intTypePromotion=1

Bài giảng Giám sát của Hội đồng nhân dân và vai trò của các vị đại biểu - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
128
lượt xem
37
download

Bài giảng Giám sát của Hội đồng nhân dân và vai trò của các vị đại biểu - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giám sát của Hội đồng nhân dân và vai trò của các vị đại biểu do TS. Nguyễn Sĩ Dũng biên soạn nêu lên các khái niệm cơ bản về giám sát của HĐND; xác định ưu tiên; một số ưu tiên cụ thể; các chủ thể của quyền giám sát; phương thức giám sát; hình thức giám sát; thông tin phục vụ giám sát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giám sát của Hội đồng nhân dân và vai trò của các vị đại biểu - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

 1. GIÁM SÁT  CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  và Vai trò của các vị đại biểu TS. Nguyễn Sĩ Dũng
 2. NỘI DUNG CHÍNH  Các khái niệm cơ bản về giám sát của HĐND  Xác định ưu tiên  Một số ưu tiên cụ thể  Các chủ thể của quyền giám sát  Phương thức giám sát  Hình thức giám sát  Thông tin phục vụ giám sát  Kết luận
 3. Các khái niệm cơ bản về giám sát của HĐND  Giám sát của HĐND là gì?  Quansát, nhận xét, đánh giá (khen ngợi, phê phán);  Giámsát ít có nghĩa là hành động ngoại trừ một số việc làm rất đặc trưng, gồm:  Bỏphiếu tín nhiệm (về bản chất là bỏ phiếu bất tín nhiệm)  Thôngquan nghị quyết (cắt giảm kinh phí; sửa đổi các quy định; khen ngợi/phê phán)
 4. Các khái niệm cơ bản (tiếp)…  Giám sát ai?  Giám sát UBND  Theo cách hiểu ở ta thì có thêm nhiều đối tượng khác bị giám sát  Giám sát để làm gì?  Bảo đảm công bằng  Bảo đảm việc thực hiện mục tiêu đã đề ra  Bảo đảm hiệu quả, chống gian dối, lãng phí
 5. Các khái niệm cơ bản (tiếp)…  Giám sát cái gì?  Một quyết định cụ thể;  Một chính sách cụ thể;  Một lĩnh vực chính sách.
 6. Xác định ưu tiên  Không xác định được ưu tiên khó có thể giám sát  Công cụ để xác định các ưu tiên:  Những vấn đề liên quan đến thể chế  Những vấn đề liên quan đến môi trường cạnh tranh  Những khiếu kiện của dân  Ví dụ, tình hình quản lý đất đai
 7. Xác định ưu tiên  Công cụ xác định ưu tiên:  Các ưu tiên quốc gia, các vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt đối với địa phương  Ví dụ, chương trình phòng, chống tham nhũng  HĐND nên giám sát theo ưu tiên, các ban của HĐND nên giám sát theo lĩnh vực được phân công
 8. Một số ưu tiên cụ thể  Một số nội dung quan trọng:  Việc phân cấp, phân quyền  Ngân sách  Cải cách hành chính  Việc quản lý đất đai  Phòng chống tham nhũng v.v.
 9. Các chủ thể thực thi quyền giám sát  Hội đồng nhân dân  Giám sát mang tính chính trị  Các ban của Hội đồng nhân dân  Giám sát mang tính chuyên môn kỹ thuật & pháp lý  Các vị đại biểu hội đồng nhân dân  Tham gia giám sát trong HĐND và trong các ban
 10. Phương thức giám sát  Vấn đề phương pháp luận:  Hộiđồng nhân dân là cơ quan hoạt động theo chế độ hội nghị, nên chỉ có các phương thức phản ánh tính chất hội nghị mới có thể áp dụng được  HĐND thiết chế chính trị của địa phương nên chế độ trách nhiệm mà HĐND có thể áp đặt là chế độ trách nhiệm chính trị  Ví dụ, khen ngợi, phê phán, bất tín nhiệm
 11. Phương thức giám sát  Vấn đề phương pháp luận:  HĐND bao gồm 3 chủ thể chính: là toàn bộ HĐND ở phiên họp toàn thể; các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND. Mỗi chủ thể có các công cụ giám sát khách nhau và có khả năng giám sát những khía cạnh khác nhau
 12. Phương thức giám sát  Cáchình thức (công cụ) giám sát của các chủ thể  Của HĐND:  Nghe, thảo luận báo cáo;  Chất vấn;  Thảo luận về sự tín nhiệm;  Bỏ phiếu tín nhiệm
 13. Phương thức giám sát  Cáchình thức (công cụ) giám sát của các chủ thể  Của các ban của HĐND:  Nghe báo cáo;  Thảo luận ở ban  Điều trần, điều tra  Của các vị đại biểu HĐND:  Thảo luận, tranh luận  Chất vấn,  Kiến nghị
 14. Một vài hình thức giám sát cụ thể  Nghe và thảo luận báo cáo:  Phải chọn đúng vấn đề  Phải nêu rõ yêu cầu với UBND  Thời hạn gửi báo cáo  Việc thẩm tra của các ban  Việcnghiên cứu và chuẩn bị của các vị đại biểu HĐND
 15. Một vài hình thức giám sát cụ thể  Hình thức chất vấn  Thời gian dành cho chất vấn;  Chuẩn bị các câu hỏi chất vấn;  Tranh luận sau khi trả lời  Việc truyền hình trực tiếp
 16. Một vài hình thức giám sát cụ thể  Điều tra, tổ chức đoàn giám sát?  Nghe báo cáo, điều trần?  Tranh luận và kiến nghị của đại biểu HĐND
 17. Thông tin đối với hoạt động giám sát  Giám sát của HĐND chính là việc HĐND thu thập và đánh giá thông tin  Về việc thu thập thông tin:  Đề nghị UBND báo cáo;  Quyền tiếp cận thông tin & tài liệu của các vị đại biểu;  Thu thập thông tin qua cử tri, qua báo chí
 18. Thông tin đối với hoạt động giám sát  Về thu thập thông tin  Tổ chức hệ thống thông tin  Về đánh giá thông tin  Nâng cao năng lực phân tích của các vị đại biểu;  Tổ chức hệ thống phân tích, nghiên cứu của HĐND  Thuê chuyên gia tư vấn.
 19. Kết luận  Giám sát là một chức năng quan trọng của HĐND, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các vị đại biểu  Thời gian của HĐND rất ít nên phải xác định được ưu tiên trong hoạt động giám sát
 20. Kết luận  Nghe, thảo luận về báo cáo chuyên đề và chất vấn là những hình thức giám sát quan trọng hơn cả  Tổ chức tốt công tác thông tin về hoạt động của UBND có thể giám sát có hiệu quả.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản