Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - TS. Đoàn Gia Dũng

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
16
lượt xem
3
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - TS. Đoàn Gia Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 giúp người học hiểu về "Lãnh đạo". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm về lãnh đạo, lý thuyết về đặc điểm của nhà lãnh đạo, lý thuyết về hành vi lãnh đạo, giải thích cách tiếp cận lãnh đạo theo tình huống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - TS. Đoàn Gia Dũng

CHƯƠNG 8: LÃNH ĐẠO<br /> <br /> NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Khái niệm về lãnh đạo<br /> Lý thuyết về đặc điểm của nhà lãnh đạo<br /> Lý thuyết về hành vi lãnh đạo<br /> Giải thích cách tiếp cận lãnh đạo theo tình<br /> huống<br /> <br /> Khái niệm về lãnh đạo<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Khái niệm lãnh đạo<br /> Các hoạt động lãnh đạo<br /> Sự khác nhau giữa nhà quản trị và lãnh đạo<br /> Năm cơ sở quyền lực trong lãnh đạo<br /> <br /> Khái niệm về lãnh đạo<br /> • Khái niệm:<br /> – Lãnh đạo (Leadership) là tạo động lực thúc đẩy<br /> (motivation), truyền cảm hứng (inspiration) và ảnh<br /> hưởng (influence) đến người khác (others) để đạt<br /> được mục đích (accomplishment)<br /> <br /> Khái niệm về lãnh đạo<br /> • Các hoạt động cơ bản của lãnh đạo<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> Chỉ đạo<br /> Gợi ý<br /> Hỗ trợ động viên<br /> Đôn đốc<br /> Làm gương trong mọi sự thay đổi<br /> Ủy quyền<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản