intTypePromotion=3

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 39 thực hành số 4 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
789
lượt xem
63
download

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 39 thực hành số 4 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm: + Tính axit của axit HCl. + Tính tẩy màu của nước Gia - ven. + Bài tập thực nghiệm nhận biết các dung dịch mất nhãn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 39 thực hành số 4 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN

  1. Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 39 Bài thực hành số 4 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: * Kiến thức: Biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm: + Tính axit của axit HCl. + Tính tẩy màu của nước Gia - ven. + Bài tập thực nghiệm nhận biết các dung dịch mất nhãn. * Kĩ năng - Sử dụng dụng cụ và hoá chất tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. - Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. - Viết tường trình thí nghiệm. B. CHUẨN BỊ
  2. 1. Dụng cụ thí nghiệm: - Ống nghiệm : 5 - Ống nhỏ giọt :5 - Cặp ống nghiệm : 1 Giá để ống - nghiệm :5 - Thìa xúc hoá chất : 1 - Lọ thuỷ tinh cỡ nhỏ có ống nhỏ giọt: 4 - Bộ giá thí nghiệm thực hành : 1 2. Hoá chất - Đồng oxit - Đồng phoi bào - Đá vôi, kẽm viên - Dung dịch HCl; dung dịch NaNO3; giấy quỳ - Dung dịch HNO3 - Một số kim loại, phi kim và muối khác. - Dung dịch NaCl - Đồng hiđroxit, CaCO3, nước Giaven - Dung dịch AgNO3 C. NỘI DUNG BÀI
  3. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Thí nghiệm 1: 1. Thí nghiệm 1: Tính axit - Axit HCl rất độc nên làm của cẩn thận với lượng nhỏ. axit clohiđric - HS phải nêu được các - Lấy 4 ống nghiệm sạch. Bỏ hiện tượng: vào mỗi ống một trong các Lúc đầu Cu(OH)2 có màu chất rắn sau: Cu(OH)2 màu xanh đậm, sau khi nhỏ HCl xanh; CuO màu đen; CaCO3 vào Cu(OH)2 tan tạo thành màu trắng, một viên kẽm. dung dịch CuCl2 màu xanh - Dùng ống nhỏ giọt lần lượt cho vào mỗi ống một ít dung trong. Trong ống nghiệm thứ 2: dịch HCl, lắc nhẹ. CuO màu đen chuyển sang màu xanh trong của dung dịch CuCl2. Trong ống nghiệm thứ 3: xuất hiện các bọt khí CO2. Trong ống nghiệm thứ 4:
  4. có bọt khí H2 nổi lên. 2. Thí nghiệm 2: 2. Thí nghiệm 2: Tính tẩy màu của nước Gia- Tính tẩy màu của nước ven Cho vào ống nghiệm 1ml Gia-ven. - Có thể cho miếng vải vào nước Giaven. Bỏ tiếp vào ống trước, rót từ từ nước nghiệm một miếng vải hoặc Giaven vào ống nghiệm giấy màu. Để yên một thời theo thành ống. Quan sát. gian. 3. Bài tập thực nghiệm nhận 3. Thí nghiệm 3: biết các dung dịch: GV đưa cho mỗi HS 4 ống nghiệm: mỗi ống đựng một - Dùng quỳ để nhận biết 2 ống trong các dung dịch HNO3, nghiệm chưa 2 dung dịch axit HCl, NaNO3, NaCl (không HCl và HNO3. - Sau đó dùng dung dịch ghi nhãn). AgNO3 để nhận biết dung dịch HCl. - Dùng dung dịch AgNO3 để nhận biết dung dịch NaCl
  5. chứa trong 2 ống nghiệm còn lại. D. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH Họ và 1. tên HS:…………………………………..Lớp……………………… ……... thực 2. Tên bài hành……………………………………………………………… …. Hiện tượng Giải thích Cách tiến hành TT Tên TN kết quả TN, quan sát TN được viết PTHH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản