intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 4&5

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:94

0
95
lượt xem
17
download

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 4&5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 4&5 trình bày nội dung về nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp như điều kiện cho vay, khách hàng cho vay, nguyên tắc kiểm soát, hồ sơ vay vốn và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 4&5

 1. CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
 2. Mục tiêu
 3. 3.1 Khái quát hoạt động cho vay của NHTM • 3.1.1 Khái niệm về cho vay: Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó các tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi
 4. 3.2 Quy định pháp lý về cho vay Nguyên tắc cho vay Quy định Điều kiện đi vay của NHTW Thời hạn cho vay
 5. Nguyên tắc đi vay Sử dụng vốn đúng mục đích đã thỏa thuận Hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn
 6. Điều kiện cho vay 1 Đối tượng cho vay 2 Đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay 3 Hợp đồng tín dụng 4 Xét duyệt cho vay, kiểm tra kiểm soát 5 Thời hạn cho vay
 7. Đối tượng đi vay Pháp nhân và Cá nhân: Ø Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự Ø Mục đích đi vay hợp pháp Ø Đảm bảo khả năng trả nợ Ø Có phương án kinh doanh khả thi Tổ chức: Pháp nhân là DN quy định trong điều 94 bộ Luật Ø dân sự
 8. Nguyên tắc kiểm soát
 9. Căn cứ xác định thời hạn cho vay • (1) Đặc điểm và chu kỳ hoạt động tương ứng với các nghiệp vụ KD của KH vay vốn • (2) Đặc điểm đối tượng vay vốn và mục đích vay vốn • (3)Thời gian hoàn trả, phương án đầu tư • (4)Khả năng cân đối nguồn vốn vay của NH • (5) Tác động của nhân tố khác
 10. Hồ sơ vay vốn
 11. Cho vay ngắn hạn với doanh nghiệp • Các khoản nợ phải trả cho người bán • Các khoản ứng trước của người mua • Thuế và các khoản phải nộp nhà nước • Các khoản phải trả công nhân viên • Các khoản phải trả khác • Vay ngắn hạn ngân hàng
 12. 3.4 Phương pháp cho vay Cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay theo món KH và NH xác định, Mỗi lần vay, KH và NH thỏa thuận một hạn thực hiện thủ tục vay mức tín dụng duy trì vốn cần thiết và ký kết trong một thời gian nhất hợp đồng tín dụng định
 13. 3.4.1 Cho vay theo món • Đặc điểm: KH xin vay món nào làm hồ sơ món đó • Bộ phận tín dụng xem xét và phân tích đối với từng hồ sơ cụ thể • Tổng số tiền cho vay = Tổng nhu cầu vốn- VCSH – vốn khác • Lãi tiền vay = Số tiền vay x thời hạn x lãi suất 6/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. 13
 14. Đối tượng áp dụng v Khách hàng không vay thường xuyên v Vay thường xuyên nhưng chưa đủ tín nhiệm v Cho vay vốn lưu động, cho vay bù đắp thiếu hụt tài chính… v Áp dụng cho vay Dài hạn và dự án v Có tài sản đảm bảo 6/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. 14
 15. 3.4.2 Cho vay theo HMTD • Đặc điểm: Một hồ sơ có thể dùng xin vay cho nhiều món vay • Hạn mức tín dụng được định nghĩa là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời gian nhất định mà ngân hàng và khách hàng CPSX cần đã thoả thuậết trong hợp đồng tín dụng thi n Nhu cầu vốn vay lớn = - VCSH - VỐn khác nhất Vòng quay VLĐ 6/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. 15
 16. Đối tượng áp dụng • KH có nhu cầu vay vốn thường xuyên • KH có đặc điểm SXKD, luân chuyển vốn không phù hợp với cho vay theo món • Không yêu cầu đảm bảo tín dụng 6/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. 16
 17. Cách xác định hạn mức tín dụng Bước 1 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng tài sản. Bước 2 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của nguồn vốn. Bước 3 : Xác định hạn mức tín dụng theo công thức sau : Hạn mức tín dụng = Nhu cầu vốn lưu động - vốn chủ sở hữu tham gia – vốn khác. Trong đó : Nhu cầu vốn lưu động = giá trị tài sản lưu động - nợ ngắn hạn phi ngân hàng (1) - Nợ dài hạn có thể sử dụng (2) 6/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. 17
 18. Phân biệt cho vay theo món và cho vay luân chuyển Nội dung Cho vay theo HMTD Cho vay theo món Khái niệm -Cho vay theo hạn mức tín - Cho vay từng lần (từng món) là dụng ( HMTD) là hình thức hình thức cấp TD của NHTM mà cấp tín dụng của NHTM mà theo đó làm 1 bộ hồ sơ vay 1 lần theo đó, KH chỉ việc làm 1 nhất định với mức TD NH và KH bộ hồ sơ để vay trong 1 kì thoả thuận. nhất định với mức tín dụng mà KH và NH đã thoả thuận. Cách lập - Người vay chỉ lập hồ sơ 1 -Người vay sẽ phải làm hồ sơ hồ sơ lần cho nhiều khoản vay, vay vốn cho từng lần vay với lãi ngân hàng cấp cho khách 1 suất, thời hạn trả tiền và số tiền hạn mức, chỉ giới hạn dư vay xác định. nợ, không giới hạn doanh số. 6/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. 18
 19. Ưu - Đây là hình thức vay tiên tiến, -Phổ biến ở Việt Nam vì doanh điểm có nhiều ưu điểm, lợi ích cho nghiệp hoạt động không hiệu doanh nghiệp như chủ động quả,không cần vốn thường vốn, thủ tục đơn giản... xuyên, trong khi ngân hàng với nghiệp vụ chưa cao nên cho vay theo hình thức này ít rủi ro hơn. Ưu điểm của hình thức này là thủ tục rõ ràng,ngân hàng chủ động trong việc cho vay. Nhược -Không phổ biến ở Việt nam do -Thủ tục rườm rà, doanh nghiệp điểm các doanh nghiệp không có nhu không linh động trong việc sử cầu vốn thường xuyên, hành dụng vốn do phải lập hồ sơ cho lang pháp lí chưa chặt chẽ dẫn từng lần vay, chỉ thích hợp với đến việc ngân hàng khó xử lí doanh nghiệp có nhu cầu vốn trong việc phạt nợ quá hạn... vì không định kì. vậy ngân hàng ít cung cấp dịch vụ này. 6/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. 19
 20. Phạm vi -Chỉ áp dụng cho các khách hàng Chỉ áp dụng cho các áp dụng vay có nhu cầu vay vốn thường khách hàng có nhu cầu xuyên, mục đích sử dụng vốn rõ vốn không thường ràng và có tín nhiệm với Ngân xuyên, hoặc vay có hàng ( có khả năng tài chính, sản tính chất thời vụ. xuất kinh doanh ổn định, có lãi, trong thời gian một năm trước đó không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng). Kỳ hạn - Không định kỳ hạn nợ cụ thể - Định kỳ hạn nợ cụ vay cho từng lần giải ngân nhưng thể cho khoản cho kiểm soát chặt chẽ hạn mức tín vay; Người vay trả nợ dụng còn thực hiện. một lần khi đáo hạn. 6/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2