intTypePromotion=3

Bài thuyết trình môn Thực phẩm chức năng: Những quy định thực phẩm chức năng của Mỹ

Chia sẻ: Bay Bay | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
61
lượt xem
11
download

Bài thuyết trình môn Thực phẩm chức năng: Những quy định thực phẩm chức năng của Mỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình môn Thực phẩm chức năng: Những quy định thực phẩm chức năng của Mỹ bao gồm những nội dung về giới thiệu chung thực phẩm chức năng; đặc điểm thực phẩm chức năng; quy định về thực phẩm chức năng của Việt Nam và Mỹ. Mời các bạn tham khảo bài thuyết trình để nắm bắt nội dung cụ thể hơn.

 

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình môn Thực phẩm chức năng: Những quy định thực phẩm chức năng của Mỹ

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MÔN: THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BÀI BÁO CÁO:  Những Quy Định Thực Phẩm Chức  Năng Của Mỹ GVHD: Ths. Lương Hồng  Quang Nhóm 2 – Thứ 6 – Tiết 789
 2. NỘI DUNG I. Giới thiệu về thực phẩm chức năng II. Đặc điểm thực phẩm chức năng III. Quy định về Thực phẩm chức năng của  Việt Nam và Mỹ 
 3. I. Giới thiệu về thực phẩm chức  năng “TPCN là th “TPCN là thựực ph c phẩẩm dùng đ m dùng đểể    hhỗỗ tr  trợợ ch  chứức năng c c năng củủa các b a các bộộ    ph phậận trong c n trong cơơ th thểể Ng ười, có   Ngườ i, có  tác d tác dụụng dinh d ng dinh dưỡ ưỡng, t ng, tạạo cho  o cho  ccơơ th  thểể tình tr  tình trạạng tho ng thoảải mái,  i mái,  tăng s tăng sứức đ c đềề kháng và gi  kháng và giảảm  m  nguy c nguy cơơ b bệệnh t nh tậật”t” VI VIỆỆT NAM T NAM
 4. I. Giới thiệu về thực phẩm chức  năng EU EU “TPCN là lo “TPCN là loạại th i thựực ph c phẩẩm ph m phảải i  đđượược ch c chứứng minh rõ ràng là có  ng minh rõ ràng là có ảảnh  nh  hhưở ưởng t ng tốốt đ t đếến m n mộột ho t hoặặc m c mộột st sốố    chchứức năng m c năng mụục tiêu c c tiêu củủa c a cơơ th  thểể, l, lợợi i  ích v ích vượượt tr t trộội so v i so vớới hi i hiệệu qu u quảả dinh   dinh  ddưỡưỡng thông th ng thông thườ ường, c ng, cảải thi i thiệện tình  n tình  trtrạạng tho ng thoảải mái, kh i mái, khỏỏe kho e khoắắn và làm  n và làm  gigiảảm nguy c m nguy cơơ b bệệnh tnh tậật c t củủa c a cơơ th thểể””
 5. II. Đặc điểm của thực phẩm chức  năng: Thực phẩm chức năng Thuốc Giống ­ Có hình dạng, quy cách đóng gói tương tự nhau (viên nang, viên nhộng, chai lọ,…) ­ Có hàm lượng hoạt chất vượt trội,… Khác Nhau ­ Không được xem là thuốc, được quản lý như là  ­ Được quản lý bởi ngành dược thực phẩm ­ Phải ghi nhãn là thực phẩm chức năng ­ Phải ghi nhãn là dược phẩm ­ Có tác dụng phòng bệnh, hỗ trợ điều trị bệnh ­ Tác dụng chữa và điều trị bệnh ­ Có nguồn gốc từ thực phẩm tự nhiên, hoặc là thực  ­ Nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp phẩm tự nhiên ­ Không cần chỉ định của thầy thuốc ­ Phải có chỉ định của thầy thuốc ­ Có thể bán ở nhà thuốc và các nơi khác như siêu  ­ Chỉ được bán tại các nhà thuốc thị, cửa hàng chuyên biệt ­ Có thể bán hàng theo hình thức đa cấp ­ Cấm bán hàng theo hình thức đa cấp
