phê bình chỉ trích bạn đều có giá trị chân chính đối với cuộc đời của bạn. Bạn không thể bỏ qua nó, cũng không thể vứt bỏ nó. * Sự trưởng thành sinh mệnh của bạn, sự chín chắn cá tính của bạn không thể tránh quá trình tiếp nhận phê bình chỉ trích mà đời người không thể vượt qua này. Ðến với thế giới này, thể xác và tinh thần của chúng ta đều bắt đầu trưởng thành từ không hoàn hảo đạt đến hoàn hảo. ...

  pdf8p hoahong1209 17-01-2011 61 8   Download

 • Đồng phạm là hình thức phạm tội đặc biệt, có nhiều người cùng tham gia vào quá trình thực hiện tội phạm, do đó việc xác định các giai đoạn thực hiện tội phạm và vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội có nhiều điểm khác biệt so với trường hợp phạm tội riêng lẻ.

  doc13p phithanhchung 01-03-2017 25 7   Download

 • Dựa trên cơ sở nghiên cứu khung lý luận về kế toán quản trị chi phí môi trường trong doanh nghiệp sản xuất và kết quả khảo sát thực trạng kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN, đề tài nghiên cứu xác lập quan điểm và phương hướng hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN đóng góp cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như gi...

  pdf273p kimngan21051996 02-10-2018 5 4   Download

 • 1. Sư đoàn trưởng / trưởng phòng Outline trách nhiệm Trưởng Sư Đoàn Trưởng / Mục sẽ chịu trách nhiệm cho hiệu suất tổng thể đơn vị. Điều này sẽ liên quan đến việc thiết lập ra các định hướng chiến lược và đảm bảo rằng nó có khả năng thích hợp để đáp ứng các nhu cầu thiết lập.

  pdf24p meobu2 10-01-2012 23 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản