intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 1 - ĐH Kiến trúc Hà Nội

Chia sẻ: Tomcangnuongphomai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

13
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 1 Các khái niệm mở đầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Cơ học, cơ học vật rắn tuyệt đối, cơ học biến dạng; Cơ học môi trường liên tục; Lý thuyết đàn hồi; Sự khác nhau giữa ltđh và môn sức bền vật liệu; Các khái niệm khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 1 - ĐH Kiến trúc Hà Nội

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA XÂY DỰNG CƠ HỌC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC Hà nội, 04/2011
 2. Nội dung môn học Cơ học môi trường liên tục Chương I: Các khái niệm mở đầu Chương II: Khái niệm tenxơ Chương III: Lý thuyết về ứng suất Chương IV: Lý thuyết về biến dạng và chuyển vị Chương V: Lý thuyết đàn hồi Chương VI: Bài toán phẳng trong hệ tọa độ Đềcác Chương VII: Bài toán phẳng trong hệ tọa độ cực
 3. CHƯƠNG I - CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU Cơ học môi trường liên tục CHƯƠNG I – CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU 1.1 MỞ ĐẦU CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐẠI ĐẠI HỌC HỌC (XÂY (XÂY DỰNG DỰNG CÔNG CÔNG TRÌNH) TRÌNH) Sức Thủy Cơ học Cơ bền lực kết học vật … cấu MTLT liệu
 4. CHƯƠNG I - CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU Cơ học môi trường liên tục Phương pháp chung nhất để giải quyết các Môn học nghiên cứu về bài toán cơ học một chuyển vị, biến dạng và cách tổng quát. ứng suất xuất hiện trong các vật rắn biến dạng ở CƠ HỌC trạng thái cân bằng hoặc chuyển động do tác dụng MTLT của các nguyên nhân ngoài. Nhằm trang bị cho người học những nguyên lý và qui luật cơ học chung.
 5. CHƯƠNG I - CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU Cơ học môi trường liên tục 1.2 CƠ HỌC, CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI, CƠ HỌC BIẾN DẠNG Cơ học Cơ học vật Cơ học biến rắn tuyệt dạng. đối
 6. CHƯƠNG I - CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU Cơ học môi trường liên tục Cơ học SBVL biến CHKC dạng -Lý thuyết Đàn hồi -Lý thuyết dẻo -Lý thuyết từ biến - Cơ học phá hủy -Cơ học compisite …
 7. CHƯƠNG I - CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU Cơ học môi trường liên tục 1.3 CƠ HỌC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC  CHMTLT nghiên cứu các chuyển động vĩ mô của môi trường ở thể rắn, lỏng, khí (còn xét các môi trường đặc biệt khác như trường điện từ, bức xạ, trọng trường, …) - Lực: lực tương tác giữa các phần tử vật chất của vật thể -Chuyển động: chuyển vị của các phần tử vật chất, biến dạng.  CHMTLT trang bị những nguyên lý, qui luật cơ học chung, những phương pháp tổng quát nhất để giải quyết các bài toán cơ học. Trong cơ học môi trường liên tục, vật thể được xem như môi trường vật chất lấp đầy liên tục một miền nào đấy, hoặc cả không gian
 8. CHƯƠNG I - CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU Cơ học môi trường liên tục Lý thuyết đàn hồi Lý thuyết … đàn dẻo Cơ học MTLT -Nhiệt đàn hồi Lý thuyết -Dẻo từ biến đàn nhớt -Nhiệt động học -Khí động học - Lý thuyết Plasma
 9. CHƯƠNG I - CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU Cơ học môi trường liên tục 1.4 LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI - Nghiên cứu trường chuyển vị, biến dạng, ứng suất xuất hiện trong VRBD ở trạng thái cân bằng hoặc chuyển động do tác dụng của lực ngoài hoặc các nguyên nhân khác. - Đối tượng nghiên cứu: vật rắn biến dạng và đàn hồi tuyệt đối (tuân theo định luật thứ nhất của nhiệt động học về sự bảo toàn năng lượng của hệ cô lập).
 10. CHƯƠNG I - CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU Cơ học môi trường liên tục 1.5 SỰ KHÁC NHAU GIỮA LTĐH VÀ MÔN SBVL SBVL SỰ LTĐH KHÁC Xét ứng suất, biến Nghiên cứu thanh, dạng, chuyển vị của NHAU tấm, vỏ,..các vật thể thanh bằng cách đưa có kích thước hai, ba vào các giả thiết có chiều. Cách đặt vấn đề tính chất kinh nghiệm chặt chẽ và chính xác nhằm đơn giản hoá hơn về mặt toán học. cách đặt các bài toán, Xây dựng các phương các kết quả nhận được pháp tổng quát hơn để dễ ứng dụng trong thực giải quyết các bài toán tế ( bài toán một do lý thuyết đặt ra. chiều).
 11. CHƯƠNG I - CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU Cơ học môi trường liên tục Ứng dụng: cơ sở cho tính toán về độ bền, dao động và ổn định trong chế tạo máy, trong xây dựng, và các ngành khoa học khác. Lý thuyết đàn hồi tuyến tính: xây dựng trên quan hệ tuyến tính ứng suất - biến dạng. Lý thuyết đàn hồi phi tuyến: xây dựng trên quan hệ phi tuyến tính ứng suất - biến dạng (phi tuyến vật lý) 1.6 CÁC GIẢ THUYẾT MÔN HỌC -Môi trường vật chất nghiên cứu là môi trường đồng nhất đẳng hướng và liên tục. Cần chính xác hoá khái niệm điểm, vì nó có thể là điểm không gian, và cũng có thể là điểm vật chất của môi trường liên tục… + Đồng nhất: có tính chất cơ học như nhau tại mọi điểm. + Đẳng hướng: tính chất cơ học tại một điểm là như nhau theo mọi phương.
 12. CHƯƠNG I - CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU Cơ học môi trường liên tục  Nghiên cứu một phần tử vật chất đại diện cho môi trường. Chọn hệ trục toạ độ nghiên cứu một cách tùy ý. -Vật liệu làm việc đàn hồi tuyệt đối. - Biến dạng của vật thể là rất nhỏ so với kích thước của vật thể. 1.7 CÁC KHÁI NIỆM KHÁC -Chuyển vị: -Biến dạng: -Mật độ khối lượng: Là độ đậm đặc của vật chất trong môi trường + Mật độ trung bình: ∆m ρtb = ; ∆m là khối lượng của phân tố có thể tích ∆V ∆V ∆m dm + Mật độ vật chất tại một điểm: ρ = ∆lim V →∞ ∆V = dV + Khối lượng vật chất trong toàn bộ thểtích V: m= ∫ ρ dV (V ) Nếu môi trường có ρ =const: môi trường đồng nhất. nhất
 13. CHƯƠNG I - CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU Cơ học môi trường liên tục HẾT CHƯƠNG I
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2