Giáo án lớp 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG

Chia sẻ: Abcdef_14 Abcdef_14 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
234
lượt xem
22
download

Giáo án lớp 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I-Mục tiêu: -Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm : trung thực - tự trọng -Hiểu được nghĩa của các từ ngữ thuộc chủ điểm :Trung thực -Tự trọng. --Sử dụng các từ thuộc chủ điểm để nói , để viết. II-Đồ dùng dạy học : -Bảng lớp viết sẵn bài tập 1 . -The ghi các từ: tự tin , tự kiêu , tự ti , tự hào , tự trọng , ,tự ái . -Giấy khổ to. III-Hoạt động dạy và học :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG

  1. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG ( Tiết 12 ) I-Mục tiêu: -Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm : trung thực - tự trọng -Hiểu được nghĩa của các từ ngữ thuộc chủ điểm :Trung thực -Tự trọng. --Sử dụng các từ thuộc chủ điểm để nói , để viết. II-Đồ dùng dạy học : -Bảng lớp viết sẵn bài tập 1 . -The ghi các từ: tự tin , tự kiêu , tự ti , tự hào , tự trọng , ,tự ái . -Giấy khổ to. III-Hoạt động dạy và học : Học sinh Tg Giáo viên 1-Bài cũ: -Gọi 2 hs lên bảng thực hiện yêu - 2 hs lên bảng thực hiện yêu cầu. cầu. 1)Viết 5 danh từ chung . 2) Viết 5 danh từ riêng. -Nhận xét , ghi điểm . 2 Bài mới : -Lớp lắng nghe. 2.1 Giới thiệu: Trong gìơ luyện từ và câu hôm nay, chúng ta cùng mở rộng và hệ htoongs hoá các từ ngữ thuộc chủ điểm : trung thực - Tự trọng . -Gv ghi đề lên bảng. -2 hs đọc thành tiếng . 2.2 -Hướng dẫn hs làm bài tập :
  2. -Thảo luận theo nhóm đôi. Bài 1 : -Y/c hs đọc y/c và nội dung . -Hs làm bài , nhận xét , bổ sung. - Y/c hs thảo luận theo nhóm đôi và -Lớp chữa bài. làm bài. -Gọi hs làm nhanh lên bảng ghép từ ngữ thích hợp . - 2 hs đọc lại bài. - hs khác nhận xét ,bổ sung . -Gv nhận xét, kết luận lời giải -2 hs đọc lại đề bài . đúng . -Thảo luận trong nhóm. -Gọi hs đọc bài đã hoàn chỉnh . -Hs 2 nhóm thi. Bài 2 : -Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung. - Y/c hs hoạt động trong nhóm. -Tổ chức thi giữa 2 nhóm thảo luận xong trước dưới hình thức . +Nhóm1 : đưa ra từ. +Nhóm 2: tìm nghĩa của từ. Sau đó đổi lại . Nhóm2 sẽ đưa ra nghĩa của từ , nhóm1 tìm từ. -Nếu nhóm nào nói sai 1 từ , lập -2 hs đọc lại lời giải đúng tức cuộc chơi dừng lại và gọi nhóm +trung thành. kế tiếp. -Nhận xét tuyên dương các nhóm +trung kiên . hoạt động sôi nổi , trả lời đúng . -Kết luận lời giải đúng. +Một lòng một dạ gắn bó với lí tưởng hay với người nào đó là : +Trước sau như một không gì lay +trung nghĩa .
  3. chuyển: +trung hậu . +trung thực. nổi là : +Một lòng một dạ vì việc nghĩa là : -1 hs đọc thành tiếng . + Ăn ở nhân hậu , thành thật , trước - Thoả luận theo nhóm 4. sau như một là : -Dán bài ,nhận xét , bổ sung. +Ngay thẳng , thật thà là : -Hs chữa bài vào vở. Bài 3: -Gọi hs đọc yêu cầu . Trung có nghĩa là Trung có nghĩa là -Cho lớp hoạt động nhóm 4. “ở giữa “ “một lòng một dạ “ -Nhóm nào làm xong trước dán trung thu trung thành . phiếu lên bảng . trung nghĩa . trung bình -Các nhóm khác nhận xét., bổ sung. trung tâm trung kiên . --Kết luận về lời giải đúng trung thực . trung hậu. -2 hs đọc thành tiếng . - 1 hs đọc đề . -Hs tiếp nối nhau đặt câu. V í dụ: +Lớp em không có học sinh trung bình. -Gọi 2 hs đọc lại 2 nhóm từ. +Đêm trung thu thật vui và lí thú. Bài 4 : +Hà Nội là trung tâm kinh tế , chính trị -Gọi hs đọc yêu cầu. của cả nước. -Gọi hs đặt câu . gv nhắc nhở , sửa +Các chiến sĩ công an luôn trung thành
  4. chữa các lỗi về câu sử dụng từ cho bảo vệ Tổ quốc. từng hs . +Bạn minh là người trung thực. +Phụ nữ Việt Nam rất trung hậu , đảm đang . +Trần Bình Trọng là người trung nghĩa. +Bộ đội ta rất trung kiên với lí tưởng cách mạng. -Gv nhận xét ,tuyên dương những hs đặt câu hay. 3- Củng cố và dặn dò: -Nhận xét tiết học -Dặn hs về nhà viết lại bài tập 1, bài tập 4 vào vở. -Chuẩn bị bài sau:Cách viết hoa tên người ,tên địa lí Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản