Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
33
lượt xem
13
download

Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 trình bày về "Hệ thống CRM". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Chính sách chăm sóc khách hàng, cơ sở dữ liệu khách hàng, các hình thức chăm sóc khách hàng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

Môn h c<br /> <br /> Qu n tr<br /> khá hà<br /> Quan h khách hàng<br /> (Customer Relationship Management – CRM)<br /> <br /> Chương 4.<br /> H th ng CRM<br /> <br /> Chương 4<br /> Chi n lư c CRM<br /> I.<br /> <br /> Chính sách chăm sóc khách hàng.<br /> <br /> I.1. Xây d ng chi n lư c CRM<br /> M c ích xây d ng chi n lư c:<br /> Xây d ng và duy trì quan h v i KH<br /> Duy trì và nâng cao ch t lư ng d ch v<br /> Các thành ph n c a chi n lư c CRM<br /> D ch v khách hàng<br /> Khôi ph c s<br /> <br /> tín nhi m c a KH<br /> <br /> Chương 4<br /> Chi n lư c CRM<br /> I.1. Xây d ng chi n lư c CRM<br /> <br /> Chương 4<br /> Chi n lư c CRM<br /> I.1. Xây d ng chi n lư c CRM<br /> N i dung chi n lư c:<br /> Cung c p ch t lư ng SP/DV t t nh t và giá tr<br /> cho KH d a trên phân nhóm KH chính xác<br /> Các chi n lư c i t<br /> <br /> c p<br /> <br /> th p<br /> <br /> nc p<br /> <br /> Vi c l a ch n chi n lư c ph thu c vào:<br /> Lo i hình kinh doanh doanh<br /> Đ i tư ng KH<br /> C p<br /> <br /> trung thành hi n có<br /> <br /> Năng l c c a DN<br /> <br /> cao<br /> <br /> Chương 4<br /> Chi n lư c CRM<br /> I.2. Văn hóa d ch v khách hàng<br /> <br /> “Khách hàng là tài s n l n nh t c a m i<br /> Công ty, b i vì Công ty không th t n t i<br /> n u không có khách hàng”<br /> Erwin Frand<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản