intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư dành cho các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 14 tài liệu

1.430
lượt xem
231
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Thông tư dành cho các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ban hành Quy chế, nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

Lưu

Tài liệu trong BST: Thông tư dành cho các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

 1. Thông tư 03/2007/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 49p 185 36

  Thông tư 03/2007/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

 2. Thông tư số 40/2011/TT-NHNN

  pdf 65p 137 11

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

 3. Thông tư số 34/2011/TT-NHNN

  pdf 19p 103 8

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI GIẤY PHÉP VÀ THANH LÝ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 4. Quyết định số 2209/QĐ-NHNN

  pdf 2p 135 7

  QUYẾT ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI VƯỢT DỰ TRỮ BẮT BUỘC BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI BẰNG NGOẠI TỆ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 5. Quyết định số 827/QĐ-NHNN

  pdf 5p 84 10

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH PHỤ LỤC 1, 2, 3 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 21/2010/TT-NHNN NGÀY 08/10/2010 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH BÁO CÁO THỐNG KÊ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 6. Nghị định 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

  doc 9p 131 18

  Nghị định 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

 7. Quyết định 174/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

  doc 1p 118 11

  Quyết định 174/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi về nội dung phạm vi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

 8. Quyết định 175/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

  doc 1p 85 5

  Quyết định 175/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay ngoại tệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh đối với các ngân hàng trong nước

 9. Quyết định 380/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  doc 2p 73 1

  Quyết định 380/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

 10. Quyết định 20/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  doc 1p 69 8

  Quyết định 20/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

 11. Quyết định 193/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 2p 224 27

  Quyết định 193/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc mở tài khoản tiền gửi ở nước ngoài và việc sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

 12. Quyết định 327/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 2p 76 2

  Quyết định 327/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ huy động tiền gửi VNĐ đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các nước liên minh Châu Âu hoạt động tại Việt Nam

 13. Quyết định 210/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 2p 123 16

  Quyết định 210/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ huy động tiền gửi VNĐ đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các nước thuộc liên minh Châu âu hoạt động tại Việt Nam

 14. chỉ thị số 05/CT-NHNN

  pdf 2p 117 5

  CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG, GIỮ HỘ VÀNG VÀ SỬ DỤNG VÀNG HUY ĐỘNG, VÀNG GIỮ HỘ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2