Giấy tạm ứng

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
325
lượt xem
89
download

Giấy tạm ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biều mẫu về Giấy tạm ứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy tạm ứng

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN ABC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------o0o----------- Số: /GTƯ Hà nội, ngày tháng năm 2008 GIẤY TẠM ỨNG Họ và tên: …………………………………………………………………………………............................. Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………….. Tạm ứng số tiền……………………………………………………………………………………………… Viết bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………... Nội dung chi: ………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………... Giám đốc Kế toán Phụ trách bộ phận Người đề nghị
Đồng bộ tài khoản