intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 5 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
14
lượt xem
3
download

Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 5 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 5 Kỹ thuật mạng trong quản lý gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu về kỹ thuật mạng, bài toán tìm đường ngắn nhất, giải bài toán tìm đường ngắn nhất bằng Excel, bài toán cây bao trùm tối thiểu, bài toán luồng cực đại, giải bài toán tìm luồng cực đại bằng Excel,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 5 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

2/12/2017<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP<br /> .HCM<br /> KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ<br /> <br /> KHOA HỌC QUẢN LÝ ỨNG DỤNG<br /> <br /> CHƯƠNG 5<br /> KỸ THUẬT MẠNG TRONG QUẢN LÝ<br /> <br /> Nội dung chính<br /> PHẦN 1: KỸ THUẬT MẠNG<br /> 1. Giới thiệu về kỹ thuật mạng<br /> 2. Bài toán tìm đường ngắn nhất<br /> 3. Giải bài toán tìm đường ngắn nhất bằng Excel<br /> 4. Bài toán cây bao trùm tối thiểu<br /> 5. Bài toán luồng cực đại<br /> 6. Giải bài toán tìm luồng cực đại bằng Excel<br /> <br /> GV. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Nội dung chính<br /> PHẦN 2: KỸ THUẬT MẠNG TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN<br /> 7. Các thành phần của quản lý dự án<br /> 8. Biểu đồ Gantt<br /> 9. CPM / PERT<br /> 10.Xác suất thời gian hoạt động<br /> 11. Thiết lập sơ đồ mạng bằng MS Project<br /> 12. Điều chỉnh sơ đồ mạng theo thời gian<br /> 13. Chuyển đổi mô hình mạng CPM/PERT sang Mô hình quy<br /> hoạch tuyến tính<br /> <br /> 3<br /> <br /> GV. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> PHẦN 1<br /> KỸ THUẬT MẠNG<br /> 1. Giới thiệu về kỹ thuật mạng<br /> <br /> 4<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2/12/2017<br /> <br /> Khái niệm mạng (network)<br /> Mạng là sự sắp xếp các đường dẫn kết nối tại các điểm<br /> khác nhau, thông qua đó các hạng mục (items) được<br /> di chuyển.<br /> Ứng dụng mạng rất phổ biến vì chúng cung cấp một<br /> bức tranh của hệ thống và hệ thống lớn có thể dễ dàng<br /> mô hình hóa như các mạng.<br /> Mô hình dòng chảy mạng (network flow models) mô tả<br /> dòng chảy các hạng mục (items) thông qua hệ thống.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các thành phần của mạng<br /> Nút (nodes): biểu diễn bằng vòng tròn, đại diện cho các điểm giao nhau<br /> nối các nhánh.<br /> Nhánh (branches): đại diện là đường thẳng, kết nối các nút và hiển thị<br /> dòng chảy từ điểm này đến điểm khác.<br /> Giá trị đại diện cho khoảng cách, độ dài của thời gian, chi phí hoặc<br /> được gán cho mỗi nhánh.<br /> Mục đích của mạng là xác định khoảng cách ngắn nhất, độ dài thời<br /> gian ngắn nhất, hoặc chi phí thấp nhất giữa các điểm trong mạng.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mạng lưới đường sắt có 4 node, 4 nhánh<br /> Nút 1 (atlanta) là nút gốc<br /> 5<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 6<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Đường đi ngắn nhất (shortest route)<br /> Đường ngắn nhất là khoảng cách ngắn nhất giữa một<br /> node gốc (điểm xuất phát) và các điểm đến.<br /> Bài toán tìm đường ngắn nhất được giải quyết bằng<br /> cách sử dụng các kỹ thuật giải trình ngắn nhất<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7<br /> <br /> GV. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 2. Bài toán tìm đường ngắn nhất<br /> <br /> 8<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2/12/2017<br /> <br /> Giải pháp tìm đường ngắn nhất<br /> Chọn nút với đường đi trực tiếp ngắn nhất từ nút gốc.