Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Du lịch Phương Bắc

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

149
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn gồm có 3 chương: Chương 1, lý luận chung về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; chương 2, phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Du lịch Phương Bắc; chương 3, một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Du lịch Phương Bắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Du lịch Phương Bắc

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG<br /> TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ<br /> DU LỊCH PHƢƠNG BẮC<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRƢƠNG QUANG MINH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A16696<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG<br /> TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ<br /> DU LỊCH PHƢƠNG BẮC<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.S Ngô Thị Quyên<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Trƣơng Quang Minh<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A16696<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Trong quá trình thời gian hoàn thành khóa luận, em xin gửi lời cảm ơn đến các<br /> thầy cô giảng viên Đại học Thăng Long đã trang bị những kiến thức cần thiết để hoàn<br /> thành khóa luận, đặc biệt là Cô Ngô Thị Quyên đã hướng dẫn em làm khóa luận này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương<br /> Mại và Du Lịch Phương Bắc, các cô chú ở phòng Kế toán-Tài vụ đã tạo điều kiện cho<br /> em thực tập và tìm hiểu về tình hình tài chính của công ty, đã cung cấp tài liệu, giải<br /> thích những vấn đề có liên quan để em hoàn thành khóa luận đúng thời gian và thời<br /> hạn quy định.<br /> Do thời gian thực tập tại Công ty có hạn và kinh nghiệm về thực tế của em còn<br /> hạn chế nên khóa luận này không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong<br /> được sự góp ý và chỉ bảo của quý thầy cô để khóa luận này được hoàn chỉnh hơn.<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Trương Quang Minh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Trương Quang Minh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1.<br /> <br /> L<br /> <br /> LUẬN CHUNG VỀ PH N T CH T NH H NH TÀI CH NH<br /> <br /> DOANH NGHIỆP .........................................................................................................1<br /> 1.1. Tổng qu n v t i h nh o nh nghiệp ............................................................ 1<br /> 1.1.1.<br /> <br /> h i ni m t i ch nh doanh nghi p ............................................................. 1<br /> <br /> 1.1.2. Chức năng v vai trò của tài chính doanh nghi p ....................................1<br /> 1.1.2.1 Chức năng của tài chính doanh nghiệp...................................................1<br /> 1.1.2.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp ......................................................... 2<br /> 1.2. Khái niệm, ý nghĩ v nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp .....3<br /> 1.2.1. Khái ni m về phân tích tài chính doanh nghi p .......................................3<br /> 1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghi p .........................................3<br /> 1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ......................... 5<br /> 1.3.1. Thông tin bên ngoài ....................................................................................6<br /> 1.3.2. Thông tin bên trong ....................................................................................6<br /> 1.3.2.1<br /> <br /> ng c n<br /> <br /> 1.3.2.2<br /> <br /> c<br /> <br /> 1.3.2.3<br /> <br /> n ...............................................................................6<br /> <br /> c<br /> <br /> 1.3.2.4<br /> <br /> ạ<br /> c<br /> n<br /> <br /> n<br /> c<br /> <br /> ng n<br /> <br /> n ...................................................7<br /> <br /> n ệ ......................................................................7<br /> c n ................................................................ 8<br /> <br /> 1.4. Cá phƣơng pháp phân t h t i h nh ............................................................ 9<br /> 1.4.1. Phương ph p so s nh .................................................................................9<br /> 1.4.2. Phương ph p phân t ch tỷ số ....................................................................10<br /> 1.4.3. Phương ph p phân t ch t i ch nh Dupont ...............................................11<br /> 1.5. Qui tr nh phân t h t i h nh o nh nghiệp ................................................12<br /> 1.6. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp .................................................13<br /> 1.6.1. Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn .............................. 13<br /> 1.6.1.1 Tình hình bi n<br /> <br /> ng tài s n ...................................................................13<br /> <br /> 1.6.1.2 Tình hình bi n<br /> <br /> ng nguồn v n ............................................................. 13<br /> <br /> 1.6.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .................................14<br /> 1.6.3. Phân tích tài chính qua b o c o lưu chuyển tiền t ................................ 14<br /> 1.6.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính doanh nghi p ........................................15<br /> 1.6.4.1<br /> <br /> n c c<br /> <br /> n g<br /> <br /> năng<br /> <br /> n<br /> <br /> n..................................15<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2