intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại Công ty Cổ phần Du lịch DMZ

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

70
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lý luận về chi phí, giá thành dịch vụ trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh, cách thức tập hợp chi phí phương pháp tính giá thành dịch vụ ăn uống tại công ty Cổ phần Du lịch DMZ; so sánh với lý luận, rút ra nhận xét đánh giá thực tiễn và đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại Công ty Cổ phần Du lịch DMZ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại Công ty Cổ phần Du lịch DMZ

Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Trong quá trình học tập rèn luyện tại trường Đại học Kinh tế Huế<br /> cũng như quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn để hoàn thành<br /> Khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận<br /> được nhiều sự giúp đỡ từ Quý Thầy Cô, Quý anh, chị tại Công ty thực<br /> tập, và gia đình, bạn bè.<br /> Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy, cô giáo<br /> khoa Kế toán- Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Huế đã truyền đạt cho<br /> tôi những kiến thức, lý luận để áp dụng thực tiễn, là hành trang vững<br /> chắc để tôi bước trên con đường khởi nghiệp. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ<br /> lòng cảm ơn sâu sắc của mình đến thầy Ths. Nguyễn Hoàng, người đã<br /> trực tiếp hướng dẫn tận tình và truyền đạt những kinh nghiệm giúp<br /> cho tôi hoàn thành Khóa luận này.<br /> Đồng kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Tập thể, quý anh, chị<br /> trong phòng Kế toán - Tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch DMZ đã<br /> nhiệt tình giúp đỡ về mặt kiến thức thực tế, các kỹ năng làm việc kế<br /> toán trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp và cung cấp cho tôi<br /> các số liệu cần thiết, hỗ trợ tôi trong quá trình thực tập tại Công ty<br /> cũng như hoàn thành bài Khóa luận của mình.<br /> Cuối cùng, để bài Khóa luận này được hoàn thành không thể không<br /> kể đến sự quan tâm, giúp đỡ từ phía gia đình và bạn bè. Vì thế, tôi xin<br /> chân tình cảm ơn mọi người đã luôn ở bên và động viên tôi trong suốt<br /> quá trình thực tập.<br /> Tuy nhiên, do hạn chế về mặt thời gian và vốn kiến thức nên Khóa<br /> luận sẽ không tránh được những thiếu sót. Tôi mong nhận được sự góp<br /> ý của Quý thầy cô để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> Sinh viên<br /> Trần Thị Hoa Ly<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................ 1<br /> 2. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................. 2<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................... 2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................... 2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................ 3<br /> 6. Kết cấu đề tài .............................................................................................................. 4<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 7. Tóm tắt các nghiên cứu trước..................................................................................... 4<br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................... 6<br /> CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH<br /> DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRONG NGÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH ............................... 6<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.1. Khái niệm dịch vụ, dịch vụ ăn uống ........................................................................ 6<br /> 1.2. Đặc điểm kinh doanh dịch vụ, dịch vụ ăn uống ....................................................... 6<br /> 1.3. Các loại hình kinh doanh dịch vụ ............................................................................ 8<br /> 1.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ .................................. 8<br /> 1.4.1. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dịch vụ .................................. 8<br /> 1.4.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ .......... 10<br /> 1.4.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ............ 10<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.5. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. ......... 11<br /> 1.6. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dịch vụ ....................... 17<br /> 1.7. Tổ chức chứng từ và sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ........ 18<br /> 1.7.1. Tổ chức chứng từ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ........... 18<br /> 1.7.2. Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ. ......... 18<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH<br /> GIÁ THÀNH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DMZ............... 19<br /> 2.1. Tổng quan về công ty ............................................................................................. 19<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................................ 19<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ ..................................................................................... 20<br /> 2.1.3. Bộ máy quản lý .................................................................................................. 20<br /> 2.1.4. Đặc điểm về lao động ........................................................................................ 