intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Quản trị hành chính văn phòng: Chương I - ĐH Duy Tân

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:85

0
417
lượt xem
62
download

Bài giảng môn học Quản trị hành chính văn phòng: Chương I - ĐH Duy Tân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Quản trị hành chính văn phòng: Chương I trình bày tổng quan về quản trị hành chính văn phòng, giúp sinh viên mô tả được các chức năng và nhiệm vụ của nhân viên hành chính và thư ký văn phòng, phân biệt được thế nào là công việc quản trị hành chính văn phòng và thế nào là công việc hành chính văn phòng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị hành chính văn phòng: Chương I - ĐH Duy Tân

 1. Môn học QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Company Logo
 2. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN 1. Dự giờ giảng lý thuyết trên lớp 2. Nghiên cứu tài liệu tham khảo do giáo viên giới thiệu 3. Làm bài tập tình huống 4. Thảo luận tình huống trên lớp 5. Làm bài kiểm tra kiến thức trên lớp 6. Làm bài tập thực hành nhóm 7. Thi kết thúc học phần Company Logo
 3. Phân bố thời gian: - Số giờ lý thuyết trên lớp: 65% - Thảo luận, giải quyết tình huống, thực hành: 35%  Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành như: - Quản trị học - Hành vi tổ chức Company Logo
 4.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: • 45% Điểm bài tập kiểm tra, BT cá nhân, thái độ, chuyên cần. • 55% Điểm bài thi  Thang điểm: 10/10 • Chuyên cần, thái độ 10% • Bài tập cá nhân: 25% • BT kiểm tra thường kỳ: 10% • Kiểm tra kết thúc học phần: 55% Company Logo
 5. NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Chương 2 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Chương 3 : LÂP KẾ HOẠCH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Chương 4 : TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Chương 5 : KIỂM TRA CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Company Logo
 6. Tài liệu học tập: 1. Trương Hoàng Hoa Duyên; giáo trình nội bộ quản trị hành chính văn phòng- Đại học Duy Tân-2011 2. Mike Havey - Quản trị hành chánh văn phòng – NXB Thống kê 1997 3. PGS.TS Nguyễn Hữu Thân - Quản trị Hành chánh Văn phòng - NXB Thống kê 2004 4. GS.TS Nguyễn Thành Độ, GVC Nguyễn Thị Thảo - Quản trị văn phòng - NXB Lao động – Xã hội 2005 5. PGS.TS Nguyễn Hữu Thân - Quản trị văn phòng – NXB Khoa học kỹ thuật 2005 6. Nghiệp vụ thư ký văn phòng và tổ chức – Học viện Hành chánh Quốc gia – 2003 7. …. Company Logo
 7. Thảo luận: Tổ chức? hành chính? Company Logo
 8. Tổ chức cũng có thể được hiểu theo nghĩa khác: 1. Là một từ ngữ dùng để thay thế cho doanh nghiệp, công ty hoặc tập đoàn 2. Là một thực thể như doanh nghiệp, tức là doanh nghiệp đó được tổ chức 3. Cách tổ chức nguồn tài nguyên để đạt được mục tiêu nào đó Company Logo
 9. Hành chính: Hoạt động liên quan đến sự vận hành trôi chãy của các họat động đạt được bằng các phương tiện của những hệ thống hành chính được thiết kế tốt, được hỗ trợ bằng quản trị hữu hiệu Company Logo
 10. LOGO QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG ADMINISTRATIVE OFFICE MANAGEMENT
 11. Các khái niệm CHÚNG TA cần thảo luận  Quản lý là gì?  Quản trị là gì?  Quản trị và quản lý giống và khác nhau như thế nào?  Quản trị hành chính văn phòng là gì? Company Logo
 12. Các bạn hãy quan sát đàn kiến tha mồi Company Logo
 13. Các bạn hãy xem người chỉ huy dàn nhạc Company Logo
 14. Bộ đội kéo pháo Company Logo
 15. Quản trị khác quản lý như thế nào  Khả năng lãnh đạo vượt lên cả khả năng quản lý  Những nhà lãnh đạo giỏi cũng là những nhà quản lý giỏi. Tuy nhiên, có những nhà quản lý giỏi lại không thể trở thành người quản lý giỏi.  Nhà quản lý: Có khả năng hoạch định, tổ chức, kiên định, linh hoạt và làm việc hiệu quả  Nhà lãnh đạo: có tầm nhìn, có khả năng thúc đẩy, có khả năng truyền cảm hứng  Quản lý (tiếng Anh là Management ; tiếng Latinh manum agere = "điều khiển bằng tay“) Company Logo
 16. Văn phòng có mối quan hệ như thế nào với các phòng ban khác trong tổ chức Ban Giám đốc Văn phòng P HCTH P Nhân sự P Kỹ thuật Chi nhánh B Chi nhánh A P maketing Pkế toán Nhóm dự án PX SX1 PXSX2 Company Logo
 17. MỤC TIÊU Sau khi học xong chương này sinh viên sẽ có khả năng  Mô tả được các chức năng và nhiệm vụ của nhân viên hành chính và thư ký văn phòng.  Phân biệt được thế nào là công việc quản trị hành chính văn phòng và thế nào là công việc hành chính văn phòng.  Hiểu được các vị trí, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của các cấp bậc hành chính văn phòng cần phải có. Company Logo
 18.  TÓM LƯỢC NỘI DUNG 1. Tổng quan về văn phòng và công việc hành chính văn phòng 2. Quản trị hành chính văn phòng và nhà quản trị hành chính văn phòng Company Logo
 19. NỘI DUNG 1. Khái niệm quản trị HCVP 2. Các cấp bậc quản trị HCVP 3. Chức năng của Quản trị HCVP 4. Nội dung quản trị HCVP Company Logo
 20. KHÁI NIỆM VĂN PHÒNG - Theo nghĩa rộng (văn phòng tổng quát): Là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp trợ giúp cho việc điều hành các hoạt động của ban lãnh đạo một cơ quan, đơn vị. Company Logo
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2