intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Mô tả sự hài lòng người bệnh về thái độ và kỹ năng giao tiếp của Điều dưỡng – Kỹ thuật viên tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và một số yếu tố liên quan

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

553
lượt xem
107
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài này tập trung mô tả sự hài lòng của người bệnh về thái độ kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng – kỹ thuật viên Bệnh viện Da liễu Trung ương, mô tả một số yếu tố liên quan tới sự hài lòng của người bệnh về thái độ và kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng kỹ thuật viên tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Mô tả sự hài lòng người bệnh về thái độ và kỹ năng giao tiếp của Điều dưỡng – Kỹ thuật viên tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và một số yếu tố liên quan

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> HO<br /> HO HỌC SỨC HỎE<br /> BỘ<br /> N ĐIỀU DƢỠNG<br /> <br /> NGUYỄN THỊ<br /> <br /> INH PHƢƠNG<br /> <br /> Mã sinh viên: B00206<br /> <br /> TẢ SỰ HÀI LÒNG CỦ NGƢỜI BỆNH VỀ THÁI ĐỘ VÀ<br /> THỰC HÀNH CHUYÊN<br /> <br /> N CỦ ĐIỀU DƢỠNG VIÊN<br /> <br /> TẠI BỆNH VIỆN D LIỄU TRUNG ƢƠNG VÀ<br /> ỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QU N NĂ<br /> <br /> ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP C<br /> <br /> 2013<br /> <br /> NH N ĐIỀU DƢỠNG HỆ VLVH<br /> <br /> HÀ NỘI - Tháng 11 năm 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> HO<br /> HO HỌC SỨC HỎE<br /> BỘ<br /> N ĐIỀU DƢỠNG<br /> <br /> NGUYỄN THỊ<br /> <br /> INH PHƢƠNG<br /> <br /> Mã sinh viên: B00206<br /> <br /> TẢ SỰ HÀI LÒNG CỦ NGƢỜI BỆNH VỀ THÁI ĐỘ VÀ<br /> THỰC HÀNH CHUYÊN<br /> <br /> N CỦ ĐIỀU DƢỠNG VIÊN<br /> <br /> TẠI BỆNH VIỆN D LIỄU TRUNG ƢƠNG VÀ<br /> ỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QU N NĂ<br /> <br /> ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP C<br /> <br /> 2013<br /> <br /> NH N ĐIỀU DƢỠNG HỆ VLVH<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa h c<br /> <br /> r n h<br /> <br /> hanh<br /> <br /> ư ng<br /> <br /> HÀ NỘI - Tháng 11 năm 2013<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢ<br /> <br /> ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành đề tài này:<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng đào tạo, khoa khoa học sức<br /> khỏe,bộ môn điều dưỡng Tường Đại học Thăng Long, Ban lãnh đạo Bệnh viện Da<br /> liễu Trung ương đã hết lòng quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi<br /> trong suốt quá trình học tập,<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng sâu sắc tới<br /> <br /> r n<br /> <br /> h<br /> <br /> hanh<br /> <br /> ư ng, Phó Chủ nhiệm bộ môn Y đức Trường Đại học Y Hà Nội. người thầy đã hết<br /> lòng tận tâm trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo cho tôi những kiến thức, phương<br /> pháp quý báu trong suốt qua trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn kính trong tới G .<br /> <br /> Phạm Minh Đức Chủ nhiệm bộ<br /> <br /> môn Khoa khoa học sức khỏe Trường Đại học Thăng Long, người thầy đã tận tình chỉ<br /> bảo, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu thực hiện đề tài này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng tới các thầy cô Khoa khoa học sức<br /> khỏe, bộ môn điều dưỡng Trường Đại học Thăng Long đã tận tình chỉ bảo,giúp đỡ<br /> tôi trong suốt quá trình học tập.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng tới các thầy trong hội đồng chấm đề tài này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng nghiệp, cơ quan liên quan đã tạo điều<br /> kiện cho tôi hoàn thành đề tài này.<br /> Cuối cùng , tôi bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình và bạn bè thân thiết đã hết lòng<br /> giúp Đỡ tôi, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành đề tài này.<br /> Hà Nội, ngày tháng<br /> Nguyễn Thị<br /> <br /> năm 2013<br /> <br /> inh Phƣơng<br /> <br /> LỜI C<br /> <br /> ĐO N<br /> <br /> Tôi xin cam đoan kết quả nghiên cứu của tôi hoàn toàn trung thực và không<br /> trùng lặp với bất kỳ kết quả nghiên cứu nào đƣợc công bố trƣớc đó.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị<br /> <br /> inh Phƣơng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> D NH<br /> <br /> ỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> BHYT<br /> <br /> Bảo hiểm y tế<br /> <br /> BN<br /> <br /> Bệnh nhân<br /> <br /> CBYT<br /> <br /> Cán bộ y tế<br /> <br /> ĐTNC<br /> <br /> Đối tƣợng nghiên cứu<br /> <br /> TCYTTG Tổ chức y tế thế giới<br /> KNGT<br /> <br /> Kỹ năng giao tiếp<br /> <br /> CBVC<br /> <br /> Cán bộ viên chức<br /> <br /> GT<br /> <br /> Giao tiếp<br /> <br /> BV<br /> <br /> Bệnh viện<br /> <br /> TW<br /> <br /> Trung ƣơng<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=553

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2