 6. SSảản xu n xuấất ch t chếế    Có tác d Có tác dụụng đ ng đếến m n mộột t  bi biếến theo công  n theo công  hay nhi hay nhiềều ch u chứức năng c c năng cơơ    th thứứcc thể thể Sử dụng thường  xuyên liên tục,  Đặc điểm  không có tai biến và  của Thực  tác dụng phụ Phẩm Chức  Năng Có th Có thểể lo  loạại b i bỏỏ các   các  Có ngu ch chấất b t bấất l t lợợi và b i và bổổ    Có nguồồn g n gốốc t c tựự nhiên  nhiên sung các ch sung các chấất có lt có lợợi.i. Ghi nhãn s Ghi nhãn sảản ph n phẩẩm theo  m theo  quy đ quy địịnh ghi nhãn nh ghi nhãn
 7. USA VIỆT NAM III. Quy định về ThựHàm l Hàm lượng calo: c ph ẩm ch ượng ch ức năng  ất bổ sung: của Việt Nam và M trong thực phẩm đỹ “Không calo” hoặc một lượng nhỏ:  30g hoặc > 50g: 
 8. III. Quy định về Thực phẩm chức năng của  Việt Nam và Mỹ  1. THỰC PHẨM BỔ SUNG: Thực phẩm bổ sung USA VIỆT NAM  Các báo cáo hỗ trợ dinh dưỡng được phép  ghi trên nhãn: 1. Các lợi ích có liên quan đến bệnh thiếu hụt  chất dinh dưỡng cổ điển và sự phổ biến của  bệnh này. 2. Mô tả vai trò của một thành phần dinh  dưỡng hoặc  một chế độ dinh dưỡng làm ảnh  hưởng cấu trúc hoặc chức năng của cơ thể  con người. 3. Đặc điểm cơ chế tài liệu về thành phần  dinh dưỡng hoặc chế độ dinh dưỡng đóng vai  trò duy trì cấu trúc hoặc chức năng. 4. Mô tả chung về sự khỏe mạnh từ việc tiêu 
 9. III. Quy định về Thực phẩm chức năng của  Việt Nam và Mỹ  2. THỰC PHẨM CHỮA BỆNH: THỰC PHẨM CHỮA BỆNH  THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC (MEDICAL FOOD) USA VIỆT NAM Là một thực phẩm được bào chế đặc biệt cho  Các sản phẩm này chỉ được sử dụng dưới sự  bệnh nhân khi có nhu cầu dinh dưỡng đặc  chỉ định, hướng dẫn và theo dõi của nhân viên  biệt mà không thể đạt được từ chế độ ăn  y tế. uống bình thường. sử dụng dưới dự giám sát    của bác sĩ. Không phải là một loại thuốc ngay cả khi nó  Các sản phẩm phải dựa trên các công thức  được sử dụng trong việc quản lý bệnh khoa học đã được thông qua sự đánh giá y  học, có hiệu quả như nhà sản xuất đã công  bố. 
 10. III. Quy định về Thực phẩm chức năng của  Việt Nam và Mỹ  2. THỰC PHẨM CHỮA BỆNH: THỰC PHẨM CHỮA BỆNH  THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC (MEDICAL FOOD) USA VIỆT NAM Nhãn sản phẩm có thể có các thông tin về  Nhà sản xuất phải công bố công dụng, đối  tính hữu dụng có cơ sở khoa học trong việc  tượng sử dụng, liều dùng, cách dụng cụ thể  quản lý chế độ ăn uống của một bệnh hoặc  khi sử dụng trong bệnh viện và cảnh báo  nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt. nguy cơ an toàn thực phẩm trong một số  trường hợp cụ thể khi sử dụng ngoại trú
 11. III. Quy định về Thực phẩm chức năng của  Việt Nam và Mỹ  3. GHI NHÃN: USA VIỆT NAM ­ Các báo cáo trên nhãn được xem là “Ghi  ­ Tên thực phẩm chức năng phải kèm theo tên  nhãn”. nhóm thực phẩm ghi trên phần chính của  ­ Bất kỳ thông tin gây sai lệch hoặc gây hiểu  nhãn nhầm được xem là “Ghi sai nhãn”. ­ Đối với các sản phẩm chưa được thử  ­ Bất kỳ tài liệu quảng cáo , Vd: cuốn sách  nghiệm lâm sàng thì phải ghi dùng để hỗ trợ  đặt gần điểm bán củng được xem là nhãn  chức năng của cơ thể con người mác, phải tuân thủ luật pháp dưới sự quản lý  ­ Đối với các sản phẩm đã thử nghiệm lâm  của FFDCA sàng hoặc có thành phần chính tạo nên chức  ­ Nếu TPCN thuộc nhóm bổ sung thì nhãn  năng thì được công bố hỗ trợ điều trị cho một  phải ghi rõ “Thực phẩm bổ sung” để phân  hoặc một số bệnh