intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn điện lực Việt Nam

Chia sẻ: Cogacoga Cogacoga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:260

0
170
lượt xem
69
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn điện lực Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án tập trung vào nghiên cứu lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ trong các đơn vị hoạt động theo mô hình Tập đoàn Kinh tế tồn tại dưới dạng công ty mẹ - công ty con, thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện cho hệ thống KSNB tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn điện lực Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> <br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> <br /> <br /> NGUYỄN THANH THỦY<br /> <br /> GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG<br /> KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN<br /> ĐIỆN LỰC VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> NGUYỄN THANH THỦY<br /> <br /> GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG<br /> KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN<br /> ĐIỆN LỰC VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành : Kế toán<br /> Mã số<br /> <br /> : 62.34.03.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. LÊ QUANG BÍNH<br /> 2. TS. TRẦN ĐÌNH CƯỜNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan bản luận án là công trình nghiên cứu<br /> của riêng tôi, các tài liệu, kết quả nêu trong luận án là trung<br /> thực và có nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Nguyễn Thanh Thủy<br /> <br /> ii<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Nghiên cứu sinh xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới TS Lê Quang Bính và TS Trần<br /> Đình Cường - giáo viên hướng dẫn khoa học, đã nhiệt tình hướng dẫn để Nghiên cứu<br /> sinh có thể hoàn thành luận án này.<br /> Nghiên cứu sinh xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp chân thành và quý<br /> báu của các nhà khoa học, sự hỗ trợ nhiệt tình của các nhà quản lý tại Công ty mẹ và<br /> các công ty thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong quá trình thu thập tài<br /> liệu khi thực hiện luận án. Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học<br /> viện Tài chính, các đồng nghiệp trong khoa Kế toán và bộ môn Lý thuyết Hạch toán kế<br /> toán Học viện Tài chính đã tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần, giúp Nghiên cứu<br /> sinh hoàn thành luận án.<br /> Cuối cùng Nghiên cứu sinh xin bày tỏ lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã động<br /> viên, giúp đỡ Nghiên cứu sinh trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án<br /> của mình.<br /> <br /> NGHIÊN CỨU SINH<br /> <br /> Nguyễn Thanh Thủy<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................................ i<br /> LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................. vii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ ............................................................................... viii<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM<br /> SOÁT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ<br /> NHÀ NƯỚC ...................................................................................................................... 15<br /> 1.1. Khái quát chung về kiểm soát trong quản lý và kiểm soát nội bộ trong<br /> doanh nghiệp ..................................................................................................................... 15<br /> 1.1.1. Chức năng kiểm soát trong quản lý ................................................................. 15<br /> 1.1.1.1.Khái niệm và vai trò của kiểm soát trong quản lý .................................. 15<br /> 1.1.1.2.Các loại kiểm soát ................................................................................. 17<br /> 1.1.2. Những vấn đề chung về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp ......................... 19<br /> 1.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp ............................................... 23<br /> 1.2.1. Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp ............................. 23<br /> 1.2.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp ................ 25<br /> 1.2.3. Mối quan hệ giữa hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong<br /> doanh nghiệp ............................................................................................................. 29<br /> 1.2.3.1.Khái quát về rủi ro và quản trị rủi ro doanh nghiệp............................... 29<br /> 1.2.3.2.Mối quan hệ giữa quản trị rủi ro doanh nghiệp và hệ thống kiểm<br /> soát nội bộ......................................................................................................... 31<br /> 1.3. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các Tập đoàn kinh tế Nhà nước ....................... 32<br /> 1.3.1. Tổng quan về Tập đoàn kinh tế Nhà nước ............................................................... 32<br /> 1.3.1.1. Khái niệm Tập đoàn kinh tế .................................................................. 32<br /> 1.3.1.2. Vai trò của Tập đoàn kinh tế ................................................................. 35<br /> 1.3.1.3. Các loại Tập đoàn kinh tế ..................................................................... 38<br /> 1.3.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các Tập đoàn kinh tế Nhà nước ........................... 39<br /> 1.3.2.1.Đặc điểm của Tập đoàn kinh tế Nhà nước ảnh hưởng đến việc thiết kế và<br /> vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn ...................................................... 39<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2