intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị chất lượng dịch vụ - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

1.248
lượt xem
97
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chất lượng dịch vụ gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về quản trị chất lượng dịch vụ, thiết kế, đánh giá và quản trị lỗ hổng chất lượng dịch vụ, hệ thống phân phát dịch vụ, nhân tố con người trong quản trị chất lượng dịch vụ và sự tin cậy của dịch vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng dịch vụ - ĐH Thương Mại

01<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> Service quality management<br /> <br /> Bộ môn: Quản trị dịch vụ KSDL<br /> Khoa: Khách sạn – Du lịch<br /> <br /> U<br /> <br /> Về kiến thức<br /> Về kỹ năng<br /> <br /> M<br /> <br /> Mục tiêu cụ thể<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Mục tiêu chung<br /> Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về<br /> QTCLDV, thuộc khối kiến thức ngành trong<br /> CT đào tạo chuyên ngành QTDNTM,<br /> QTDNKSDL, TCNH.<br /> <br /> 02<br /> Nội dung học phần<br /> 1.<br /> <br /> Khái quát về quản trị CLDV<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Thiết kế, đánh giá và quản trị lỗ hổng CLDV<br /> Hệ thống phân phát DV<br /> <br /> _T<br /> <br /> Nhân tố con người trong QTCLDV và sự tin cậy của DV<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> Đảm bảo và cải tiến CLDV<br /> <br /> Tiêu chuẩn hệ thống QTCLDV<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> 03<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Tài liệu bắt buộc<br /> <br /> TM<br /> <br /> [1]. Phạm Xuân Hậu (2011), Quản trị chất lượng<br /> dịch vụ du lịch, NXB Thống Kê.<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> [2]. Phan Thăng (2009), Quản trị chất lượng, NXB<br /> Thống kê.<br /> <br /> U<br /> <br /> [3]. MikeAsher (1996), Managing Quality in the<br /> Service Sector, Kogan Page.<br /> [4]. Wiliem F.G. Mastenbroek (1991), Management<br /> for Quality in the Service Sector, Blackwell.<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> Tài liệu khuyến khích<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> [5]. Business edge (2003), Tìm hiểu chất lượng,<br /> NXB Trẻ.<br /> <br /> _T<br /> <br /> [6]. Business edge (2003), Đánh giá chất lượng,<br /> NXB Trẻ.<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> [7]. Website Tổng cục Tiêu chuẩn đo lƣờng và chất<br /> lƣợng: www.tcvn.gov.vn<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2