<br /> Thiết lập một tập vĩnh viễn với các nút gốc và các<br /> nút được chọn ở bước 1.<br /> Xác định tất cả các nút được kết nối trực tiếp đến<br /> các nút trong tập vĩnh viễn.<br /> Chọn nút với các tuyến đường ngắn nhất (nhánh) từ<br /> nhóm các nút được nối trực tiếp đến các nút trong<br /> tập vĩnh viễn.<br /> Lặp lại bước 3 và 4 cho đến khi tất cả các nút đã<br /> tham gia vào tập vĩnh viễn.<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> 5.<br /> <br /> 9<br /> <br /> Tìm đường đi nhanh nhất để công ty vận chuyển Stagecoach<br /> Shipping đi từ Los Angeles đến sáu thành phố có thời gian di<br /> Xác định tuyến đường đi<br /> chuyển (giờ) như hình.<br /> có thời gian ngắn nhất từ<br /> node 1 đến 6 node còn lại<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Ví dụ minh họa (tt)<br /> <br /> <br /> Ví dụ minh họa<br /> <br />  Node 3 đưa vào tập vĩnh viễn  {1,3}<br /> <br /> GV. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Ví dụ minh họa (tt)<br /> <br /> Xét từ node 1 – nằm trong tập vĩnh viễn<br /> <br /> 11<br /> <br /> 10<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> <br /> <br /> Xét từ node {1,3} – nằm trong tập vĩnh viễn<br /> <br />  Node 2 đưa vào tập vĩnh viễn  {1,2,3}<br /> 12<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2/12/2017<br /> <br /> Ví dụ minh họa (tt)<br /> <br /> <br /> Ví dụ minh họa (tt)<br /> <br /> Xét từ node {1,2,3} – nằm trong tập vĩnh viễn<br /> <br />  Node 4 đưa vào tập vĩnh viễn  {1,2,3,4}<br /> 13<br /> <br />  Node 5 đưa vào tập vĩnh viễn  {1,2,3,4,5,6}<br /> <br /> GV. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 14<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Ví dụ minh họa (tt)<br /> <br /> Xét từ node {1,2,3,4,6} – nằm trong tập vĩnh viễn<br /> <br /> 15<br /> <br /> Xét từ node {1,2,3,4} – nằm trong tập vĩnh viễn<br /> <br />  Node 6 đưa vào tập vĩnh viễn  {1,2,3,4,6}<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Ví dụ minh họa (tt)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> <br /> <br /> Xét từ node {1,2,3,4,5,6} – nằm trong tập vĩnh viễn<br /> <br />  Node 7 đưa vào tập vĩnh viễn {1,2,3,4,5,6,7}<br /> 16<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2/12/2017<br /> <br /> Ví dụ minh họa (tt)<br /> <br /> <br /> Kết luận của bài toán:<br /> <br /> 3. Giải bài toán tìm đường ngắn nhất<br /> bằng Excel<br /> <br /> 17<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Giải pháp trên Excel<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tìm đường đi nhanh nhất để công ty vận chuyển Stagecoach<br /> Shipping đi từ Los Angeles đến sáu thành phố có thời gian di<br /> chuyển (giờ) như hình.<br /> <br /> Biến quyết định của từng nhánh trong mạng:<br /> 0 ế á <br /> 1 ế á<br /> <br /> <br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Ví dụ minh họa<br /> <br /> Chuyển đổi bài toán tìm mạng lưới ngắn nhất thành mô<br /> hình bài toán lập trình tuyến tính với các số nguyên 0, 1.<br /> Xây dựng mô hình lập trình tuyến tính:<br /> <br /> <br /> 18<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ư <br /> ộ ế ả đườ ắ ấ<br /> <br /> ộ ế ả đườ ắ ấ<br /> <br /> Xác định tuyến đường đi<br /> có thời gian ngắn nhất từ<br /> node 1 đến 6 node còn lại<br /> <br /> Giả định dòng chảy chỉ đi từ node nhỏ đến node lớn hơn.<br /> Hàm mục tiêu:<br /> <br /> ∑<br /> (K là giá trị thời gian, khoảng<br /> cách, chi phí … của nhánh i – j )<br /> Ràng buộc cho mỗi nút: bất cứ node nào cũng phãi có 1 đường ra <br /> bảo tồn dòng chảy.<br /> Sử dụng Solve để giải bài toán QHTT trên<br /> Đọc kết quả dựa trên các giá trị biến xij = 1<br /> <br /> 19<br /> <br /> GV. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 20<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản