intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

Chia sẻ: Diên Vu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

77
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị trình bày các nội dung: Định nghĩa về môi trường, tại sao phải nghiên cứu môi trường quản trị, môi trường quản trị, văn hóa doanh nghiệp, các giá trị văn hóa doanh nghiệp quan trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

 1. CH ƯƠNG 3:  LOGO MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ HỌC PGS, TS Nguyễn Xuân Minh
 2. Môi trường kinh  Môi trường công  tế nghệ Toàn  cầu hóa Đối thủ cạnh  tranh hiện tại và  tiềm ẩn Môi  Môi  trường  trường  chính trị  Nhà  văn hóa  Khách  DOANH  xã hội pháp luật cung  hàng NGHIỆP cấp Các nhóm tạo  sức ép Môi trường vật chất Môi trường nhân  khẩu học
 3. Định nghĩa về môi trường   Môi  trường  là  các  định  chế  hay  lực  lượng  nằm  bên  ngoài  doanh nghiệp và có khả năng  ảnh hưởng đến hoạt động của  doanh nghiệp  Đánh giá mức độ ổn định của môi trường Mức độ thay đổi …degree of change: dynamic vs stable Mức độ phức tạp …degree  of  complexity:  các  thành  tố/  sự  hiểu  biết  của  tổ  chức  về  môi trường COMPANY LOGO
 4. Tại sao phải nghiên cứu môi trường quản trị?  Quan điểm quyền hạn tuyệt đối (the omnipotent view) …nhà  quản  trị  phải  chịu  trách  nhiệm  trực  tiếp  đối  với  sự  thành  công  hay  thất bại của doanh nghiệp   Quan điểm quyền hạn tượng trưng (the symbolic view) …sự thành công hay thất bại của một tổ chức là do các yếu tố nằm ngoài  tầm kiểm soát của nhà quản trị  Quan điểm tổng hợp (synthesis) …nhà  quản  trị  không  phải  là  người  vô  dụng  cũng  không  phải  là  người  có  quyền hạn tuyệt đối  COMPANY LOGO
 5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của  nhà quản trị Parameters of managerial discretion COMPANY LOGO
 6. Môi trường quản trị  Môi trường bên trong: văn hóa doanh nghiệp  Môi trường tác nghiệp  Khách hàng  Nhà cung cấp  Đối thủ cạnh tranh  Các nhóm công chúng tạo sức ép  Môi trường chung  Các yếu tố kinh tế, văn hóa và xã hội  Các yếu tố chính trị ­ pháp luật  Các yếu tố nhân khẩu học  Các yếu tố công nghệ COMPANY LOGO  Các yếu tố toàn cầu hóa
 7. Văn hóa doanh nghiệp      “ Văn hóa doanh nghiệp Free template from www.brainybetty.com 7 10/04/18 COMPANY LOGO
 8. Văn hóa doanh nghiệp      “Văn hóa doanh nghiệp là hệ thống các chuẩn mực hành vi  và các giá trị được chia sẻ giữa các thành viên trong doanh  nghiệp,  có  ảnh  hưởng  mạnh  đến  thái  độ,  cách  thức  hành  động của các thành viên trong doanh nghiệp đó”. Free template from www.brainybetty.com 8 10/04/18 COMPANY LOGO
 9. Đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp  …một hệ thống giá trị được chia sẻ rộng rãi  …được  lựa  chọn  hay  sáng  tạo  và  tích  lũy  bởi  các  thành  viên (phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của người sáng lập tổ chức)  …có  khả  năng  tác  động  đến  nhận  thức,  tư  duy  và  cảm  nhận của các thành viên Free template from www.brainybetty.com 9 10/04/18 COMPANY LOGO
 10. Văn hóa doanh nghiệp Những cách hiểu khác nhau về VHDN  VHDN là một “hệ điều hành”  VHDN là “tính cách” của doanh nghiệp  Văn hóa mạnh & văn hóa yếu Free template from www.brainybetty.com 10 10/04/18 COMPANY LOGO
 11. Văn hóa doanh nghiệp  Định hướng khách hàng  Lợi ích hài hòa giữa khách hàng, cổ đông và người lao động  Hướng tới một tổ chức luôn học tập, luôn thích ứng  Nguyên  tắc  ứng  xử  dựa  trên  sự  minh  bạch,  tính  chủ  động  sáng tạo, tính chuyên nghiệp và ý thức trách nhiệm Free template from www.brainybetty.com 11 10/04/18 COMPANY LOGO
