intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số qui định tiêu chuẩn môi trường

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 17 tài liệu

2.185
lượt xem
403
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

Một số qui định tiêu chuẩn môi trường
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các văn bản luật qui chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường: đất, nước, không khí, tiếng ồn, khí thải...Các qui định nhằm đảm bảo quản lý và bảo vệ môi trường sống của con người.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số qui định tiêu chuẩn môi trường

 1. Thông tư hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường

  pdf 16p 626 185

  Thông tư này hướng dẫn việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc môi trường, bao gồm: thiết kế chương trình quan trắc, quan trắc tại hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm, xử lý số liệu và báo cáo kết quả quan trắc.

 2. Thông tư số 13/2012/TT-BTNMT

  pdf 4p 43 3

  THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA DIOXIN TRONG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT”

 3. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  doc 4p 265 37

  Điều 1. Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Quan điểm: - Chiến lược Bảo vệ môi trường là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững đất nước. Phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ, hài hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Đầu tư bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững....

 4. Thông tư số 27/2011/TT-BYT

  pdf 12p 119 5

  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ TIÊU - ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HỢP VỆ SINH BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 5. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỘ RUNG

  doc 6p 306 61

  TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỘ RUNG - QCVN 27:2010/BTNMT

 6. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN

  doc 5p 353 83

  TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN - QCVN 26:2010/BTNMT

 7. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN

  doc 3p 286 73

  TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN - QCVN 25: 2009/BTNMT

 8. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG

  doc 5p 246 40

  TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG - QCVN 23: 2009/BTNMT

 9. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN

  doc 6p 245 29

  TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN - QCVN 22: 2009/BTNMT

 10. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HÓA HỌC

  doc 5p 346 74

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HÓA HỌC - QCVN 21: 2009/BTNMT

 11. Quy chuẩn Việt Nam số 07: 2009/BTNMT

  doc 33p 372 71

  Do ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn biên soạn, tổng cục môi trường, vụ khoa học và công nghệ, vụ pháp chế trình duyệt

 12. Quyết định Số: 3004/QĐ-BNN-HTQT

  pdf 2p 84 6

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN KẾT THÚC DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN “QUẢN LÝ VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO HẠN HÁN VÀ LŨ LỤT TIỂU VÙNG SÔNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG” CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 13. TCVN 5937:2005 - Tiêu chuẩn chất lượng không khí

  pdf 6p 573 111

  Tiêu chuẩn này qui định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon oxit (CO), nitơ oxit (NOx), ôzôn (O3), bụi lơ lửng và bụi PM10 (bụi ≤ 10m) và chì (Pb). Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh (ngoài hàng rào cơ sở sản xuất) và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.

 14. Quyết định Số 121/2002/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

  doc 35p 118 8

  Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn ngành lĩnh vực công nghiệp rừng

 15. Quyết định Số: 333/QĐ-BVTV CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

  pdf 2p 145 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

 16. THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BTNMT

  doc 2p 224 40

  VỀ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 17. Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu

  doc 6p 135 9

  Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 07/11/1989; Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/08/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2