intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Xác nhận đang tham gia BHXH "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
400
lượt xem
29
download

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Xác nhận đang tham gia BHXH "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Xác nhận đang tham gia BHXH "

  1. Số HS: 312/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia BHXH 1. Tên đơn vị (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vị: …………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Đơn đề nghị xác nhận của cá nhân (Theo mẫu, trang 88 công văn 1438/HD-BHXH, 07/09/2007 của BHXH TP.HCM, 02 bản) Ghi chú : Loại hồ sơ này giải quyết ngay TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Cán bộ TNHS (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2