intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá

Chia sẻ: Nhokbuongbinh Nhokbuongbinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:246

0
116
lượt xem
33
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá nhằm thiết kế và đề xuất cách sử dụng SGKĐT trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá, làm rõ khả năng tích cực hóa người học trong quá trình học tập, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở trường THPT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> NGUYỄN NGỌC GIANG<br /> <br /> NGHI£N CøU THIÕT KÕ Vµ Sö DôNG S¸CH GI¸O KHOA §IÖN Tö<br /> TRONG D¹Y HäC PHÐP BIÕN H×NH TR£N MÆT PH¼NG<br /> THEO H¦íNG Tæ CHøC C¸C HO¹T §éNG KH¸M PH¸<br /> <br /> Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán<br /> Mã số: 62.14.01.11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS. TS ĐÀO THÁI LAI<br /> 2. PGS. TS TRẦN TRUNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong và ngoài Viện<br /> khoa học giáo dục Việt Nam, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Viện khoa học<br /> giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian<br /> tác giả làm nghiên cứu sinh cũng như đã đưa ra những góp ý quý báu trong<br /> quá trình tác giả thực hiện luận án.<br /> Nhân dịp này, tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy<br /> giáo PGS. TS Đào Thái Lai và PGS. TS Trần Trung, những người đã tận tình<br /> hướng dẫn, dìu dắt tác giả trong suốt thời gian qua.<br /> Cuối cùng, tác giả xin chân thành cám ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia<br /> đình luôn động viên, giúp đỡ để tác giả hoàn thành luận án này. Do điều kiện<br /> chủ quan và khách quan, bản luận án chắc chắn còn thiếu sót. Tác giả rất<br /> mong nhận được những ý kiến phản hồi để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất<br /> lượng luận án.<br /> Hà Nội, ngày tháng năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Giang<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận án là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện<br /> dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Đào Thái Lai và PGS. TS Trần Trung. Các<br /> kết quả trình bày trong luận án là trung thực, có nguồn trích dẫn. Các kết quả<br /> công bố chung đều được đồng nghiệp cho phép sử dụng đưa vào luận án.<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Giang<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT<br /> Ký hiệu, viết tắt<br /> CNTT & TT<br /> <br /> Viết đầy đủ<br /> Công nghệ thông tin và truyền thông<br /> <br /> DHKP<br /> <br /> Dạy học khám phá<br /> <br /> DHPN<br /> <br /> Dạy học phân nhánh<br /> <br /> ĐC<br /> <br /> Đối chứng<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> KTĐT<br /> <br /> Kiểm tra điện tử<br /> <br /> NC<br /> <br /> Nghiên cứu<br /> <br /> NVTH<br /> <br /> Nhiệm vụ tự học<br /> <br /> SĐT<br /> <br /> Sách điện tử<br /> <br /> SGK<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> SGKĐT<br /> <br /> Sách giáo khoa điện tử<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> TN<br /> <br /> Thực nghiệm<br /> <br /> TNSP<br /> <br /> Thực nghiệm sư phạm<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Mở đầu ................................................................................................................... 1<br /> 1. Lí do chọn đề tài.................................................................................................. 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................... 5<br /> 3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu ......................................................................... 5<br /> 5. Nội dung và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 6<br /> 6. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu.............................................. 7<br /> 7. Những đóng góp của luận án ............................................................................... 8<br /> 8. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án ............................................................... 8<br /> 9. Những luận điểm đưa ra bảo vệ ........................................................................... 8<br /> 10. Cấu trúc luận án................................................................................................. 9<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC NGHIÊN<br /> CỨU THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ TRONG<br /> DẠY HỌC PHÉP BIẾN HÌNH TRÊN MẶT PHẲNG THEO HƯỚNG TỔ<br /> CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ ......................................................... 10<br /> 1.1. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ......................................................... 10<br /> 1.1.1. Nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học.................................................... 10<br /> 1.1.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học.............................................. 10<br /> 1.1.3. Dạy học tích cực...................................................................................... 11<br /> 1.2. Tổ chức các hoạt động khám phá cho học sinh ........................................... 12<br /> 1.2.1. Dạy học khám phá ................................................................................... 12<br /> 1.2.2. Các mức độ hoạt động khám phá............................................................. 12<br /> 1.2.3. Quy trình, nguyên tắc và đặc điểm của dạy học khám phá....................... 13<br /> 1.2.4. Tổ chức một bài học theo hướng khám phá cho học sinh ......................... 19<br /> 1.3. Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học toán ở<br /> trường Trung học phổ thông............................................................................... 21<br /> 1.3.1. Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông đổi mới sâu sắc hệ<br /> thống phương pháp dạy học .............................................................................. 21<br /> 1.3.2. Tổ chức các hoạt động khám phá cho học sinh trong dạy học toán với<br /> sự hỗ trợ của công nghệ thông tin ..................................................................... 23<br /> 1.4. Một số vấn đề về sách giáo khoa điện tử...................................................... 25<br /> 1.4.1. Sách giáo khoa ........................................................................................ 25<br /> 1.4.2. Quan niệm về sách giáo khoa điện tử ...................................................... 28<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2