intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 18 - Quản trị quốc tế

Chia sẻ: Chung Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

85
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học: Chương 18 - Quản trị quốc tế trình bày về bản chất của quản trị quốc tế, đánh giá môi trường quốc tế, phán đoán các vấn đề chiến lược, tổ chức kinh doanh quốc tế, thích ứng với các sự khác biệt văn hóa, trách nhiệm xã hội và các vấn đề đạo đức. Mời các bạn tham khảo.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 18 - Quản trị quốc tế

 1. CHƯƠNG 18 QUẢN TRỊ QUỐC TẾ © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 1 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 2. Nội dung bài giảng • Bản chất của quản trị quốc tế • Đánh giá môi trường quốc tế • Phán đoán các vấn đề chiến lược • Tổ chức kinh doanh quốc tế • Thích ứng với các sự khác biệt văn hóa • Trách nhiệm xã hội và các vấn đề đạo đức © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 2 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 3. Bản chất của quản trị quốc tế • Kinh doanh quốc tế Các hoạt động liên quan đến lợi nhuận (đã dẫn dắt) vượt qua các biên giới quốc tế • Quản trị kinh doanh quốc tế Quá trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát trong các tổ chức có tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 3 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 4. Bản chất của quản trị quốc tế Các tổ chức có tham gia quản trị quốc tế Tập đoàn đa quốc gia (MNC) ‘Các tổ chức tham gia quản trị quốc tế khác nhau về quy mô, phạm vi mà hoạt động kinh doanh của nó thực hiện xuyên qua các quốc gia.’ © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 4 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 5. Bản chất của quản trị quốc tế Các định hướng đối với quản trị quốc tế • Vị chủng • Đa trung tâm • Vùng • Toàn cầu © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 5 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 6. Bản chất của quản trị quốc tế Các định hướng đối với quản trị quốc tế: Định Địnhhướng hướngđa đatrung trungtâm tâm Định Địnhhướng hướngvị vịchủng chủng Định Địnhhướng hướngvùng vùng Định Địnhhướng hướngtoàn toàncầu cầu © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 6 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 7. Đánh giá môi trường quốc tế Đánh giá môi trường quốc tế • Các yếu tố môi trường – Kinh tế – Chính trị - Pháp luật – Văn hóa xã hội – Công nghệ • Lợi thế cạnh tranh của các quốc gia Khái niệm chỉ các yếu tố môi trường trong một quốc gia có thể thúc đẩy sự đổi mới trong các ngành công nghiệp cụ thể, vì thế tăng viễn cảnh thành công cho các công ty thuộc quốc gia này khi hoạt động quốc tế © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 7 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 8. Đánh giá môi trường quốc tế Less developed countries (LCDs) Các quốc gia kém phát triển Developed countries Các quốc gia phát triển Newly industrialised countries (NICs) Các nước công nghiệp mới Exchange Rate Tỷ giá hối đoái Economic Element Yếu tố kinh tế Infrastructure Balance of Cơ sở hạ tầng Trade Cán cân thương mại Balance of Payments Cán cân thanh toán © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 8 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 9. Đánh giá môi trường quốc tế Expropriation Sự công hữu hóa Political risk Rủi ro chính trị Indigenisation laws Các luật đặc thù/bản xứ Legal-Political Element Yếu tố chính trị-Pháp luật Administrative Protections Import Tariffs Các rào cản hành chính Quotas Thuế quan Hạn ngạch nhập khẩu © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 9 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 10. Đánh giá yếu tố môi trường Power distance Khoảng cách quyền lực Cultural differences Các khác biệt văn hóa Individualism- Sociocultural Collectivism Element Chủ nghĩa cá nhân/tập thể Yếu tố văn hóa xã hội Achievement- nurturing Orientation Định hướng khuyến Technological khích thành tích Element Yếu tố công nghệ Short-term Long-term Orientation Orientation Định hướng ngắn hạn Định hướng dài hạn Technological Transfer Chuyển giao công nghệ © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 10 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 11. Phán đoán các vấn đề chiến lược • Các phương pháp gia nhập quốc tế Xuất khẩu, cấp phép, liên minh chiến lược, các chi nhánh • Các chiến lược của tập đoàn đa quốc gia – Hội nhập toàn thế giới – Đáp ứng quốc gia – Đáp ứng vùng – Nhấn mạnh đa trọng tâm © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 11 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 12. Phán đoán các vấn đề chiến lược Các phương Pháp gia nhập Xuất khẩu Các chiến lược Toàn cầu hóa Thị trường của MNC Quốc tế Cấp phép Đáp ứng quốc gia Liên minh Chiến lược Đáp ứng vùng Mở các Nhấn mạnh đa Chi nhánh Trọng tâm © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 12 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 13. Tổ chức kinh doanh quốc tế • Các bộ phận có chức năng toàn cầu • Các bộ phận sản phẩm toàn cầu • Bộ phận quốc tế • Vùng địa lý • Ma trận toàn cầu • Cấu trúc mạng © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 13 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 14. Thích ứng với các sự khác biệt văn hóa Các chính sách bổ nhiệm Sự hồi hương Quản trị nguồn Sự tuyển dụng Nhân lực quốc tế Điều chỉnh phong cách Lựa chọn và đào tạo lãnh đạo © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 14 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 15. Trách nhiệm xã hội và các vấn đề đạo đức Các khoản chi chính trị Các vấn đề về những khoản chi ngoài số sách Các khoản hối lộ Sự moi tiền Hoa hồng bán hàng Trách nhiệm xã hội Quốc tế Chi phí bôi trơn © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 15 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 16. Lecture summary Tóm tắt bài giảng • Nature of international management • Bản chất của quản trị quốc tế Orientations: ethnocentric, polycentric, geocentric, regiocentric Các định hướng: vị chủng, đa trung tâm, toàn cầu, vùng • Assessing the international environment • Đánh giá môi trường quốc tế Environmental elements, competitive advantage of nations Các yếu tố môi trường, lợi thế cạnh tranh của quốc gia • Gauging strategic issues • Phán đoán các vấn đề chiến lược Methods of international entry, multinational strategies Các phương pháp gia nhập thị trường quốc tế, các chiến lược đa quốc gia © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 16 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 17. Lecture summary Tóm tắt bài giảng • Organising international business • Tổ chức kinh doanh quốc tế Divisions: functional, product, international Global matrix, network structure Các bộ phận: chức năng, sản phẩm quốc tế, ma trận toàn cầu, cấu trúc mạng • Adapting to cultural differences • Thích ứng với các khác biệt văn hóa International human resources, Adjusting leadership style Nguồn nhân lực quốc tế, điều chỉnh phong cách lãnh đạo • Social responsibility & ethical issues • Trách nhiệm xã hội và vấn đề đạo đức International social responsibility, Questionable payments Trách nhiệm xã hội quốc tế, các khoản cho ngoài sổ sách © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 17 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2