cụ thể theo quy định. biệt TPCN với thực phẩm và thuốc. ­ Thời hạn sử dụng ­ Nhãn phải mang theo một chú ý không nhận  ­ Các cụm từ thể hiện tên nhóm thực phẩm,  trách nhiệm để người tiêu dung không bị  cụm từ “Thực phẩm chức năng” và cụm từ  nhầm lẫn: " Công bố này chưa được đánh  "Chú ý: Sản phẩm này không phải là  giá bởi các Cục Quản lý Thực phẩm và  thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc  Dược phẩm. Sản phẩm này không dùng  chữa bệnh” để chẩn đoán , điều trị , chữa bệnh hoặc  ngăn chặn các bệnh. "
 12. III. Quy định về Thực phẩm chức năng của  Việt Nam và Mỹ  3. GHI NHÃN: USA VIỆT NAM ­ Khi ghi một yêu cầu dinh dưỡng trên nhãn  ­ Phải công bố mức đáp ứng đối với vitamin  thì phải kèm theo bảng dinh dưỡng chứa các  và khoáng chất trên khẩu phần ăn (serving  thông tin thực tế về hàm lượng Calo, chất  size) hoặc trên 100g sản phẩm.             béo, protein, carbohydrate, vitamin, khoáng  ­ Phải ghi rõ định lượng hoặc tỷ lệ phần trăm  chất có trong sản phẩm. thành phần cấu tạo trên nhãn san phâm. ̉ ̉
 13. NNếếu TPCN thu u TPCN thuộộc nhóm b c nhóm bổổ sung thì nhãn ph  sung thì nhãn phảải ghi rõ  i ghi rõ “Th “Thựực c  ph phẩẩm b m bổổ sung”   sung” đđểể phân bi  phân biệệt TPCN v t TPCN vớới th i thựực ph c phẩẩm và  m và  thu thuốốc.c.
 14.  " Công b ố này ch  " Công bố  này chưưa  a  đđượ ược đánh giá b c đánh giá bởởi các  i các  CCụục Qu c Quảản lý Th n lý Thựực c  ph phẩẩm và D m và Dượ ược ph c phẩẩm.  m.  SSảản ph n phẩẩm này không  m này không  dùng đ dùng đểể ch  chẩẩn đoán ,  n đoán ,  đi điềều tr u trịị , ch  , chữữa b a bệệnh  nh  ho hoặặc ngăn ch c ngăn chặặn các  n các  bbệệnh. " nh. "
 15. VIỆT NAM
 16. USA
 17. III. Quy định về Thực phẩm chức năng của  Việt Nam và Mỹ  VI VIỆỆT NAM T NAM USA USA QuQuốốc h c hộội thông qua lu i thông qua luậật t →→ T  Tổổng th ng thốống ký  ng ký  quy quyếết đ t địịnh thông qua và tr nh thông qua và trởở thành đ  thành đạạo o  CCụục An toàn th c An toàn thựực c  lu luậật trong B t trong Bộộ lu  luậật Hoa K t Hoa Kỳỳ (USC).  (USC). phphẩẩm ­ B m ­ Bộộ Y t  Y tếế có   có  trách nhi trách nhiệệm t m tổổ ch  chứức c  tri triểển khai, ch n khai, chỉỉ đ  đạạo,  o,  kikiểểm tra và giám sát  m tra và giám sát  viviệệc th c thựực hi c hiệện Thông  n Thông  ttưư này.  này.
 18. III. Quy định về Thực phẩm chức năng của  Việt Nam và Mỹ  USA ­ FDA thu h ­ FDA thu hồồi s i sảản ph n phẩẩm và  m và  yêu c yêu cầầu b u bồồi th i thườường. ng. ­ N ­ Nếếu công ty có s u công ty có sảản ph n phẩẩm b m bịị    SSảản ph n phẩẩm  m  thu h thu hồồi thi thấấy không th y không thỏỏa đáng  a đáng  dán sai nhãn dán sai nhãn thì FDA th thì FDA thẩẩm tra lm tra lạại.i. ­ Trong m ­ Trong mộột s t sốố tr ường h  trườ ng hợợp,  p,  công ty đ công ty đượ ược yêu c c yêu cầầu du dừừng  ng  viviệệc đi c điềều ch u chỉỉnh nhãn. nh nhãn.
 19. III. Quy định về Thực phẩm chức năng của  Việt Nam và Mỹ  Truy nguyên  Truy nguyên  Thu h Thu hồồi th i thựực c  ngu nguồồn g n gốốc s c sảản n  ph phẩẩm ch m chứức c  ph phẩẩm vi ph m vi phạạm m năng năng Vi Việệt t  Nam Nam XXửử lý th  lý thựực ph c phẩẩm ch m chứức năng  c năng  không đ không đảảm bm bảảo an toàn o an toàn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản