intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản hướng dẫn trị giá hải quan

Xem 1-0 trên 0 kết quả Văn bản hướng dẫn trị giá hải quan
 • Bài giảng Trị giá hải quan bao gồm những nội dung về sơ lược lịch sử; hiệp định trị giá GATT 1994; các phương pháp xác định trị giá hải quan; hệ thống văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện trị giá hải quan; bài tập tình huống về trị giá hải quan.

  ppt96p cocacola_06 05-11-2015 196 40   Download

 • Công văn số 7486/TCHQ-TXNK năm 2019 về hướng dẫn trị giá hải quan hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p lanqiren 28-05-2020 2 0   Download

 • Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị truờng Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Hải quan năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005, Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn...

  pdf10p muaythai5 24-08-2011 164 27   Download

 • Công văn 4409/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc xác định giá trị hải quan đối với hàng nhập khẩu

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 116 6   Download

 • Công văn 4548/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xác định các mặt hàng chịu thuế trong danh mục thuế suất hàng hoá nhập khẩu chịu thuế giá trị gia tăng

  doc3p anhphuong 17-08-2009 86 4   Download

 • Công văn 4640/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật Thuế giá trị gia tăng...

  doc2p tonynguyen 14-08-2009 98 4   Download

 • Công văn 2392/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị, PTVT chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được dùng làm TSCĐ

  doc2p anhphuong 17-08-2009 48 2   Download

 • Thông tư 40/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  pdf44p ngoctrang 17-08-2009 610 100   Download

 • Công văn 2504/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  doc1p crispy 07-08-2009 368 82   Download

 • Thông tư số 40/2008/TT-BTC về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  pdf44p lawxnk1 10-11-2009 193 45   Download

 • Thông tư bổ sung, sửa đổi hướng dẫn chế độ quản lý nguồn vốn vay của Quỹ Hợp tác kinh tế hải ngoại Nhật Bản (OECF) cho các dự án xây dựng cơ bản

  doc3p quynhtrang 19-08-2009 67 8   Download

 • Thông tư 13/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quản lý về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với loại hình nhập khẩu nguyên liệu vật liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu

  doc4p anhphuong 17-08-2009 77 3   Download

 • Thông báo 5267/TB-TCHQ về kết luận của lãnh đạo Tổng cục tại hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính về xác định trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf3p lawxnk1 10-11-2009 64 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 262/1999/qđ-tchq về việc sửa đổi danh mục hướng dẫn chi tiết thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu do tổng cục trưởng tổng cục hải quan ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p lawgtvt9 26-11-2009 69 3   Download

 • Công văn 3292/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc về thuế giá trị gia tăng.

  doc3p hoangyen 17-08-2009 183 3   Download

 • Quyết định 262/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi Danh mục hướng dẫn chi tiết thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu

  doc9p anhphuong 17-08-2009 84 2   Download

 • Thông tư 09/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng thực hiện đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  doc9p anhphuong 17-08-2009 58 1   Download

 • Luận văn đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến chất lượng dịch vụ hành chính công về lĩnh vực đất đai tại Ủy ban nhân dân Quận 8. Đề xuất các giải pháp duy trì, cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính công về lĩnh vực đất đai của Ủy ban nhân dân Quận 8 nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

  doc49p trananh2212 26-09-2020 46 11   Download

 • Lễ hội ông Đùng bà Đà đến đêm cuối cùng thì bị xử chém do hai chị em mà lấy nhau. Phải chăng dòng lễ hội này ra đời từ thời tiền sử vào thời điểm nhằm chấm dứt thời đại quần hôn, mông muội của người vượn Homo eretctus bước sang thời đại người khôn ngoan Homo sapiens của tộc Lạc Việt - Giao Chỉ. Để quán triệt tư tưởng đó trong cộng đồng dân tộc, bậc trí giả tiền nhân đã tạo ra một trạng huống bi kịch dẫn đến đỉnh điểm là mang tội loạn luân, bị...

  pdf14p kiwinz 28-06-2013 52 6   Download

 • Văn bản: SÔNG NÚI NƯỚC NAM ( LÝ THƯỜNG KIỆT).. PHÒ GIÁ VỀ KINH ( TRẦN QUANG KHẢI)....A- Mục tiêu bài học:.. * Kiến thức:.. - Qua 2 bài th ơ trung đ ại, HS hi ểu đ ược khí phách và khát v ọng c ủa.dân tộc ta thời xưa thể hiện ở tinh thần độc lập dân tộc, tự hào về chiến.thắng chống ngoại xâm, khẳng định sức mạnh dân tộc trong việc bảo vệ và.phát triển đất nước... - Nhận biết thể thơ thất ngôn tứ tuy ệt, ngũ ngôn t ứ tuy ệt đ ường.luật... * Kỹ năng:.. - Rèn HS kỹ năng tìm hiểu , phân tích th ơ trữ tình trung đ ại. K ỹ năng.

  doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 108 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn bản hướng dẫn trị giá hải quan
p_strCode=vanbanhuongdantrigiahaiquan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2