intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Tổng quan về thuế - Chương 2: Thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:70

0
87
lượt xem
17
download

Bài giảng Tổng quan về thuế - Chương 2: Thuế giá trị gia tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày trong chương 2 Thuế giá trị gia tăng nằm trong bài giảng tổng quan về thuế nhằm trình bày về khái niệm, đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, căn cứ và phương pháp tính thuế, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế giá trị gia tăng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan về thuế - Chương 2: Thuế giá trị gia tăng

 1. • THUẾ GTGT • CHƯƠNG II 06/02/14 THUE GTGT 1
 2. NỘI DUNG I- KHÁI NIỆM II- ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ III- ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GTGT IV- CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ. V- KÊ KHAI, NỘP THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ 06/02/14 THUE GTGT 2
 3. I. KHÁI NIỆM • Thuế GTGT là một loại thuế gián thu, được tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ nhập khẩu, sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Khoản thuế này do đối tượng tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ chịu. • TGTGT được được gọi tắt VAT (Value Added Tax), theo tiếng Pháp là TVA (Taxe Sur La Valeur Ajouteé). 06/02/14 THUE GTGT 3
 4.         MỘT VÀI NÉT VỀ THUẾ GTGT ­ Quá trình hình thành và phát triển  • Thuế GTGT hay còn được viết tắt là VAT (Value Added Tax) bắt nguồn từ thuế doanh thu. • Người đầu tiên khai sinh ra thuế GTGT là một người Đức tên Sarlfried Von Siemens. • Vào năm 1954, Pháp là nước đầu tiên áp dụng thuế GTGT (TVA) Lúc đầu chỉ áp dụng đối với sản phẩm công nghiệp với mức thuế suất thấp nhất là 20% và chỉ cho thu đối với khâu nguyên liệu. 06/02/14 THUE GTGT 4
 5. • Quá trình thống nhất Châu Aâu & những năm 1960 đã tạo điều kiện thuận lợi để thuế GTGT triển khai nhanh chóng đến các nước Châu Aâu (EEC), • được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Đến nay TGTGT được áp dụng rộng rãi trên thế giới (gần 130 nước áp dụng). 06/02/14 THUE GTGT 5
 6.    ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH ƯU VIỆT CỦA TGTGT SO  VỚI THUẾ DT • GIỐNG : +LÀ THUẾ ĐÁNH VÀO HÀNG HOÁ,     +THU VÀO MỖI KHÂU LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ; + ĐƯỢC XÁC ĐỊNH DỰA TRÊN GIÁ HÀNG HOÁ • KHÁC:  THUẾ GTGT ĐÁNH TRÊN GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HOÁ,  TRONG KHI TDT ĐÁNH TRÊN TOÀN BỘ GIÁ TRỊ CỦA HÀNG  HOÁ.    TGTGT CÓ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ  HƠN TDT 06/02/14 THUE GTGT 6
 7. ƯU ĐIỂM CỦA TGTGT/ TDT • KHẮC PHỤC NHƯỢC ĐIỂM THU TRÙNG VÀ THUẾ  CHỒNG THUẾ CỦA TDT; • RẤT HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ THUẾ : + TÍNH TỰ QUẢN GIỮA CÁC DN CAO. + KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO SỐ LẦN LUÂN CHUYỂN  HÀNG HOÁ; + HẠN CHẾ TRỐN THUẾ HAY TRÁNH THUẾ Ở CÁC  KHÂU LUÂN CHUYỂN + THÚC ĐẨY TĂNG CƯỜNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN  VÀ CHẾ ĐỘ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ. • KHUYẾN KHÍCH MẠNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT  KHẨU  KICH THÍCH kt PHÁT TRIỂN. • TĂNG THU CHO NSNN. 06/02/14 THUE GTGT 7
 8.         TGTGT TẠI VIỆT NAM • TGTGT dưới tên gọi là Thuế trị giá gia tăng, được CQ Sàigịn nghiên cứu vá ban hành được hình thức Luật vào năm 1973. Tuy nhiên việc áp dụng vào thực tế bị khĩ khăn. (do tình hình chiến sự và bị phản đối) • Trong quá trình nghiên cứu cải cách hệ thống thuế VN, Thuế GTGT đã được nghiên cứu, áp dụng theo chế độ thí điểm t ừ năm 1993 cho một số các doanh nghiệp. Luật thuế giá trị gia tăng đ ược Quốc H ội CHXHCNVN khoá IX kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10-5 -1997, công bố ngày 22-5-1997 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-1999. • Việc ban hành Luật thuế GTGT để thay thế cho chính sách thuế doanh thu nhằm vào các mục tiêu sau: • 1- Đẩy mạnh XK, thúc đẩy SX phát triển, mở rộng lưu thông HH. • 2- Bảo đảm số thu quan trọng và tương đối ổn định cho NSNN, hạn chế được việc thất thu thuế. • 3- Tăng cường công tác hạch toán kế toán và thúc đ ẩy vi ệc th ực hiện mua bán hàng hoá có hoá đơn, chứng từ. • 4- Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế ở nước ta phù h ợp v ới phát triển của nền kinh tế thị trường theo xu hướng h ội nh ập quốc tế . 06/02/14 THUE GTGT 8
 9.       VĂN BẢN PHÁP QUY HIỆN HÀNH QUAN TRỌNG • Luật số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội  • Nghị định số 123/2008/NĐ­CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của  Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật TGTGT • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; • Thông tư 129/2008/TT­BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn về Thuế giá  trị tăng. • Nghị định số 118/2008/NĐ­CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ  chức của Bộ Tài chính. • Nghị định số 121/2011/NĐ­CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của  Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 123 • Thông tư 06/2012/TT­BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, NĐ  123/2008/NĐ­CP và 121/2011/NĐ­CP 06/02/14 THUE GTGT 9
 10. Đặc điểm của TGTGT VN + Đối tượng DN bao quát hết (DN & hộ KD  nhỏ lẻ)  + Đối tượng chịu thuế : 26 nhóm hh,dv  không TGTGT;  + Áp dụng song song 2 phương pháp tính  thuế : KT & TT  + Tương ứng hoá đơn nhiều loại và việc KT  có phân biệt theo quy định vể HĐCT. 06/02/14 THUE GTGT 10
