intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng Công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng- Hà Nội

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
89
lượt xem
29
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng Công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng- Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của khóa luận là nghiên cứu tình hình tài chính của Ngân hàng Công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội một cách tỉ mỉ và kĩ càng, từ đó cung cấp cơ sở cho những quyết định hợp lý từ phía những nhà đầu tư cổ phần có tiềm năng, một nhà cho vay tiềm năng hay một nhà phân tích, tham mưu của công ty đang được là đối tượng phân tích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng Công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng- Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH<br /> TẠI NG N H NG C NG THƯ NG<br /> VIETIN ANK CHI NH NH HAI<br /> TRƯNG - H N I<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> NGU ỄN<br /> HO NG NAM<br /> : A16500<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> H N I – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH<br /> TẠI NG N H NG C NG THƯ NG<br /> VIETIN ANK CHI NH NH HAI<br /> TRƯNG - H N I<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn Th s Ngu ễn Thị L n Anh<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Ngu ễn á Ho ng N m<br /> Mã sinh viên<br /> : A16500<br /> Chuyên ngành<br /> : Tài chính<br /> <br /> H N I – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự<br /> hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Bá Hoàng Nam<br /> <br /> LỜI CẢM<br /> <br /> N<br /> <br /> Trước tiên, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành thành nhất đến giáo viên hướng<br /> dẫn - cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh, người đã dành thời gian và tâm huyết tận tình chỉ<br /> bảo và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.<br /> Bên cạnh đó, thông qua khóa luận này, em cũng cảm ơn các thầy cô đang giảng<br /> dạy ở trường Đại học Thăng Long, những người đã mang lại cho em một nền kiến<br /> thức căn bản nhất để có thể nhận thức và phân tích được những vấn đề, số liệu liên<br /> quan đến kinh tế, tạo nền tảng về chuyên ngành học để em có thể hoàn thành đề tài<br /> này. Những kiến thức này đã làm sáng tỏ phần nào những diễn biến phức tạp của nền<br /> kinh tế, đồng thời giúp tăng tính khách quan của đề tài nghiên cứu này. Đây còn là nơi<br /> cung cấp những từ khóa tìm kiếm hết sức giá trị, giúp đề tài khai thác được những khía<br /> cạnh mới nhằm tăng tính đa dạng phong phú nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi,<br /> căn bản.<br /> Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới đơn vị thực tập là ngân hàng công thương<br /> Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-Hà Nội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nhân viên<br /> trong phòng Tài chính - kế toán đã nhiệt tình giúp đỡ em trong việc cung cấp và cập<br /> nhật số liệu, thông tin của ngân hàng trong suốt thời gian thực hiện khóa luận. Đặc biệt<br /> cô Nguyễn Thị Phấn, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo và đã cho em nhiều kinh<br /> nghiệm quý báu trong suốt thời gian thực tập tại công ty.<br /> Cuối cùng, em chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên, tạo điều kiện<br /> để em có thể hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯ NG 1 C<br /> <br /> SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT Đ NG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> <br /> DOANH NGHIỆP ........................................................................................................ 1<br /> 1.1.<br /> <br /> Tổng qu n về t i chính do nh nghiệp.........................................................1<br /> 1.1.1.<br /> 1.1.2.<br /> <br /> Khái niệm phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp ...................2<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp ............................... 2<br /> <br /> 1.1.4.<br /> <br /> Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................3<br /> <br /> 1.1.5.<br /> 1.2.<br /> <br /> Vài nét khái quát về hoạt động tài chính doanh nghiệp....................1<br /> <br /> Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp............................... 4<br /> <br /> Qu trình phân tích t i chính do nh nghiệp ..............................................4<br /> 1.2.1.<br /> 1.2.2.<br /> <br /> Xử lý và phân tích thông tin................................................................ 7<br /> <br /> 1.2.3.<br /> 1.3.<br /> <br /> Xác định và thu thập thông tin phân tích...........................................5<br /> Dự đoán và ra quyết định ....................................................................8<br /> <br /> Các phương pháp phân tích t i chính do nh nghiệp ................................ 8<br /> 1.3.1.<br /> 1.3.2.<br /> <br /> Phương pháp cân đối ..........................................................................9<br /> <br /> 1.3.3.<br /> <br /> Phương pháp phân tích tỷ lệ ............................................................... 9<br /> <br /> 1.3.4.<br /> <br /> Phương pháp loại trừ ........................................................................10<br /> <br /> 1.3.5.<br /> <br /> Phương pháp chi tiết .........................................................................11<br /> <br /> 1.3.6.<br /> 1.4.<br /> <br /> Phương pháp so sánh ..........................................................................8<br /> <br /> Phương pháp đồ thị ...........................................................................11<br /> <br /> Nội dung phân tích t i chính do nh nghiệp .............................................11<br /> 1.4.1.<br /> <br /> Phân tích bảng cân đối kế toán ........................................................11<br /> <br /> 1.4.2.<br /> <br /> Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................... 13<br /> <br /> 1.4.3.<br /> <br /> Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ ...............................................15<br /> <br /> 1.4.4.<br /> <br /> Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn ............................... 17<br /> <br /> 1.4.5.<br /> <br /> Phân tích các chỉ tiêu ngân hàng .....................................................19<br /> <br /> 1.4.6.<br /> <br /> Phân tích ROA và ROE theo phương pháp Dupont ........................24<br /> <br /> 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích tình hình tài chính doanh<br /> nghiệp ......................................................................................................................26<br /> 1.5.1.<br /> <br /> Các nhân tố chủ quan .......................................................................26<br /> <br /> 1.5.2.<br /> <br /> Các nhân tố khách quan ...................................................................28<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2