23<br /> 2.1.5. Tình hình vốn và nguồn vốn ............................................................................... 24<br /> 2.1.6. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh ............................................................... 25<br /> 2.1.7. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty ................................................... 26<br /> 2.1.8. Tổ chức công tác kế toán của công ty ............................................................... 27<br /> 2.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ ăn uống tại<br /> Công ty Cổ phần Du lịch DMZ .................................................................................... 33<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.1. Đối tượng chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành dịch vụ ăn uống của<br /> công ty .......................................................................................................................... 33<br /> 2.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí dịch vụ ăn uống tại công ty ................................. 33<br /> 2.2.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm ........................................................................ 63<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ<br /> TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM<br /> DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DMZ ...................... 66<br /> 3.1. Đánh giá khái quát tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ<br /> ăn uống tại công ty Cổ phần Du lịch DMZ .................................................................. 66<br /> 3.1.1. Những ưu điểm của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ ăn uống<br /> tại công ty ..................................................................................................................... 66<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá<br /> thành dịch vụ ăn uống tại công ty ................................................................................. 67<br /> 3.1.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính<br /> giá thành dịch vụ ăn uống tại công ty ........................................................................... 70<br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN ................................................................................................. 73<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 76<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Bảo hiểm thất nghiệp<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> BHYT<br /> <br /> Bảo hiểm y tê<br /> <br /> BP<br /> <br /> Bộ phận<br /> <br /> BTC<br /> <br /> Bộ Tài chính<br /> <br /> CCDC<br /> <br /> Công cụ dụng cụ<br /> <br /> CNV<br /> <br /> Công nhân viên<br /> <br /> CP<br /> <br /> Cổ phần<br /> <br /> CPDL<br /> <br /> Cổ phần Du lịch<br /> <br /> ĐĐH<br /> <br /> Đơn đặt hàng<br /> <br /> DV<br /> <br /> dịch vụ<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> HCNS<br /> <br /> Hành chính nhân sự<br /> <br /> HĐ<br /> <br /> Hóa đơn<br /> <br /> HTK<br /> <br /> Hàng tồn kho<br /> <br /> KKĐK<br /> <br /> Kiểm kê định kỳ<br /> <br /> KKTX<br /> <br /> Kê khai thường xuyên<br /> <br /> KPCĐ<br /> <br /> Kinh phí công đoàn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> BHTN<br /> <br /> KQKD<br /> <br /> Kết quả kinh doanh<br /> <br /> NCC<br /> <br /> Nhà cung cấp<br /> <br /> NCTT<br /> <br /> Nhân công trực tiếp<br /> <br /> NVL<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> NVLTT<br /> <br /> Nguyên vật liệu trực tiếp<br /> <br /> PYC<br /> <br /> Phiếu yêu cầu<br /> <br /> SXC<br /> <br /> Sản xuất chung<br /> <br /> TK<br /> <br /> Tài khoản<br /> <br /> TM<br /> <br /> Thương mại<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU<br /> Bảng 2.1. Tình hình lao động tại công ty ...................................................................... 23<br /> Bảng 2.2. Tình hình Tổng tài sản và nguồn vốn của Công ty ....................................... 24<br /> Bảng 2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty ............................................... 26<br /> Bảng 2.4. Hệ thống tài khoản tại Công ty. .................................................................... 40<br /> Bảng 2.5. Bảng kê nhập xuất tồn NVL tháng 09 năm 2014 Công ty CP Du lịch DMZ ....... 42<br /> Bảng 2.6. Bảng tổng hợp nhâp – xuất – tồn NVL ......................................................... 43<br /> Bảng 2.7. Bảng phân bổ chi phí NVLTT ...................................................................... 45<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Bảng 2.8. Bảng chấm công tháng 9/2014 Công ty CPDL DMZ ................................... 47<br /> Bảng 2.9. Báo cáo về quỹ lương đóng BHXH .............................................................. 49<br /> Bảng 2.10. Bảng thanh toán tiền lương tháng 9/2014. .................................................. 52<br /> Bảng 2.11. Bảng phân bổ tiền lương và BHXH. ........................................................... 55<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Bảng 2.12. Bảng tính khấu hao TSCĐ Công ty Cổ phần Du lịch DMZ. ...................... 60<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Bảng 2.13. Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung tại công ty CPDL DMZ .................. 62<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2