 11.    NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA                                        LUẬT THUẾ GTGT HIỆN HÀNH                                    (NĐ 121 & TT 06) 06/02/14 THUE GTGT 11
 12. Luật gồm 4 chương, 22 điều. • Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1­5: Phạm vi điều chỉnh, ĐTCT & không chịu TGTGT, người  nộp thuế, các trường hợp không phải kê khai, tính nộp TGTGT • Chương II: CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ      Mục 1. CĂN CỨ TÍNH THUẾ  Điều 6­ 11  Căn cứ tính thuế, GTT và  TS (0%, 5% & 10% ) & thời điểm xác định TGTGT    Mục 2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ      Điều 12,13  Phương pháp khấu trừ & Phương pháp tính trực tiếp  trên GTGT • Chương III:  KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ Mục 1. KHẤU TRỪ THUẾ  (Điều 14­ 17  Nguyên tắc ,Điều kiện khấu  trừ chung, điều kiện khấu trừ, hoàn thuế/ HH, dịch vụ XK & được  coi như xuất khẩu)  Mục 2. HOÀN THUẾ  (Điều 18­ 20 Đối tượng và trường hợp , Điều  kiện và thủ tục & Nơi được hoàn thuế GTGT) • Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN , 2 điều 21& 22  Hiệu lực thi hành,  Tổ chức thu thuế GTGT 06/02/14 THUE GTGT 12
 13. III- ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT • A)ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GTGT:Là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại VN; (Bao gồm cả hàng hoá,dịch vụ mua của tổ chức nước ngoài, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế theo quy định. 06/02/14 THUE GTGT 13
 14.    Đối tượng không chịu thuế (26    nhóm HH, DVquy định trong luật) • 1­ Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ  sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế  biến của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất,  trực tiếp đánh bắt bán ra. • 2­ Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây  trồng  • 3­ Sản phẩm muối  • 4­ Hàng hoá nhập khẩu (trong DM quy  định) 06/02/14 THUE GTGT 14
 15. • 5­ Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do nhà nước  bán cho người đang thuê theo quy định tại  Nghị định số 61/CP • 6­ Chuyển quyền sử dụng đất. • 7­ Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư  • 8­ Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm học sinh và  các dịch vụ bảo hiểm con người  • 9­Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y .   • 10­Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và  Internet phổ cập  • 11­Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh,  thoát nước; duy trì vườn thú, vườn hoa, công  viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công  cộng; dịch vụ tang lễ.  06/02/14 THUE GTGT 15
 16. • 12. Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn  vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ  nhân đạo đối với các công trình văn hóa,  nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ  sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách  xã hội. • 13. Dạy học, dạy nghề theo quy định  • 14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng  nguồn vốn NSNN. • 15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp  chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị,  sách giáo khoa, giáo trình, … (kể cả dưới  dạng băng,đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện  tử; in tiền). • 16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng  06/02/14 xe buýt, xe điện … (noi thi) THUE GTGT 16
 17. • 17. Hàng hoá thuộc loại trong nước  chưa sản xuất được nhập khẩu trong  các trường hợp sử dụng trực tiếp cho  hoạt động nghiên cứu khoa học, phát  triển công nghệ; tiến hành hoạt động  tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu,  khí đốt… • 18. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ  quốc phòng, an ninh. • 19. Hàng nhập khẩu và hàng hoá, dịch  vụ bán cho các tổ chức, cá nhân để  viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn  06/02/14 lại trong các trường hợp theo quy định . THUE GTGT 17
 18. • 20. HH chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh  thổ VN; hàng tạm NK, tái XK; hàng tạm  XK, tái NK; nguyên liệu NK để sản xuất,  gia công HH XK theo hợp đồng SX, gia  công XK ký kết với bên nước ngoài;  • HH,DV được mua bán giữa nước ngoài  với các khu phi thuế quan và giữa các  khu phi thuế quan với nhau. •  21. Chuyển giao công nghệ; chuyển  nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy  định của Luật.  06/02/14 THUE GTGT 18
 19. • 22. Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng và các  loại vàng chưa được chế tác thành sản phẩm  mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác.  • 23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên,  khoáng sản khai thác chưa chế biến. • 24. Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho  bộ phận cơ thể của người bệnh. • 25. Hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh  doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp  hơn mức lương tối thiểu chung. • 26. Các hàng hóa, dịch vụ theo quy định … (Hàng hoá bán miễn thuế , Hàng dự trữ quốc  gia, Các hoạt động có thu phí, lệ phí của Nhà  nước, Rà phá bom mìn, vật nổ do các đơn vị  quốc phòng thực hiện …)  06/02/14 THUE GTGT 19
 20. Sơ đồ của HH,DV chịu và không  chịu TGTGT                                                                             TGTGT ĐẦU RA   TGTGT  ĐVÀO     TT NÔI ĐỊA CHỊU TGTGT 5% 10% KHẤU TRỪ HH CÒN LẠI TGTGT ĐẦU VÀO TGTGT 0% HH,DV SX,LT,NK XK 29 NH KHÔNG TGTGT TT NỘI ĐIA TGTGT TGTGT ĐVÀO 06/02/14 THUE GTGT 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản