intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
69
lượt xem
10
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về NHTM và hoạt động huy động vốn của NHTM; tìm hiểu, phân tích và đánh giá hoạt động huy động vốn của ngân hàng thông qua một số chỉ tiêu định tính và định lượng; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br />   <br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> LUẬN VĂN CUỐI KHÓA<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN<br /> <br /> họ<br /> <br /> TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM,<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> LÊ HOÀNG BẢO NGÂN<br /> <br /> Khóa học: 2010 - 2014<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br />   <br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> LUẬN VĂN CUỐI KHÓA<br /> <br /> cK<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN<br /> TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP<br /> <br /> họ<br /> <br /> VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM,<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Lê Hoàng Bảo Ngân<br /> Lớp: K44B Tài chính - Ngân hàng<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> TS. Hoàng Văn Liêm<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Niên khóa: 2010- 2014<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> uế<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Để hoàn thành đề tài này, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu<br /> Trường Đại Học Kinh Tế Huế, các thầy cô giáo trong khoa Kế toán tài chính đã tâm<br /> huyết truyền dạy, cung cấp kiến thức cũng như phương pháp học tập trong suốt bốn<br /> năm học vừa qua. Vốn tri thức lý thuyết và thực tế được tiếp thu trong quá trình học<br /> tập không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu đề tài mà còn là hành trang quý báu<br /> cho tôi trên những chặng đường tiếp theo.<br /> Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn<br /> TS. Hoàng Văn Liêm, người thầy đã dành nhiều thời gian và công sức chỉ bảo, hướng<br /> dẫn và giúp đỡ tôi rất tận tình trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành khóa luận<br /> tốt nghiệp.<br /> Bên cạnh đó, tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông<br /> nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hội sở Huế, đặc biệt các anh chị<br /> đang công tác tại phòng Kế hoạch & Nguồn vốn đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ,<br /> cung cấp số liệu và những kinh nghiệm thực tế để tôi hoàn thành tốt đề tài này.<br /> Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, những người<br /> thân đã luôn theo sát, giúp đỡ và ủng hộ tôi về mặt tinh thần để tôi có thể tập trung<br /> hoàn thành tốt nhất bài nghiên cứu này.<br /> Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về mặt thời gian cũng như kinh<br /> nghiệm thực tế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.<br /> Kính mong quý thầy cô tiếp tục, bổ sung góp ý để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Huế, Tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Hoàng Bảo Ngân<br /> <br /> Khóa luận cuối khóa<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan: Bản khóa luận tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu thực<br /> sự của cá nhân, được thực hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên<br /> ngành, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của<br /> <br /> uế<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn, Tiến sĩ: Hoàng Văn Liêm.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Các số liệu, bảng biểu và những kết quả trong khóa luận là trung thực, các nhận<br /> xét, phương hướng đưa ra xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm hiện có.<br /> <br /> Một lần nữa tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam đoan trên.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Lê Hoàng Bảo Ngân- K44B TCNH<br /> <br /> Lê Hoàng Bảo Ngân<br /> <br /> Khóa luận cuối khóa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI........................................................................................................1<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................3<br /> 1.Lý do chọn đề tài.......................................................................................................3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu................................................................................................4<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................4<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................................4<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................5<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................7<br /> <br /> cK<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ....................................................................................7<br /> 1.1. Ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ ngân hàng thương mại ...........................7<br /> 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại...................................................................7<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM ..................................................................8<br /> 1.2. Những vấn đề cơ bản về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại .....12<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm hoạt động huy động vốn..............................................................12<br /> 1.2.2. Sự cần thiết và vai trò của hoạt động huy động vốn.....................................12<br /> 1.2.3. Các hình thức huy động vốn của NHTM......................................................13<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.2.4. Các nguyên tắc huy động vốn.......................................................................16<br /> 1.3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng để đánh giá hoạt động huy động vốn của ngân hàng<br /> <br /> ườ<br /> <br /> thương mại.....................................................................................................................17<br /> 1.3.1. Cơ cấu vốn huy động theo phân loại tại ngân hàng thương mại ..................17<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.3.2. Lãi suất bình quân của ngân hàng.................................................................19<br /> 1.3.3. Tính cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn .........................................20<br /> 1.3.4. Một số chỉ tiêu định tính ...............................................................................20<br /> <br /> 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn ..............................................21<br /> 1.4.1. Yếu tố khách quan ........................................................................................21<br /> 1.4.2. Yếu tố chủ quan ............................................................................................23<br /> <br /> Lê Hoàng Bảo Ngân- K44B TCNH<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2