intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:244

0
115
lượt xem
19
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục "Giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất các biện pháp giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao khả năng hòa nhập, giảm thiểu những rào cản để các em có một kết quả giáo dục hiệu quả nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> -------------<br /> <br /> NGUYỄN HỒNG KIÊN<br /> <br /> Gi¸o dôc hßa nhËp ë TR-êNG TIÓU HOC<br /> cho trÎ em må c«i SèNG T¹I C¸C C¥ Së<br /> B¶O TRî X· HéI<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> -------------<br /> <br /> NGUYỄN HỒNG KIÊN<br /> <br /> Gi¸o dôc hßa nhËp ë TR-êNG TIÓU HOC<br /> cho trÎ em må c«i SèNG T¹I C¸C C¥ Së<br /> B¶O TRî X· HéI<br /> Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử giáo dục<br /> Mã số: 62.14.01.02<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. GS.TS. NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN<br /> 2. PGS.TS. VŨ LỆ HOA<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung<br /> thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình<br /> nào khác.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Hồng Kiên<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Xin được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới GS.TS. Nguyễn Thị<br /> Hoàng Yến, PGS.TS. Vũ Lệ Hoa đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trong suốt quá<br /> trình thực hiện để Luận án hoàn thành.<br /> Trân trọng cảm ơn các thầy cô Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư<br /> phạm Hà Nội đã tạo điều kiện để Luận án được bảo vệ.<br /> Cảm ơn Lãnh đạo Trường Đại học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội, Lãnh đạo<br /> Khoa Các Khoa học Giáo Dục, các chuyên gia và các đồng nghiệp Bộ môn Tư vấn<br /> học đường - Khoa Các Khoa học Giáo Dục - Đại học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội đã<br /> tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> Cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của Ban giám hiệu các trường Tiểu học:<br /> Hermann Gmeiner Hà Nội, Hermann Gmeiner Thanh Hóa và đặc biệt là trường<br /> Nhơn Bình 1 và trường Nhơn Bình 2, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định đã tạo<br /> điều kiện trong quá trình điều tra, thu thập số liệu, thực nghiệm sư phạm.<br /> Hà Nội, ngày....... tháng ...... năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Hồng Kiên<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> Chương 1: CƠ SỞ L<br /> <br /> LUẬN V GIÁO DỤC H A NHẬP Ở TRƯỜNG<br /> <br /> TI U HỌC CHO TR<br /> <br /> M MỒ C I SỐNG TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO<br /> <br /> TRỢ XÃ HỘI.............................................................................................................9<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ...........................................................................9<br /> 1.1.1. Nghiên cứu về giáo dục hòa nhập ............................................................9<br /> 1.1.2. Nghiên cứu về giáo dục hòa nhập cho trẻ em mồ côi ............................17<br /> 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài .....................................................................23<br /> 1.2.1. Khái niệm trẻ em mồ côi (Orphaned children) ......................................23<br /> 1.2.2. Khái niệm cơ sở bảo trợ xã hội (Social Protection Centrer or Social<br /> Sponsor Center) ..................................................................................................23<br /> 1.2.3. Khái niệm giáo dục hoà nhập (Inclusive education)..............................24<br /> 1.3. Đặc điểm của trẻ em mồ côi sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội đang<br /> theo học tiểu học ......................................................................................................26<br /> 1.3.1. Đặc điểm t m<br /> <br /> -<br /> <br /> hội<br /> <br /> h àn cảnh xuất thân..................................26<br /> <br /> 1.3.2. Đặc điểm về môi trường sống và phát triển ...........................................28<br /> 1.3.3. Đặc điểm năng<br /> <br /> c h nh thành t h àn cảnh<br /> <br /> ất th n à môi<br /> <br /> trường sống.......................................................................................................29<br /> 1. .<br /> <br /> uá<br /> <br /> nh giáo dục hòa nhậ ở<br /> <br /> ư ng iểu học cho<br /> <br /> ẻ em mồ c i<br /> <br /> sống ại các cơ sở bảo trợ xã hội ............................................................................30<br /> 1.4.1. Ý nghĩa giá<br /> <br /> ục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côi<br /> <br /> sống t i các cơ sở bảo trợ xã hội .....................................................................31<br /> 1.4.2. Mục tiêu giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côi<br /> sống t i các cơ sở bảo trợ xã hội .....................................................................31<br /> 1.4.3. Ng y n t c giá<br /> <br /> ục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ<br /> <br /> côi sống t i các cơ sở bảo trợ xã hội ...............................................................32<br /> 1.4.4. Nội dung giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côi<br /> sống t i các cơ sở bảo trợ xã hội .......................................................................32<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2