BÀI TẬP TIỆM CẬN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
362
lượt xem
55
download

BÀI TẬP TIỆM CẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án môn Toán lớp 12 Chương 1_ Bài tập tiệm cận theo Chương trình chuẩn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP TIỆM CẬN

  1. Số tiết: 1 Bài: BÀI TẬP TIỆM CẬN I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: - Nắm vững phương pháp tìm TCĐ, TCN của đồ thị hàm số. 2. Về kỷ năng: - Tìm được TCĐ, TCN của đồ thị hs . 3. Về tư duy, thái độ: - Rèn luyện tư duy logic, tư duy lý luận. - Tích cực, chủ động nắm kiến thức, tham gia xây dựng bài. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, thước kẻ,bảng phụ, phiếu học tập, đèn chiếu (nếu có) 2. Chuẩn bị của học sinh: - SGK, Xem lại phương pháp tìm TCĐ, TCN của bài học và các nội dung kiến thức có liên quan đến bài học. - Làm các bài tập về nhà. III. PHƯƠNG PHÁP: Gợi mở, vấn đáp, giải quyết vấn đề. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: Bài cũ (7 phút): x 1) N ªu ®Þnh nghÜa TC§, ¸p dông t×m TC§ cña ®å thÞ hs: y = . 2-x 2)Cho hs y = x 2 − 2 x + 1. T ×m tiÖm cËn cña ®å thÞ hs nÕu cã. 2. Bài mới: Hoạt động 1: Cho học sinh tiếp cận dạng bài tập không có tiệm cận. T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 10’ - Phát phiếu học tập 1 - Học sinh thảo luận nhóm Phiếu học tập 1. HĐ1. Tìm tiệm cận của các đồ - Học sinh trình bày lời giải thị hs sau: trên bảng. a) y = 1 − x 2 . - Nhận xét, đánh giá câu a, b của x 2 − 3x + 2 b) y = HĐ1. x −1 - KQ: Hoạt động 2: Cho học sinh tiếp cận với dạng tiệm cận một bên. T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 12’ - Phát phiếu học tập 2. - Học sinh thảo luận nhóm. Phiếu học tập 2. Tìm tiệm cận của đồ thị các hs: 1 1) y = . x - Nhận xét, đánh giá. - Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài giải. x +1 2) y = x −1 Hoạt động 3: Cho học sinh tiếp cận với dạng bài tập có nhiều tiệm cận.
  2. T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 12’ - Phát phiếu học tập 3. - Học sinh thảo luận nhóm. Phiếu học tập 3. Tìm tiệm cận của đồ thị các hs: x −1 1) y = 2 . x −4 - Nhận xét, đánh giá. - Đại diện nhóm lên bảng x 2 − 3x + 2 trình bày bài giải. 2) y = . ( x − 1) 2 3. Bài tập cũng cố : Hoạt động 4: ( bài tập TNKQ) 3x-1 B1. S è ®−êng tiÖm cËn cña ®å thÞ hs y = l μ: 5-2x a)1 b) 2 c) 3 d ) 0 x +1 B 2. Cho hs y = 2 cã ®å thÞ ( C ) . x − 2x − 3 Chän kh¼ng ®Þnh ®óng trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau: a) ( C ) cã 2 tiÖm cËn ®øng lμ x = -1; x = 3. b) ( C ) cã 1 TC§ lμ x = 3 vμ mét TCN lμ y = 0. c) ( C ) cã 1 TC§ lμ x = 3 vμ kh«ng cã TCN. d) ( C ) cã 1 TCN lμ y = 0 vμ kh«ng cã TC§. ĐÁP ÁN: B1. B. B2. B. - Mục tiêu của bài học. 4.Hướng dẫn học bài ở nhà và làm bài tập về nhà (2’): - Cách tìm TCĐ, TCN của đồ thị hàm số. Xem bài khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số tr 31. V. PHỤ LỤC: 1. Phiếu học tập: Phiếu số 1 : Phiếu số 2: Phiếu số 3: Phiếu số 4:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản