intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 3 - Ths. Lương Thu Hà

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
152
lượt xem
43
download

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 3 - Ths. Lương Thu Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 3 Giám đốc điều hành doanh nghiệp, bài giàng chất lượng giúp tìm hiểu về nghề giám đốc, phương pháp và phong cách lãnh đạo, các tố chất và tiêu chuẩn cần có để trở thành giám đốc điều hành doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 3 - Ths. Lương Thu Hà

 1. Chương III Giám đốc điều hành doanh nghiệp Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 85
 2. NỘI DUNG  Nghề giám đốc  Phương pháp và phong cách lãnh đạo  Tố chất và tiêu chuẩn cần có  Đào tạo giám đốc Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 86
 3. NGHỀ GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP (1)  Là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao  Là người được uỷ nhiệm đầy đủ quyền hạn để điều hành hoạt động kinh doanh của công ty và có quyền nhân danh công ty trong mọi trường hợp  Là quản trị viên cấp cao nhất trong doanh nghiệp Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 87
 4. NGHỀ GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP (2)  Là người được chủ sở hữu doanh nghiệp giao cho quyền quản lý điều hành doanh nghiệp theo chế độ một thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước người chủ sở hữu về mọi hoạt động của doanh nghiệp cũng như kết quả của các hoạt động đó đồng thời được hưởng thù lao tương xứng với kết quả mang lại. Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 88
 5. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA GIÁM ĐỐC Lao động trí óc, Sản phẩm là sáng tạo các quyết định GIÁM ĐỐC Nhà hoạt động Lao động xã hội quản lý Nhà sư phạm Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 89
 6. PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO (1) * Phương pháp phân quyền  Thực chất là ủy quyền định đoạt của giám đốc cho cấp dưới  Các hình thức phân quyền:  Phân quyền dọc  Phân quyền ngang  Phân quyền chọn lọc  Phân quyền toàn bộ Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 90
 7. PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO (2) * Phương pháp hành chính  Quản lý dựa vào việc sử dụng những chỉ thị, mệnh lệnh mang tính chất bắt buộc, cưỡng bức  Biểu hiện:  Quy định an toàn lao động  Bảo hộ lao động  Nội quy sử dụng thời gian  Nội quy ra vào DN… Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 91
 8. PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO (3) * Phương pháp kinh tế  Sử dụng tiền lương, thưởng… làm đòn bẩy kinh tế kích thích người lao động  Chú ý công cụ thưởng – phạt  Hiệu quả mang lại  Công cụ:  Lương, thưởng  Quỹ phúc lợi  Lợi nhuận chưa chia…  Sử dụng cả đối nội và đối ngoại Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 92
 9. PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO (4) * Phương pháp tổ chức – giáo dục  Đề cao tính tự giác, khả năng hợp tác của từng cá nhân theo những tiêu chuẩn và mục tiêu đã đề ra  Tổ chức bộ máy, thông tin, liên kết  Nội dung giáo dục:  Tư tưởng,  Đạo đức nghề nghiệp,  Phong cách làm việc  Tác phong làm việc… Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 93
 10. PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO (5) * Phương pháp tâm lý xã hội  Hướng những quyết định đến các mục tiêu phù hợp với trình độ nhận thức, tâm lý, tình cảm của con người  Ngày càng được coi trọng  Giám đốc: tạo động lực  Môi trường làm việc  Văn hóa doanh nghiệp Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 94
 11. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO (1) * Phong cách mệnh lệnh  Đặc điểm của giám đốc: Am hiểu sâu sắc, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm. Có thể độc đoán.  Công cụ: Chỉ thị, mệnh lệnh  Ra quyết định: Nhanh, không do dự, không tham khảo ý kiến người giúp việc và nhân viên dưới quyền  Theo dõi thực hiện: Nghiêm túc, sâu sát, cụ thể Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 95
 12. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO (2) * Phong cách dễ dãi (tự do)  Đặc điểm của giám đốc: Kém quyết đoán, xuề xòa, đại khái  Công cụ: Quyết định cấp trên, quyết định tập thể  Ra quyết định: Theo đa số, dễ do dự  Theo dõi thực hiện: Không sát sao, cụ thể; phó mặc cho cấp dưới Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 96
 13. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO (3) * Phong cách dân chủ - quyết định  Đặc điểm của giám đốc: Quyết đoán nhưng không độc đoán  Công cụ: Thăm dò ý kiến tập thể, quyết định, mệnh lệnh  Ra quyết định: Cương quyết, không dao động  Theo dõi thực hiện: Luôn theo dõi, động viên, uốn nắn, điều chỉnh Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 97
 14. TỐ CHẤT, TIÊU CHUẨN CỦA GIÁM ĐỐC  Khát vọng làm giàu  Ý chí, nghị lực, quyết tâm  Óc sáng tạo  Kiến thức  Sự tự tin, khả năng lãnh đạo  Năng lực quản lý và ekip làm việc Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 98
 15. ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC  Khơi dậy khát vọng làm giàu  Chuẩn bi kiến thức và kỹ năng cần thiết  Học cách rút ra bài học từ những thất bại  Sử dụng nguồn lực người khác Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 99

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản