intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
144
lượt xem
55
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề sử dụng đất và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Xuân Hồng qua 3 năm 2009-2011; lựa chọn loại hình sử dụng đất nông nghiệp có triển vọng trong thời gian tới của xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> ÂAÏNH GIAÏ THÆÛC TRAÛNG SÆÍ DUÛNG<br /> ÂÁÚT<br /> NÄNG NGHIÃÛP TRÃN ÂËA BAÌN XAÎ<br /> XUÁN HÄÖNG, HUYÃÛN NGHI XUÁN, TÈNH<br /> HAÌ TÉNH<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Thị Huyền<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Lớp K42 TNMT<br /> Niên khóa: 2008 - 2012<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> Th.S Tôn Nữ Hải Âu<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Huế, Khóa học 2008 - 2012<br /> <br /> uế<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> ơ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trong quá trình nghiên<br /> cứu, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân, em còn nhận được sự giúp<br /> đỡ từ nhiều cá nhân và tổ chức.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Với tình cảm và lòng kính trọng sâu sắc em xin chân thành cảm<br /> <br /> cK<br /> <br /> ơn các thầy, cô giáo trong khoa Kinh tế và Phát triển đã truyền đạt cho<br /> em những kiến thức bổ ích trong quá trình học tập và nghiên cứu tại<br /> <br /> họ<br /> <br /> trường.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cô giáo Th.S Tôn Nữ Hải<br /> Âu đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài.<br /> <br /> ng<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể các<br /> <br /> ườ<br /> <br /> anh chị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thống kê, Phòng Nông<br /> nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nghi Xuân và UBND xã Xuân<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Hồng đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho em trong quá trình thực<br /> tập.<br /> Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình,<br /> <br /> bạn bè đã động viên, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập tại trường.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian thực tập chưa<br /> <br /> uế<br /> <br /> nhiều, năng lực của bản thân còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy<br /> cô, bạn bè để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Hà Tĩnh, tháng 5 năm 2012<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> Nguyễn Thị Huyền<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> uế<br /> <br /> Mục lục<br /> Danh mục các bảng<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Danh mục viết tắt<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ......................................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................................. 1<br /> <br /> h<br /> <br /> 2. Mục tiêu của đề tài........................................................................................................... 2<br /> <br /> in<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................ 3<br /> <br /> cK<br /> <br /> 5. Hạn chế của đề tài ............................................................................................................ 4<br /> 6. Cấu trúc của đề tài ........................................................................................................... 4<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ............................................................................. 5<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................... 5<br /> 1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN .......................................................................................................... 5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.1. Các khái niệm đất đai, đất nông nghiệp, độ phì nhiêu của đất ........................ 5<br /> 1.1.1.1. Đất đai ............................................................................................................. 5<br /> 1.1.1.2. Đất nông nghiệp ............................................................................................. 6<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.1.3. Độ phì nhiêu của đất ...................................................................................... 7<br /> <br /> 1.1.2. Đặc điểm của đất đai ............................................................................................. 8<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.3. Đặc điểm của đất đai trong nông nghiệp .......................................................... 10<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ...................... 11<br /> 1.1.4.1. Nhóm yếu tố về điều kiện tự nhiên ............................................................ 11<br /> 1.1.4.2. Nhóm các yếu tố kinh tế, kỹ thuật canh tác .............................................. 11<br /> 1.1.4.3. Nhóm các yếu tố kinh tế tổ chức ................................................................ 12<br /> 1.1.4.4. Nhóm các yếu tố xã hội ............................................................................... 12<br /> <br /> 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN .................................................................................................. 13<br /> 1.2.1. Những nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát triển sản xuất<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản