intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Tin học Nhật Huy

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
115
lượt xem
21
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Tin học Nhật Huy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng tại doanh nghiệp; nghiên cứu thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH TM&DV Tin học Nhật Huy; đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện về kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH TM&DV Tin Học Nhật Huy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Tin học Nhật Huy

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo trong khoa Kế toánKiểm toán đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho tôi những bài học quý báu trong<br /> suốt thời gian học tập ở trường.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Hoàng Thùy Dương đã hướng<br /> dẫn tận tình, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận.<br /> <br /> luôn bên em trên bước đường tương lai.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Xin mãi tri ân công ơn của Cô! Những điều Cô đã chỉ dạy sẽ mãi là hành trang<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Trách Nhiệm Hữu<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Hạn Thương Mại và Dịch Vụ Tin Học Nhật Huy cùng các anh chị phòng kế<br /> toán đã tạo điều kiện và cung cấp cho tôi mọi thông tin cần thiết để tôi có thể mở rộng<br /> kiến thức và vận dụng lý thuyết vào thực tiễn cũng như hoàn thành khóa luận tốt<br /> nghiệp của mình.<br /> <br /> Khóa luận này là món quà tôi gửi tặng gia đình và những người thân yêu nhất<br /> <br /> Đ<br /> <br /> luôn bên cạnh động viên khích lệ, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.<br /> <br /> Huế, tháng 4 năm 2015<br /> Sinh viên:<br /> Lê Thị Khánh Hòa<br /> <br /> SVTT: Lê Thị Khánh Hòa – K45 KTDN<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TM&DV<br /> <br /> Thương mại và dịch vụ<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> TK<br /> <br /> Tài khoản<br /> <br /> HHDV<br /> <br /> Hàng hóa, dịch vụ<br /> <br /> CSKD<br /> <br /> Cơ sở kinh doanh<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> HTX<br /> <br /> Hợp tác xã<br /> <br /> TSCD<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> TNCN<br /> <br /> Thu nhập cá nhân<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> BH&CCDV<br /> <br /> Bán hàng và cung cấp dịch vụ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> SVTT: Lê Thị Khánh Hòa – K45 KTDN<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 2.1 Tình hình lao động của Công ty qua 03 năm 2012 – 2014 ........................... 32<br /> Bảng 2.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn qua 03 năm 2012– 2014 .............................. 33<br /> Bảng 2.3 Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM &<br /> DV TH Nhật Huy năm 2012 – 2014 ............................................................................. 35<br /> Bảng 2.4. Bảng phân bổ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> trong kỳ .......................................................................................................................... 49<br /> <br /> SVTT: Lê Thị Khánh Hòa – K45 KTDN<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> DANH MỤC BIỂU<br /> Biểu 01: Hóa đơn GTGT đầu vào số 243 ...................................................................... 40<br /> Biểu 02: Hóa đơn GTGT đầu vào số 1090 .................................................................... 41<br /> Biểu 03: Trích sổ chi tiết tài khoản 133 tháng 7 năm 2014........................................... 42<br /> Biểu 04: Trích sổ cái tài khoản 133 tháng 7 năm 2014 ................................................. 43<br /> Biểu 05: Hóa đơn bán hàng đầu vào số 28956 .............................................................. 44<br /> Biểu 06: Hóa đơn GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động không chịu thuế GTGT<br /> và chịu thuế GTGT ........................................................................................................ 46<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Biểu 07: Sổ chi tiết tài khoản 133 tháng 7 năm 2014.................................................... 47<br /> Biểu 8: Trích sổ cái tài khoản 133 tháng 7 năm 2014 ................................................... 48<br /> Biểu 9: Hóa đơn GTGT bán hàng số 510 ...................................................................... 51<br /> Biểu 10: Hóa đơn GTGT bán hàng số 585 .................................................................... 52<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Biểu 11: Trích sổ chi tiết tài khoản 3331 tháng 7 năm 2014......................................... 54<br /> Biểu 12: Trích sổ cái tài khoản 3331 tháng 7 năm 2014 ............................................... 55<br /> Biểu 13: Hóa đơn GTGT bán ra số 615......................................................................... 56<br /> Biểu 14: Tờ khai thuế GTGT tháng 7 năm 2014........................................................... 59<br /> Biểu 15: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ................................. 61<br /> Biểu 16: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra ..................................... 62<br /> Biểu 17: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý III năm 2014 ................... 68<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Biểu 18: Trích sổ cái tài khoản 511 năm 2014 .............................................................. 71<br /> Biểu 19: Trích sổ cái tài khoản 515 năm 2014 .............................................................. 72<br /> Biểu 20: Trích sổ cái tài khoản 711 năm 2014 .............................................................. 73<br /> Biểu 21: Trích sổ cái tài khoản 632 năm 2014 .............................................................. 74<br /> Biểu 22: Trích sổ cái tài khoản 635 năm 2014 .............................................................. 75<br /> Biểu 23: Trích sổ cái tài khoản 642 năm 2014 .............................................................. 76<br /> Biểu 24: Trích sổ cái tài khoản 811 năm 2014 .............................................................. 77<br /> Biểu 25: Trích sổ cái tài khoản 8211 năm 2014 ............................................................ 78<br /> Biểu 26: Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 ..................................................... 80<br /> <br /> SVTT: Lê Thị Khánh Hòa – K45 KTDN<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1. Hạch toán thuế GTGT đầu vào theo phương pháp khấu trừ ........................ 12<br /> Sơ đồ 1.2: Hạch toán thuế GTGT đầu ra theo phương pháp khấu trừ ........................ 13<br /> Sơ đồ 1.3: Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ..................................... 15<br /> Sơ đồ 1.4: Hạch toán chi phí thuế TNDN hiện hành................................................... 23<br /> Sơ đồ 1.5: Hạch toán kế toán thuế TNDN hoãn lại phải trả .......................................... 24<br /> Sơ đồ 2.1 Tổ chức quản lý của công ty ........................................................................ 27<br /> Sơ đồ 2.2 Tổ chức bộ máy kế toán ................................................................................ 29<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Sơ đồ 2.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ trên máy vi tính...................................... 31<br /> Sơ đồ 2.4 Quy trình ghi sổ kế toán tài khoản 133 và 3331 ........................................... 38<br /> Sơ đồ 2.5: Quy trình kê khai thuế GTGT tháng 7 ........................................................ 57<br /> Sơ đồ 2.6. Quy trình ghi sổ kế toán tài khoản 8211 và 3334 ........................................ 68<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Sơ đồ 2.7: Quy trình kê khai thuế TNDN năm 2014..................................................... 79<br /> <br /> SVTT: Lê Thị Khánh Hòa – K45 KTDN<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2