intTypePromotion=1

Chương 4 : Tài chính quốc tế

Chia sẻ: Tran Hoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
92
lượt xem
15
download

Chương 4 : Tài chính quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự phát triển các hoạt động đầu tư QT: TCQT là một chuỗi vận động các luồng dịch chuyển TC thông qua sự vận hành các thành tố:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4 : Tài chính quốc tế

 1. Chương 4 Ch TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
 2. Nội dung
 3. Cơ sở hình thành quan hệ TCQT hình Sự phân công lao động và hợp tác quốc tế
 4. Cơ sở hình thành quan hệ TCQT hình Sự phát triển các hoạt động đầu tư QT: các luồng vốn đầu tư QT phát triển. TCQT tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế của các nước:
 5. Cơ sở hình thành quan hệ TCQT hình Sự phát triển các hoạt động đầu tư QT: TCQT là một chuỗi vận động các luồng dịch chuyển TC thông qua sự vận hành các thành tố:
 6. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI GIÁ  Ngoai tệ: là đông tiên cua cac quôc gia ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ được lưu thông trên thị trường quôc tế (tiền ́ mặt hay số dư trên tài khoản ngân hàng)  Ngoai hôi: là pham trù rông hơn so với ̣ ́ ̣ ̣ ̣̣ ̣́ ̀ ngoai tê, ngoai hôi bao gôm: ◦Ngoại tệ ◦Các giấy tờ có giá ghi bằng ngoại tệ
 7. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI GIÁ Khái niệm: TGHĐ
 8. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI GIÁ loại: Phân
 9. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI GIÁ phương pháp niêm yết: Các
 10. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI GIÁ Vai trò:
 11. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI GIÁ Hệ thống chế độ TGHĐ:
 12. CÁN CÂN THANH TOÁN QT CÁN niệm: là bảng CĐKT ghi chép toàn bộ các giao dịch Khái dưới hình thức giá trị giữa một QG với các QG khác trên thế giới trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 1 năm. Các cán cân th/t QT:
 13. CÁN CÂN THANH TOÁN QT CÁN nguyên tắc xây dựng cán cân th/t QT: Các
 14. CÁN CÂN THANH TOÁN QT CÁN khoản mục chính của cán cân th/t QT: Các
 15. CÁC LUỒNG VỐN NƯỚC NGOÀI CÁC loại: Phân
 16. CÁC LUỒNG VỐN NƯỚC NGOÀI CÁC Đặc điểm các luồng vốn nước ngoài:
 17. CÁC TỔ CHỨC TCQT CÁC Đặc điểm các luồng vốn nước ngoài:
 18. 4.1. IMF (International Monetary Fund) Hình thức tài trợ:  ◦Tài trợ đối phó với những bất ngờ và bù đắp ◦Cho vay dự trữ hàng hóa ◦Tài trợ mở rộng ◦Điều chỉnh cấu trúc ◦Tài trợ chuyển đổi hệ thống chính trị
 19. World Bank Group World Bao gồm:  ◦Ngân hàng tái cấu trúc và phát triển quốc tế (IBRD) ◦Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) ◦Công ty tài chính quốc tế (IFC)
 20. ADB ADB  Thành lập năm 1966, có trụ sở đặt tại Philippines Mục đích: giảm nghèo ở các nước Châu Á – TBD   Chức năng: ◦Hỗ trợ hoạch định và điều phối các kế hoạch phát triển ◦Trợ giúp kỹ thuật trong một số dự án cụ thể ◦Thúc đẩy đầu tư ◦Cung cấp viện trợ không hoàn lại để chuẩn bị cho các khoản vay phát triển dài hạn ◦Cung cấp nghiên cứu và hỗ trợ quản lý
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2