intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 0 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
4
download

Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 0 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng cung cấp những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực khoa học quản lý hướng đến mục tiêu sử dụng tối ưu các tài nguyên hiện có, giới thiệu cách tiếp cận sử dụng những mô hình mang tính hình thức để biểu diễn các hoạt động kinh doanh một cách rõ ràng, chính xác và đầy đủ hơn,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 0 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

2/12/2017<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP<br /> .HCM<br /> KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ<br /> <br /> KHOA HỌC QUẢN LÝ ỨNG DỤNG<br /> <br /> Vị trí, Tính chất môn học<br /> Vị trí: Môn cơ sở ngành<br /> Tính chất<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> <br /> Cung cấp những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực khoa học quản<br /> lý hướng đến mục tiêu sử dụng tối ưu các tài nguyên hiện có.<br /> Giới thiệu cách tiếp cận sử dụng những mô hình mang tính hình<br /> thức để biểu diễn các hoạt động kinh doanh một cách rõ ràng,<br /> chính xác và đầy đủ hơn.<br /> Vận dụng các phương pháp mang tính định lượng và sử dụng<br /> máy tính để mang lại những kết quả có ích cho doanh nghiệp.<br /> <br /> GV. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Về kiến thức:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục tiêu (tt)<br /> Về kỹ năng:<br /> <br /> <br /> <br /> Trình bày khái niệm và các kỹ thuật cơ bản của KHQL.<br /> Xác định các phạm vi ứng dụng của KHQL trong hoạt động<br /> thực tiễn.<br /> Lập mô hình và đưa ra các giải pháp cho các hoạt động & bài<br /> toán quản lý của doanh nghiệp.<br /> Trình bày ý nghĩa của KHQL trong kinh doanh.<br /> Chuyển tải những kết quả tính toán sang ý nghĩa kinh doanh<br /> để phục vụ cho nhà quản trị.<br /> <br /> 3<br /> <br /> GV: ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nhận dạng bài toán cơ bản trong các ứng dụng quản lý.<br /> Sử dụng các công cụ toán học để mô hình hóa các bài<br /> toán cơ bản và giải các mô hình được xây dựng.<br /> Chuyển tải những kết quả tính toán thu được sang ý<br /> nghĩa ứng dụng trong quản lý.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2/12/2017<br /> <br /> Nội dung chính<br /> <br /> Phân bổ thời gian<br /> <br /> Tổng quan về Khoa học quản lý<br /> Phân tích ra quyết định<br /> Lập trình tuyến tính<br /> Kỹ thuật tồn kho<br /> Kỹ thuật mạng trong quản lý<br /> Các kỹ thuật phi tuyến<br /> Phân tích hàng đợi<br /> Mô phỏng<br /> Dự báo<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giờ học trên lớp:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Lý thuyết :<br /> Thực hành, bài tập:<br /> <br /> Giờ học về nhà:<br /> <br /> <br /> <br /> 20 tiết<br /> 40 tiết<br /> <br /> 240 tiết<br /> <br /> (xem đề cương chi tiết trên website)<br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Lịch trình học<br /> BUỔI<br /> <br /> CA<br /> <br /> Nhiệm vụ của sinh viên<br /> NGÀY<br /> <br /> PHÒNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> SÁNG<br /> <br /> 14.02.2017<br /> <br /> A202<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> <br /> SÁNG<br /> SÁNG<br /> SÁNG<br /> CHIỀU<br /> SÁNG<br /> CHIỀU<br /> SÁNG<br /> CHIỀU<br /> SÁNG<br /> SÁNG<br /> SÁNG<br /> <br /> 28.02.2017<br /> 07.03.2017<br /> 14.03.2017<br /> 16.03.2017<br /> 21.03.2017<br /> 23.03.2017<br /> 28.03.2017<br /> 30.03.2017<br /> 04.04.2017<br /> 11.04.2017<br /> 13.04.2017<br /> <br /> A202<br /> A202<br /> A202<br /> A202<br /> A202<br /> A202<br /> A202<br /> A202<br /> A202<br /> A202<br /> A202<br /> <br /> 7<br /> <br /> GV: ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> GHI CHÚ<br /> Nghỉ, bù Sáng<br /> 18/02 tại C106<br /> <br /> Đọc và nghiên cứu các tài liệu bài giảng trước khi<br /> lên lớp.<br /> <br /> <br /> <br /> Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp và các buổi<br /> thực hành do giảng viên trực tiếp hướng dẫn.<br /> <br /> <br /> <br /> Thực hiện các bài tập thực hành được giao.<br /> <br /> <br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2/12/2017<br /> <br /> Tài liệu học tập<br /> Tài liệu và giáo trình chính:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tập bài giảng và Tập bài tập thực hành: SV liên hệ mua tại VP<br /> Khoa HTTTQL<br /> <br /> Tài liệu tham khảo:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Taylor B. W., “Introduction to Management Science”, 9th, Prentice<br /> Hall, 2006.<br /> Krajewski L. J., Ritzman L. P. & Malhotra M. K., “Operations<br /> Management”, 8th, Prentice Hall, 2007.<br /> Anderson D. A., Sweency D. J., Williams T. A., Camm J. D. &<br /> Martin K., “An Introduction to Management Science: Quantitative<br /> Approaches to Decision Making”, 13th, South-Western College<br /> Pub, 2011.<br /> Krajewski L. J., Ritzman L. P. & Malhotra M. K., “Operations<br /> Management”, 8th, Prentice Hall, 2007.<br /> <br /> 9<br /> <br /> Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên<br /> Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá trên cơ<br /> sở kết quả của các bài kiểm tra trên lớp và kiểm tra cuối<br /> học phần theo tỷ lệ sau:<br />  Điểm quá trình<br /> : 40%<br />  Thi kết thúc môn học<br /> : 60%<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Được sử dụng tài liệu<br /> Thời gian làm bài 75 phút<br /> Tự luận<br /> <br /> 10<br /> <br /> Thông tin giảng viên<br /> <br /> <br /> ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Email: huynhdobaochau@gmail.com<br /> Điện thoại: 0907.936.092<br /> Trang cá nhân: sites.google.com/site/huynhdobaochau/<br /> Văn phòng Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> 11<br /> <br /> GV: ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản