intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học theo tiếp cận "CDIO" trong đào tạo giáo viên kĩ thuật trình độ đại học

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:254

0
28
lượt xem
8
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học theo tiếp cận "CDIO" trong đào tạo giáo viên kĩ thuật trình độ đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Dạy học theo tiếp cận CDIO trong đào tạo giáo viên kĩ thuật trình độ đại học" thực hiện nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu đề xuất mô hình dạy học dựa vào phương pháp tiếp cận "CDIO" và áp dụng trong đào tạo giáo viên kĩ thuật trình độ đại học. Qua đó làm gia tăng chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp và xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học theo tiếp cận "CDIO" trong đào tạo giáo viên kĩ thuật trình độ đại học

Ỗ HẾ HƯN<br /> <br /> DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN “CDIO” TRONG ĐÀO TẠO<br /> GIÁO VIÊN KĨ THUẬT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC<br /> <br /> LUẬ<br /> <br /> Ễ SĨ<br /> <br /> à ội, 2015<br /> <br /> Ỗ HẾ HƯN<br /> <br /> ẠY<br /> <br /> E<br /> GIÁO VIÊN<br /> <br /> ẾP Ậ “<br /> Ĩ<br /> UẬ<br /> RÌ<br /> <br /> ” R<br /> ĐÀ<br /> ĐỘ ĐẠ<br /> <br /> Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử GD<br /> Mã số: 62.14.01.02<br /> <br /> LUẬ<br /> <br /> i<br /> <br /> Ễ SĨ<br /> <br /> : 1 – GS.TS<br /> –P S S<br /> <br /> à ội, 015<br /> <br /> Lộ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> [i]<br /> LỜ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tác giả. Kết quả<br /> nghiên cứu của luận án đảm bảo khách quan, trung thực và chưa từng được ai sử<br /> dụng để bảo vệ bất kì một học vị nào. Các thông tin trích dẫn trong luận án đều<br /> được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> á<br /> <br /> Đỗ<br /> <br /> iả l ậ á<br /> <br /> ế<br /> <br /> [ii]<br /> LỜ<br /> <br /> Ả<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> ôi xin cảm ơn những người thân yêu nhất của gia đình đã luôn gần gũi,<br /> chia sẻ, cảm thông và động viên kịp thời để tôi có thể tập trung mọi nguồn lực<br /> cho việc hoàn thành chương trình học của mình.<br /> ôi xin cảm ơn<br /> <br /> an Lãnh đạo trường<br /> <br /> ại học SPK Hưng Yên và các<br /> <br /> đồng nghiệp cơ quan nơi tôi công tác đã tạo điều kiện thuận lợi về công việc, tài<br /> chính và khích lệ mạnh mẽ để tôi có động lực phấn đấu vươn lên hoàn thành<br /> nhiệm vụ học tập, nghiên cứu trong suốt thời gian qua.<br /> ặc biệt, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ hướng dẫn:<br /> 1.<br /> <br /> S. S Nguyễn Lộc; 2. P S. S<br /> <br /> KH<br /> <br /> õ<br /> <br /> hị Xuân, và tập thể Lãnh đạo<br /> <br /> iện<br /> <br /> iệt Nam, các nhà khoa học tham gia đào tạo N S khóa 2010 đã dìu<br /> <br /> dắt, giúp đỡ tận tình và truyền cho tôi ngọn lửa đam mê khoa học. ác thầy cô là<br /> những tấm gương để tôi soi sáng trên con đường cống hiến cho sự nghiệp khoa<br /> học giáo dục của nước nhà.<br /> Nhân đây, tôi xin cảm ơn các cấp lãnh đạo, thầy cô và sinh viên trường<br /> ại học SPK<br /> trường<br /> <br /> Hưng Yên, trường<br /> <br /> ại học SPK Nam<br /> <br /> ại học SPK<br /> <br /> ịnh, trường<br /> <br /> hành phố Hồ<br /> <br /> ại học SPK<br /> <br /> hí Minh,<br /> <br /> inh... nơi chúng tôi<br /> <br /> thực hiện các nội dung nghiên cứu phục vụ luận án; cảm ơn các bạn bè, đồng<br /> nghiệp đã nhiệt tình tiếp sức và tạo thuận lợi để tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập,<br /> nghiên cứu của mình.<br /> <br /> Hà Nội, ngày ....tháng..... năm 2015<br /> <br /> Đỗ<br /> <br /> ế<br /> <br /> [iii]<br /> L<br /> ANH M<br /> <br /> Ừ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Ắ ...................................................................... v<br /> <br /> ANH M<br /> <br /> ẢN ................................................................................... vi<br /> <br /> ANH M<br /> <br /> HÌNH Ẽ, Ồ HỊ ............................................................ viii<br /> <br /> MỞ ẦU ............................................................................................................... 1<br /> HƯƠN 1 – Ơ SỞ LÍ LUẬN<br /> ẾP ẬN “<br /> ” R N<br /> 1.1.<br /> <br /> HỰ<br /> <br /> ỄN ỦA<br /> Y HỌ<br /> HE<br /> ÊN KĨ HUẬ ................... 7<br /> <br /> ng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề ....................................................... 7<br /> <br /> 1.1.1. Những nghiên cứu về mô hình dạy học trong giáo dục đại học ......... 7<br /> 1.1.2. Nghiên cứu về phương pháp tiếp cận “CDIO” trong dạy học đại học<br /> 11<br /> 1.2. ơ sở lí luận của dạy học theo tiếp cận “<br /> ” trong đào tạo giáo viên<br /> kĩ thuật ............................................................................................................. 15<br /> 1.2.1. Các khái niệm cơ bản của đề tài ....................................................... 15<br /> 1.2.2. Một số mô hình dạy học .................................................................... 18<br /> 1.2.3. Nguyên tắc đề xuất mô hình dạy học theo tiếp cận “CDIO” trong<br /> đào tạo giáo viên kĩ thuật ............................................................................ 37<br /> 1.2.4. Những luận điểm cơ bản của phương pháp tiếp cận “CDIO” để xây<br /> dựng mô hình dạy học trong đào tạo giáo viên kĩ thuật ............................. 39<br /> 1.2.5. Mô hình dạy học theo tiếp cận “CDIO” trong đào tạo giáo viên kĩ<br /> thuật 52<br /> 1.3. hực trạng chất lượng và mô hình dạy học trong đào tạo giáo viên kĩ<br /> thuật ở iệt Nam ............................................................................................. 54<br /> 1.3.1. Khái quát về đào tạo giáo viên kĩ thuật ở Việt Nam ......................... 54<br /> 1.3.2. Thực trạng chất lượng và mô hình dạy học trong đào tạo giáo viên kĩ<br /> thuật 56<br /> HƯƠN 2 – MÔ HÌNH<br /> N<br /> R N<br /> <br /> Y HỌ<br /> <br /> HE<br /> ẾP ẬN “<br /> ”<br /> P<br /> ÊN KĨ HUẬ ...................................... 69<br /> <br /> 2.1. Mô hình dạy học theo tiếp cận “<br /> 69<br /> <br /> ” trong đào tạo giáo viên kĩ thuật<br /> <br /> 2.1.1. Triết lí dạy học trong đào tạo giáo viên kĩ thuật .............................. 69<br /> 2.1.2. Xác lập và biểu đạt mục tiêu dạy học ............................................... 71<br /> 2.1.3. Nguyên tắc dạy học ........................................................................... 88<br /> 2.1.4. Nội dung và tổ chức cấu trúc của nội dung học vấn ........................ 91<br /> 2.1.5. Phương pháp, chiến lược và kĩ thuật dạy học .................................. 97<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản