intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Trang Thành Lập

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
27
lượt xem
3
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Trang Thành Lập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức năng điều khiển trong quản trị, hay nói cách khác là chức năng lãnh đạo trong quản trị sẽ giúp tổ chức đạt được mục tiêu trên cơ sở của lãnh đạo hiệu quả và khơi dậy những nỗ lực của nhân viên để họ thực hiện công việc tốt hơn. Cùng tham khảo thêm về chức năng này trong chương 7 của bài giảng sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Trang Thành Lập

 1. CHƯƠNG 7 CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN 
 2. VAI TRÒ CỦA LÃNH  ĐẠO VÀ ĐỘNG VIÊN  Giúp tổ chức đạt được mục tiêu trên cơ sở  của lãnh đạo hiệu quả. Khơi dậy những nỗ lực của nhân viên để  họ thực hiện công việc tốt hơn.
 3. LÃNH ĐẠO VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Lãnh đạo là làm cho công việc được hoàn  thành bởi người khác. Lãnh đạo là chỉ dẫn điều khiển, ra lệnh và đi  trước. Lãnh đạo là tìm cách ảnh hưởng đến người  khác để đạt được các mục tiêu của tổ chức.
 4. Các dạng phong cách lãnh đạo PCLĐ độc đoán PCLĐ dân chủ  PCLĐ tự do
 5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN  PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Tùy thuộc vào đặc điểm của nhà quản trị  (trình độ, năng lực, sự hiểu biết và tính  cách của nhà quản trị) Tùy thuộc vào đặc điểm của nhân viên  (trình độ, năng lực, sự hiểu biết về công  việc và phẩm chất của nhân viên) Tùy thuộc vào đặc điểm công việc phải  giải quyết (tính cấp bách, mực độ phức  tạp, tầm quan trọng của công việc,…)
 6. KHÁI NIỆM ĐỘNG VIÊN  Động viên là tạo ra sự nỗ lực hơn ở nhân viên trong  quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ  sở thoả mãn nhu cầu cá nhân   Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích  cực trong thái độ và hành vi của con người,trên cơ  sở đó các mục tiêu được thực hiện  Muốn động viên được nhân viên , nhà quản trị phải  tạo ra động lực thúc đẩy họ làm việc
 7. Lý thuyết của Maslow (5 nhu cầu) Tự thể hiện  Tôn trọng Xã hội An toàn Sinh lý
 8. THUYẾT NHU CẦU CỦA MASLOW NHU CẦU TỰ  NHU CẦU THỂ  TỰ HIỆN NHU CẦU TRỌNG XàHỘI Phát triển cá  NHU CẦU Thành đạt nhân. Tự hoàn thiện. NHU  AN TOÀN Được chấp nhận Tự tin CẦU  Được yêu thương Tự trọng Được là thành  Được công nhận SINH  HỌC Sự đảm bảo viên của tập thể. Thực  Sự ổn định  Tình bạn phẩm Hoà bình Không khí Nước Giấc ngủ
 9. Thuyết X, Y Thuyết X của McGregor là những giả định  rằng con người không thích làm việc và cần  phải được kiểm soát và chỉ dẫn. Thuyết Y của McGregor là ý kiến cho rằng  con người, trong điều kiện thích hợp sẽ yêu  thích công việc, tìm kiếm trách nhiệm và tự  kiểm soát.
 10. THUYẾT 2 YẾU TỐ CỦA HERZBERG Các yếu tố duy trì Các yếu tố động viên (Liên quan đến quan hệ giữa các cá nhân (Liên quan đến tính chất công việc, nội và tổ chức, bối cảnh làm việc hoặc phạm dung công việc & những tưởng vi công việc ) thưởng ) Phương pháp giám sát Sự thử thách công việc Hệ thống phân phối thu nhập Các cơ hội thăng tiến Quan hệ với đồng nghiệp Ý nghĩa cũa các thành tựu Điều kiện làm việc Sự nhận dạng khi công việc được Công việc ổn định thực hiện. Chính sách của công ty Ý nghiã của các trách nhiệm Địa vị Sự công nhận Quan hệ giữa các cá nhân Sự thành đạt Ảnh hưởng của yếu tố duy trì Ảnh hưởng của yếu tố động viên Khi đúng Khi sai Khi đúng Khi sai Không có sự bất Bất mãn Thoả mãn Không thoả mãn mãn Hưng phấn trong Không có sự bất Không tạo ra sự Ảnh hưởng tiêu cực quá trình làm việc mãn (Vẫn giữ hưng phấn hơn. (chán nản, thờ ơ, (hăng hái hơn, có được mức bình ….) trách nhiệm hơn) thường)
 11. Thuyết mong đợi (kì vọng) Để động viên người lao động NQTcần làm  cho họ mong đợi vào   Khả năng thực hiện nhiệm vụ  Giá trị phần thưởng được nhận thức  Khả năng nhận được phần thưởng nếu hoàn  thành nhiệm vụ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản