intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

Chia sẻ: Estupendo Estupendo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

61
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này đề cập đến những nội dung chính sau: Các môi trường marekting của một doanh nghiệp, nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 - ThS. Trương Thị Bạch Mai

 1. CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG MARKETING, NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 2. MỤC TIÊU Chương này đề cập đến những nội dung chính sau: - Các môi trường marekting của một doanh nghiệp - Nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng
 3. 2.1. MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP Khái niệm: là những nhân tố và lực lượng bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp DN có thể kiểm soát hoặc không kiểm soát được. Bao gồm: – môi trường vĩ mô – không khống chế được – môi trường vi mô => tạo ra cơ hội và thách thức cho DN
 4. Môi trường marketing Chính trị- pháp luật Nội tại doanh nghiệp Hoạt động marketing Đối thủ cạnh tranh Tự nhiên
 5. 2.1.1. Môi trường vĩ mô Môi trường nhân khẩu Qui mô dân số Cơ cấu Cơ cấu nghề tuổi tác, nghiệp giới tính trình độ Dân Phân bổ Sự và số chuyển mật độ dịch dân số dân số Hình thái Quá trình cơ cấu đô thị hóa gia đình
 6. 2.1. MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 2.1.1. Môi trường vĩ mô Tăng dân số trên toàn thế giới 1. Dân số Sự dịch chuyển dân số: từ 2. Kinh tế nông thôn về thành thị 3. Tự nhiên Phân bố độ tuổi của dân số (nước 4. Công nghệ phát triển – nước đang phát triển) 5. Chính trị-luật pháp Thay đổi về cơ cấu gia đình: độc thân, gia đình ít con, vai 6. Văn hóa-xã hội trò của phụ nữ… Dân số có trình độ cao VN: tỷ lệ dân số trẻ cao 6 Dự đoán sở thích, hành vi người tiêu dùng
 7. Môi trường kinh tế Tăng trưởng kinh tế Thu nhập GDP bình quân Kinh tế Tỷ lệ Lạm phát thất nghiệp
 8. 2.1. MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 2.1.1. Môi trường vĩ mô 1. Nhân khẩu Lạm phát, lãi suất ngân 2. Kinh tế hàng, thất nghiệp 3. Tự nhiên Gia nhập WTO, TTP 4. Công nghệ Thu nhập bình quân đầu 5. Chính trị-luật pháp người tăng 6. Văn hóa-xã hội =>Ảnh hưởng đến thu nhập & sức mua 8
 9. Môi trường tự nhiên Những thay đổi về môi trường tự nhiên Điều kiện Nguồn nguyên địa lý vật liệu tự nhiên thổ nhưỡng Tự nhiên Nguồn Thiên tai nhiên liệu bão lũ Dịch bệnh
 10. 2.1. MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 2.1.1. Môi trường vĩ mô 1. Nhân khẩu Tình trạng khan hiếm 2. Kinh tế nguyên liệu 3. Tự nhiên Chi phí năng lượng tăng 4. Công nghệ Mức ô nhiễm tăng 5. Chính trị-luật pháp Sự can thiệp của chính 6. Văn hóa-xã hội quyền vào việc quản trị tài nguyên thiên nhiên 10
 11. Môi trường khoa học công nghệ Những phát minh khoa học Phương tiện Khoa học Công nghệ bảo quản công nghệ sản xuất vận chuyển Công nghệ thông tin
 12. 2.1. MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 2.1.1. Môi trường vĩ mô 1. Nhân khẩu Công nghệ thay đổi rất 2. Kinh tế nhanh 3. Tự nhiên Hình thành những thị trường mới 4. Công nghệ Sự ra đời của Internet -> 5. Chính trị-luật pháp online marketing, mobile 6. Văn hóa-xã hội marketing
 13. Môi trường chính trị - pháp luật Luật thuế Luật về Luật lao môi trường động Các chính sách Luật thương Nghị định CT-PL mại quản lý kinh tế Chính sách Luật doanh bảo hộ của nghiệp Nhà nước Tranh chấp
 14. 2.1. MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 2.1.1. Môi trường vĩ mô 1. Nhân khẩu Gia tăng sự quản lí gắt gao 2. Kinh tế của nhà nước để bảo vệ người 3. Tự nhiên tiêu dùng Luật quảng cáo, sỡ hữu trí 4. Công nghệ tuệ, chống hàng giả, hàng kém 5. Chính trị-pháp luật phẩm chất, chống phá giá, Luật 6. Văn hóa-xã hội chống độc quyền Bảo vệ môi trường Sự ổn định của chính quyền, quá trình tư nhân hóa, chính sách thủ tục hành chính
 15. Môi trường văn hóa – xã hội Giá trị văn hóa nền tảng Tổ chức Các nhóm Đoàn thể văn hóa Văn hóa Xã hội Các Gia đình trào lưu văn hóa Các nhóm, Lối sống giai tầng trong xã hội
 16. 2.1. MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 2.1.1. Môi trường vĩ mô 1. Nhân khẩu Sự tồn tại lâu dài của những 2. Kinh tế giá trị văn hóa cốt lõi: phong tục, tập quán cỗ truyền 3. Tự nhiên Sự tồn tại của các tiểu văn hóa 4. Công nghệ trong một quốc gia 5. Chính trị-luật pháp Sự dịch chuyển của giá trị văn 6. Văn hóa-xã hội hóa thứ cấp theo thời gian: văn hóa phương Tây => Sự yêu thích trong lựa chọn sản phẩm
 17. 2.1.2. MÔI TRƯỜNG VI MÔ Doanh Nhà nghiệp Các trung Khách cung cấp gian Marketing hàng Đối thủ cạnh tranh Công chúng 17
 18. 2.1.2. MÔI TRƯỜNG VI MÔ Nhà cung ứng Nguồn nhiên liệu Nguồn Nguồn tài chính nguyên vật liệu Nhà cung ứng Nguồn Máy móc nhân lực thiết bị
 19. 2.1.2. MÔI TRƯỜNG VI MÔ Doanh nghiệp Bộ phận Bộ tài chính phận R&D Bộ phận Ban Lãnh Bộ phận marketing Đạo kế toán Bộ phận Bộ phận mua vật sản xuất tư
 20. 2.1.2. MÔI TRƯỜNG VI MÔ Doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Cơ cấu Năng lực bộ máy nội tại quản lý Văn hóa Qui mô DN và thị triết lý trường kinh doanh Chiến Ngành lược nghề kinh kinh doanh doanh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=61

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2