intTypePromotion=1

Bài giảng Di truyền y học

Chia sẻ: Hoang Duy Tam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
164
lượt xem
19
download

Bài giảng Di truyền y học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh di truyền phân tử là những bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức phân tử.Bêṇ h vê ̀ Hemoglonbin(Hb) vê ̀ cać yêú tô ́ đông maú , cać Protein huyêt́ thanh, cać hoccmon. Bêṇ h Pheninketo niêụ lam̀ bêṇ h nhân bi ̣ thiêủ năng tri ́ tuê ̣ dâñ đêń mât́ tri.Các đột biến cấu trúc hay số lượng NST thường liên quan đến rất nhiều gen và gây ra hàng loạt tổn thương ở các hệ cơ quan của người bện....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Di truyền y học

 1. I.Bênh di truyên phân tử: ̣ ̀ ́ ̣ KHAI NIÊM: Bệnh di truyền phân tử là những bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức phân tử.
 2. I.Bênh di truyên phân tử: ̣ ̀ VÍ DỤ: Bênh về Hemoglonbin(Hb) về cac ̣ ́ yêu tố đông mau, cac Protein huyêt ́ ́ ́ ́ ́ thanh, cac hoccmon. ̣ ̣ ̀ ̣ Bênh Pheninketo niêu lam bênh nhân bị thiêu năng trí tuệ dân đên ̉ ̃ ́ ́ ́ mât tri.
 3. I.Bênh di truyên phân tử: ̣ ̀ ̀ ̉ HINH ANH: ́ ̣ ́ Rôi loan đông mau
 4. I.Bênh di truyên phân tử: ̣ ̀ ̀ ̉ HINH ANH: Có tum lông ở vanh tai ́ Tât 6 ngon ̀ ̣ ́
 5. II. Hôi chứng bênh liên quan đên ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̃ ́ ̉ Đôt biên Nhiêm săc thê: ́ ̣ KHAI NIÊM: Các đột biến cấu trúc hay số lượng NST thường liên quan đến rất nhiều gen và gây ra hàng loạt tổn thương ở các hệ cơ quan của người bện.
 6. II. Hôi chứng bênh liên quan đên ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̃ ́ ̉ Đôt biên Nhiêm săc thê: HÔI CHỨNG ĐAO: ̣ *Nguyên nhân: Do thưa 1 NST cua căp số 21 ̀ ̉ ̣ trong tế bao (căp NST thứ 21 có ̀ ̣ ́ 3 chiêc). *Cơ chê: ́ Không phân li cặp NST 21
 7. II. Hôi chứng bênh liên quan đên ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̃ ́ ̉ Đôt biên Nhiêm săc thê: HÔI CHỨNG ĐAO: ̣ *Đặc điểm: -Người mắc hội chứng Đao thường thấp bé, má xệ, cổ rụt, khe mắt xếch, lưỡi dày hay thè ra, dị tật tim và ống tiêu hóa. -Tuổi mẹ càng cao thì tỷ lệ sinh con mắc hội chứng Down càng lớn.
 8. II. Hôi chứng bênh liên quan đên ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̃ ́ ̉ Đôt biên Nhiêm săc thê: HÔI CHỨNG ĐAO: ̣ *Đặc điểm: -Vì sự mất cặp NST số 21 rất nhỏ chứa ít gen hơn phần lớn các NST cân bằng gen thừa ra một NST là ít nghiêm trọng nên bệnh nhân còn sống được.
 9. II. Hôi chứng bênh liên quan đên ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̃ ́ ̉ Đôt biên Nhiêm săc thê: ̀ ̉ HINH ANH:
 10. III.Bênh ung thư: ̣ ́ ̣ KHAI NIÊM: Ung thư là một loại bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát được của một số loại tế bào cơ thể dẫn đến hình thành các khối u chèn ép các cơ quan trong cơ thể.
 11. III.Bênh Ung Thư ̣ ́ ̣ KHAI NIÊM: *Gen tiên ung thư: hoat đông cua cac ̀ ̣ ̣ ̉ ́ gen quy đinh cac yêu tố sinh trưởng ̣ ́ ́ (cac Protein tham gia điêu hoa quá ́ ̀ ̀ ̀ ̀ trinh phân bao). *Gen ức chế khôi u: lam cho cac khôi ́ ̀ ́ ́ u không thể hinh thanh được. ̀ ̀
 12. III.Bênh Ung Thư ̣ NGUYÊN NHÂN: *Đôt biến gen, đột biến NST ̣ *Do tiếp xúc các tác nhân đột biến (vật lí, hoá học, virut) *Do nhóm gen kiểm soát chu kì tế bào: gen tiền ung thư và gen ức chế khối u.
 13. III.Bênh Ung Thư ̣ CƠ CHẾ: Đột biến làm gen tiền ung thư -> gen ung thư (thường là đột biến trội, không được di truyền vì chúng chỉ xuất hiện ở TB sinh dưỡng) Đột biến làm gen ức chế khối u mất khả năng kiểm soát khối u -> xuất hiện các TB ung thư -> các khối u (thường là đột biến lặn, di truyền)
 14. III.Bênh Ung Thư ̣ ̣ ̉ ĐĂC ĐIÊM: *U lành tính và u ác tính: Tế bào khối u có thể lành tính nếu nó không có khả năng di chuyển. Ngược lại, khi các tế bào khối u có khả năng tách khỏi mô ban đầu và di chuyển vào máu gọi là khối u ác tính.
 15. III.Bênh Ung Thư ̣ ̣ ́ BIÊN PHAP: -Không kết hôn gần để tránh xh các dạng đồng hợp tử lặn về gen đột biến, gây ung thư ở thế hệ sau… -Bảo vệ môi trường sống -Duy trì cuộc sống lanh manh ̀ ̣ -Sử dụng thực phẩm tôt ́ -Nói không với thuốc lá
 16. III.Bênh ung thư: ̣ ̀ ̉ HINH ANH: UNG THƯ VÚ
 17. III.Bênh ung thư: ̣ ̀ ̉ HINH ANH: UNG THƯ PHÔI ̉
 18. III.Bênh ung thư: ̣ ̀ ̉ HINH ANH: UNG THƯ CỎ TỬ CUNG
 19. Hết bài Danh sách học sinh nhóm 3 : 1. Hoàng Duy Tâm. Dương Thị Hồng Nhung. 2. Trần Thị Thắm. 3. Đỗ Đình Trường. 4. Đỗ Thị Hường. 5. Dương Thị Mỹ Duyên. 6. Đỗ Thu Trang. 7. Nguyễn Thị Liên. 8. 9. Lê Trung Dũng. Huyền Trang. 10. Đinh Văn Nguyện. 11. Nguyễn Thị Yến. 12.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2