 12. Văn hóa doanh nghiệp Các  cấu  trúc  hữu  hình:  biểu  tượng,  lễ  nghi,  câu  chuyện  truyền miệng, ngôn ngữ giao tiếp, … Niềm tin, các giá trị   Chuẩn mực hành vi:  là cách thức hành động chung.   Các giá trị được chia sẻ:  Là những mối quan tâm chung  Phải được chia sẻ rộng rãi giữa các thành viên Rất khó thay đổi Free template from www.brainybetty.com 12 10/04/18 COMPANY LOGO
 13. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp  Văn hóa doanh nghiệp và hiệu quả lãnh đạo  Văn  hóa  doanh  nghiệp  và  việc  tạo  dựng  lợi  thế  cạnh  tranh  Văn hóa doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh Tầm quan trọng của VHDN  Nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh:  Tạo phong thái riêng Hiệu quả   Tạo lực hướng tâm chung lãnh đạo  Thu hút và gìn giữ nhân tài   Khích lệ quá trình đổi mới  Free template from www.brainybetty.com 13 10/04/18 COMPANY LOGO
 14. Các giá trị văn hóa doanh nghiệp quan trọng  Định hướng dài hạn (Mission):  Mức độ tham gia của nhân viên  …xác định một định hướng dài hạn có ý nghĩa đối  (Involvement): với tổ chức …phát triển năng lực con người, tinh thần làm   Có tầm nhìn (Vision) chủ và trách nhiệm  Có hệ thống mục tiêu (Goals &   Ủy quyền (empowerment) Objectives)  Định hướng nhóm (teamwork)  Có định hướng chiến lược (strategic   Phát triển năng lực cá nhân (capability) ditection & intent)  Sự nhất quán (Consistency):  Khả năng thích ứng (Adaptability): …xác địnhn hững giá trị của hệ thống là nền  …khả năng biến đổi đòi hỏi của môi trường kinh  tảng của một nền văn hóa mạnh doanh thành hành động  Giá trị cốt lõi (core values)  Chủ động đổi mới (creating change)  Sự đồng thuận (agreement)  Định hướng khách hàng (customer   Hợp tác và hội nhập (coordination &  focussed) integration)  Là 1 tổ chức học tập (organizational  learning) Free template from www.brainybetty.com 14 10/04/18 COMPANY LOGO
 15. TẦM NHÌN FPT "...FPT  mong  muốn  trở  thành  một  tổ  chức  kiểu  mới,  giàu  mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ  thuật  và công  nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần  hưng  thịnh  quốc  gia,  đem  lại  cho  mỗi  thành  viên  của  mình điều kiện phát triển tốt nhất tài năng và một cuộc  sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.” Free template from www.brainybetty.com 15 10/04/18 COMPANY LOGO
 16. “Cùng thắp lửa thành công” Free template from www.brainybetty.com 16 10/04/18 COMPANY LOGO
 17. Giá trị cốt lõi: Trường Đại học Ngoại thương CHẤT LƯỢNG HIỆN ĐẠI HIỆU QUẢ CHUYÊN NGHIỆP UY TÍN 10/04/18 Free template from www.brainybetty.com 17 COMPANY LOGO
 18. Các dang văn hóa tổ chức 1. Hướng nội (Internal Focus)  Tư chủ + Nhất quán 2. Hướng ngoại (External Focus)  Khả năng thích ứng + Định hướng dài hạn 3. Linh hoạt (Flexible)  Khả năng thích ứng + Tự chủ 4. Ổn định (Stable)  Định hướng dài hạn + Nhất quán 10/04/18 COMPANY LOGO
 19. Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đối với hoạt  động quản trị Hoạch định  Mức độ rủi ro cần có trong các kế hoạch  Các kế hoạch nên được xây dựng bởi cá nhân hay nhóm  Mức độ kỹ lưỡng trong phân tích môi trường mà nhà quản trị  cần Tổ chức  Mức độ tự chủ trong công việc của nhân viên  Công việc được thực hiện theo nhóm hay cá nhân  Mức độ tương tác/ hợp tác giữa các nhà quản trị phòng ban 10/04/18 Free template from www.brainybetty.com 19 COMPANY LOGO
 20. Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đối với hoạt  động quản trị Lãnh đạo  Mức độ quan tâm của nhà quản trị đến sự thỏa mãn công việc  của nhân viên  Phong cách lãnh đạo nào sẽ phù hợp với doanh nghiệp  Sự bất đồng (dù mang tính chất xây dựng) có được chấp  thuận? Kiểm soát  Nhân viên tự kiểm soát công việc hay áp đặt sự kiểm soát từ  bên ngoài  Tiêu chí nào cần được chú trọng trong đánh giá thành tích  Hậu quả của việc chi tiêu vượt quá ngân sách 10/04/18 Free template from www.brainybetty.com 20 COMPANY LOGO
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2